• Milan Bláha

Reakce hygieničky a veterinářky na článek "Parazit -nepřítel nebo kamarád?"

Reakce hygieničky a veterinářky na článek Parazit - nepřítel nebo kamarád?

Po přečtení rozhovoru s prof. Lukešem jsem došla k závěru, že bych měla vrátit středoškolský i vysokoškolský diplom. Názory a předpoklady, které prof. Lukeš používá, se snaží vyvrátit odborné argumenty a závěry středoškolských i vysokoškolských skript a odborné literatury, které jsou předmětem studia střední a vysoké školy veterinární a zpochybňuje zavedenou a účinnou veterinární praxi v léčení původců parazitárních onemocnění…. Napadá mě jediné vysvětlení: že by parazité rozlišovali mezi tělem zvířat a lidí. U zvířat by dle odborníky popsaných příznaků „páchali zlo“ ale u lidí by „páchali dobro“!


Argumenty prof. Lukeše v rozhovoru typu:…“zatím nevíme“…, „doufáme v to“….“cesta k poznání, zda nám parazité prospívají a kteří, bude ještě dlouhá“…“bavíme se pouze o těch střevních, parazity co jsou ve svalech, mozku, v krvi naopak nechceme…“ jsou zcela vypovídající o naprosté neúrovni odborných argumentů a výsledků…


Bylo by vhodnější ten grant ve výši tři-čtvrtě miliónu dolarů za výzkum věnovat raději na „probuzení našeho zdravotnictví z parazitární letargie“ a opětovné zařazení parazitů mezi „původce onemocnění“, které bude naše zdravotnictví léčit (po vzoru veterinární medicíny), jak tomu bylo v minulosti. Spousta vyléčených, pro naše zdravotnictví v současné době ,,nevyléčitelných“ zdravotních potíží by byla jistě mnohem větším přínosem, a zcela jednoznačným potvrzením dlouhodobě známých vědeckých faktů o četnosti a závažnosti výskytu parazitárních onemocnění a o tom, že „kamarádit se s parazity“ může mít za následek ohrožení zdraví a dokonce i života!

20.7.2016, J.Š.


528 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN