top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Přednášky v Praze, 21.5.2016

Dne 21.5. proběhl v Praze na Novotného lávce opět přednáškový maratón. Zahájila ho paní Podhorná, která mluvila o účincích jednotlivých léčivých bylin a o výzmamu gemmoterapie. Paní Podhornou si přišel poslechnout i pan doktor Erben. Po obědě jsem mluvila na téma ,,Parazit- nepřítel nebo kamarád". Zrovna se hodilo, že jsem mohla navázat na přednášku paní Podhorné a vysvětlila jsem, jakým způsobem spolupracujeme s firmou Naděje a jak využíváme právě její preparáty. Krátce jsem se zmínila o současném pohledu klasické medicíny na příčiny Alzheimerovy nemoci a oprášila jsem staronové znalosti našich předků o tuberkulóze kůže. Odpoledne pokračovala MUDr. Jana Budařová na téma ,,Léčivé konopí". Paní Císařová stihla změřil několik posluchačů, s radostí jsem si všimla přetrvávající fronty u jejího stolečku. Setkali jsme se se známými tvářemi, obdivuji cílevědomost většiny posluchačů, s jakou pravidelně přednášky navštěvují a doplňují si nekonvenční znalosti. S některými se setkáváme i na našich kurzech a je skvělé, že se tyto skupiny lidí vzájemně propojují. Všem nám jde o společnou věc - rozšířit znalosti a možnosti soběstačné péče o svůj organismus, a naopak snížit závislost jednotlivce na klasické medicíně. Poděkování panu Čápovi za obětavou práci na této osvětě.


127 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page