• Milan Bláha

Úskalí při diagnostice parazitárních zátěží konvenční medicínou

Klasická medicína má k dispozici tři způsoby, jak zjistit parazitární zátěž: 1. PŘÍMÝ PRůKAZ parazitů ve stolici, v krvi, nebo biopsií 2. ZJIŠŤOVÁNÍ HLADINY EOSINOFILů 3. ZJIŠŤOVÁNÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK

Přímý průkaz je samozřejmě nejspolehlivější ukazatel. Najdou – li se články /tasemnice/, nebo vajíčka /hlísti a motolice/ ve stolici, není pochyb o parazitární nákaze. Přímý průkaz je však otázka náhody a štěstí. Články tasemnic neodcházejí pravidelně, rozhodně ne denně, a vyžaduje to mnohadenní sledování stolice, přičemž netrénované oko hostitele může článek zabarvený stolicí přehlédnout. Neinformovaný hostitel vůbec nespojuje své potíže s parazity a stolici neprohlíží. Vajíčka hlístů a motolic nemusí být ve stolici rozvrstveny rovnoměrně. Pokud jsou žlučovody například ucpané cholesterolovou zátkou, kamínkem, nebo jsou ucpané samotnými motolicemi, ty pak kladou vajíčka před zátkou, a do stolice se nic nedostane.

Celý článek v PDF

20 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN