• Milan Bláha

Blastocystis hominis

Taxonomické zařazení

Blastocystis hominis je předmětem diskuze. Dříve byl tento parazit řazen ke kvasinkám,houbám, nebo amébám, bičíkatým, nebo výtrusovcům. V poslední době se však na základě molekulárních studií, zejména týkajících se sekvenční informace o kompletním SSUrRNA genu, byl B. hominis zařazen do nekonvenční skupiny v rámci Stramenopiles. (Silberman et al., 1996). Stramenopiles jsou definovány na základě molekulární fylogeneze jako heterogenní evoluční završení jednobuněčných a mnohobuněčných prvoků, spolu se skupinami hnědých řas, rozsivek, chrysophytes, vodních plísní, atd (Patterson, 1994). Cavalier-Smith (1998) se domnívá, že Stramenopiles jsou totožné s rodem Heterokonta, čeleď Chromista.Životní cyklus

střevního prvoka a přenos je stále předmětem výzkumu, proto uvádíme jen známá fakta. Klasická forma vyskytující se v lidské stolici je csyta, která se může lišit velikostí, od 6-40 mikrometrů. Předpokládá se, že silnostěnná cysta je zodpovědná za přenos ve vnějším prostředí, pravděpodobně fekálně-orální cestou, požitím kontaminované vody, nebo jídla. Cysty infikují epiteliální buňky trávícího traktu a množí se asexuálně. Vakuolární é formy parazita dávají vzniknout multivakuolárním formám a ameboidním formám. Multivakuolární formy se vyvíjejí v pre-cystu. Z té vzniká tenkostěnná cysta, která je zodpovědná za autoinfekci. Ameboidní forma se vyvine do tlustostěnné cysty-schigozonu. Silnostěnné cysty se vylučují stolicí.


Výskyt je kosmopolitní – po celém světě.


Klinické projevy

Zda Blastocystis hominis může nebo nemůže působit symptomatickou infekci u lidí je opět diskutováno. Vyskytují se osoby symptomatické i asymptomatické. Ti, kdo věří, že příznaky mohou souviset s infekcí tímto parazitem, popsali spektrum nemocí, včetně vodnatého průjmu, bolestí břicha, křečí, nevolnosti, ztráty chuti k jídlu, hubnutí, perianálního pruritu (svědění konečníku), nadměrného nadýmání, skleslosti a únavy.


Laboratorní diagnostika

Dianostika je založena na zjištění stadia cyst ve stolici. Vzorky se nesmí promývat vodou, což vede k lýze parazita a falešně negativním výsledkům.


V exotické cizině se V exotické cizině se doporučuje nekoupat se ve znečištěné vodě, nepít a nečistit si zuby ve vodě, která teče z kohoutku, jen v balené, při sprchování mít zavřená ústa, umývat si ruce při přebalování kojenců, nekonzumovat nápoje s ledem neznámého původu, pozor na saláty, pouliční fast food, jíst jen ovoce a zeleninu, kterou můžeme loupat.

377 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN