• Milan Bláha

Přednášky v Praze, 21.5.2016

Dne 21.5. proběhl v Praze na Novotného lávce opět přednáškový maratón. Zahájila ho paní Podhorná, která mluvila o účincích jednotlivých léčivých bylin a o výzmamu gemmoterapie. Paní Podhornou si přišel poslechnout i pan doktor Erben. Po obědě jsem mluvila na téma ,,Parazit- nepřítel nebo kamarád". Zrovna se hodilo, že jsem mohla navázat na přednášku paní Podhorné a vysvětlila jsem, jakým způsobem spolupracujeme s firmou Naděje a jak využíváme právě její preparáty. Krátce jsem se zmínila o současném pohledu klasické medicíny na příčiny Alzheimerovy nemoci a oprášila jsem staronové znalosti našich předků o tuberkulóze kůže. Odpoledne pokračovala MUDr. Jana Budařová na téma ,,Léčivé konopí". Paní Císařová stihla změřil několik posluchačů, s radostí jsem si všimla přetrvávající fronty u jejího stolečku. Setkali jsme se se známými tvářemi, obdivuji cílevědomost většiny posluchačů, s jakou pravidelně přednášky navštěvují a doplňují si nekonvenční znalosti. S některými se setkáváme i na našich kurzech a je skvělé, že se tyto skupiny lidí vzájemně propojují. Všem nám jde o společnou věc - rozšířit znalosti a možnosti soběstačné péče o svůj organismus, a naopak snížit závislost jednotlivce na klasické medicíně. Poděkování panu Čápovi za obětavou práci na této osvětě.


4 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN