top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Úskalí při diagnostice parazitárních zátěží konvenční medicínou

Klasická medicína má k dispozici tři způsoby, jak zjistit parazitární zátěž: 1. PŘÍMÝ PRůKAZ parazitů ve stolici, v krvi, nebo biopsií 2. ZJIŠŤOVÁNÍ HLADINY EOSINOFILů 3. ZJIŠŤOVÁNÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK

Přímý průkaz je samozřejmě nejspolehlivější ukazatel. Najdou – li se články /tasemnice/, nebo vajíčka /hlísti a motolice/ ve stolici, není pochyb o parazitární nákaze. Přímý průkaz je však otázka náhody a štěstí. Články tasemnic neodcházejí pravidelně, rozhodně ne denně, a vyžaduje to mnohadenní sledování stolice, přičemž netrénované oko hostitele může článek zabarvený stolicí přehlédnout. Neinformovaný hostitel vůbec nespojuje své potíže s parazity a stolici neprohlíží. Vajíčka hlístů a motolic nemusí být ve stolici rozvrstveny rovnoměrně. Pokud jsou žlučovody například ucpané cholesterolovou zátkou, kamínkem, nebo jsou ucpané samotnými motolicemi, ty pak kladou vajíčka před zátkou, a do stolice se nic nedostane.

161 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page