09/03/2017

Mezihostiteli Sarcocystis hominis je hovězí dobytek nebo prase domácí. V hovězím dobytku se vyvíjejí nepohlavní stádia, včetně svalových cystických útvarů. Člověk je definitivním hostitelem a 7-9 dní po nákaze vylučuje vysporulované oocysty velikosti 13-17 x 8-11 mikrometrů. Pro hovězí dobytek je pa...

Please reload

Hledání podle štítků
Please reload

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2019  |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN