08/10/2019

První den jsem se snažila účastníkům předat ty nejdůležitější znalosti z oblasti mikrobiologie. Každý klient je jedinečný, ale přesto se určité viry, bakterie, prvoci a paraziti opakují více, než ostatní. Na tyto druhy jsme se zaměřili a probrali si je podrobně.

02/05/2019

V hotelu Prométheus se sešlo 16 lidí, kteří to s detoxikací myslí vážně, a opravdu se chtějí něco naučit. Díky přísným vstupním podmínkám přišli jen lidé, kteří nemarnili můj čas, a byli dobře připraveni. Ne jako v minulosti, kdy mnozí přišli hlavně nechat se změřit, a kvůli tomu přetrpět i pasivní...

23/09/2018

Dvoudenní kurz poslední víkend v dubnu v hotelu Prometheus Brno bude zaměřen na praktickou stránku testování a práci se Salvií. Předpokladem je zvládnutá teoretická část, tedy především mikrobiologie. Studovat můžete z vlastních zdrojů a internetu, nebo vám mohou být nápomocna naše skripta Mikrobiol...

27/05/2018

V hotelu Prométheus jsme v rodinné atmosféře absolvovali druhý praktický kurz detoxikace. Vzhledem k menšímu poštu frekventantů jsem se mohla věnovat každému jednotlivě. Všichni byli otestováni a mohli si odnést svůj individuální plán práce.

04/03/2018

Po dosavadních zkušenostech jinde  jsem ocenila celkovou úroveň nově rekonstruovaného hotelu, kvalitu služeb i kuchyně. ,,Díky" kulminující chřipkové epidemii jsme se sešli jen v komorním počtu 16 lidí, což mělo pozitivní vliv na kvalitu práce. Probrali jsme principy sestavování detoxikačních p...

28/12/2017

V sobotu krátce před vánocemi se sešlo několik kamarádů-poradců- u mne v kanceláři. Zvala jsem hlavně Brňáky, aby to měli jednoduché s dopravou, ale na zmrzlé silnice se vydaly i vzdálenější kolegyně. Trochu jsme pracovali a měřili, ale hlavně povídali, popíjeli a jedli. Byla skvělá atmosféra, a vyd...

01/12/2017

V půli listopadu 2017 proběhl v brně kurz Nemoci od A do Z. Úkolem semináře bylo seznámit posluchače s ověřenou souvislostí mezi mikrobiálními zátěžemi a nemocemi. Každý z účastníků obdržel skripta. Informace pomohou novým poradcům orientovat se v oblasti jak frekventovaných, tak i méně známých diag...

29/09/2017

Deštivý víkend 23. a 24. 9. jsme strávili užitečně, seminářem na téma Mikrobiologie. Účastníci kurzu obdrželi téměř stostránková skripta. Jsou uspořádaná podle programu EAV, aby se poradce snadno orientoval, když si potřebuje něco rychle vyhledat. Doufám, že se stanou využívanou pomůckou. Pan Petr M...

16/05/2017

Ve dnech 13. a 14. 5. proběhl v Brně v hotelu Sport praktický kurz pro pokročilé terapeuty. Učili jsme se používat pentagram a grafiku k přesnému určení přítomnosti patogenů v jednotlivých orgánech. Učili jsme se kontrolovat naměřené pomocí vzorků léků, sestavovat kúry, používat nosody. Celé dva dny...

21/02/2017

Probírali jsme řadu nemocí, se kterými se poradce běžně může setkat. Nejdříve jsme se seznámili s oficiálním postojem klasické medicíny k dané diagnóze, a pak jsme si vysvětlovali, jaké patogeny se za nimi skrývají, a jak by se dalo těmto lidem pomoci naší metodou. Naše zkušenosti jsou velmi pozitiv...

30/11/2016

Na listopadovém kurzu v Brně jsme společnými silami sestavili něco, co tu ještě nebylo: První originál skripta  mikrobiologie  přizpůsobená našemu počítačovému programu. Skripta obsahují údaje o každém viru, bakterii a parazitu, který je v programu, a to ve stejném pořadí, takže se bude snadno vyhl...

01/10/2016

Domnívám se, že většina poradců teprve v budoucnu ocení, jak se jim nabyté vědomosti hodí. Není v lidských silách si zapamatovat za dva dny vše, co jsme probrali, posluchači si však odnesli pracovní skripta, do kterých se budou moci kdykoliv podívat. Stihli jsme i dvě demonstrační měření a stačili j...

09/07/2016

Ano, přesně tak, na této dovolené jsme společně s Hankou Bláhovou zapojili do diskuzí a debat

24/05/2016

Dne 21.5. proběhl v Praze na Novotného lávce opět přednáškový maratón.

Please reload

Hledání podle štítků