top of page
 • Obrázek autoraMilan Bláha

Injekce proti chřipce z toxických ingrediencí

Sezóna chřipky je už pěkně v rozběhu, což před nás staví rozhodnutí, zda je pro zdraví moudré nechat si dát tu chřipkovou injekci. Probíhá kampaň naléhající na lidi, zvláště děti a seniory, aby si tu injekci nechali dát, co v ní ale opravdu je?


Příbalový leták poskytnutý s tou dávkou neobsahuje úplný seznam ingrediencí nebo vedlejších účinků. Na listu poskytnutém pacientům se uvádí jako nejhorší vedlejší účinek ‚bolení hlavy‘, ale ve čtvrté záložce za letáčkem, je uvedených ještě několik dalších vedlejších účinků, které ohrožují život.


Co to přesně ty vakcíny proti chřipce jsou?

 • Formaldehyd: V laboratořích se ho používá jako konzervační látky, jeho dlouhodobé účinky však prostudovány nejsou. Studie na pracovnících z pohřebního průmyslu zjišťují vazby mezi formaldehydem a myeloidní leukémií.

 • Octylfenol etoxylát (Triton X-100): V průmyslu se využívá k „zvlhčování, jako detergent vynikající na tvrdé povrchy, k čištění kovů a úžasné emulzní činidlo“ v nátěrech a lacích, v pomocných chemikáliích při těžbě ropy, textiliích a v průmyslových čistidlech. Studie ukazují, že může poškozovat reprodukční systém.

 • Thimerosal. Obsahuje rtuť a je znám jako neurotoxin; může poškozovat nervy, hygienické službě jsou známy četné případy otravy rtutí způsobené právě thimerosalem.

K dalším ingrediencím ve Fluzone patří: fosforečnan sodný v roztoku podporujícím vysoký tlak spolu s chloridem sodným a želatinou

I další injekce proti chřipce jsou z jiných potenciálně toxických ingrediencí:

 • Di-hydro-fosforečnan sodný (MSP): Znám je tím, že způsobuje akutní fosfátovou neuropatii a trvalé poškození funkce ledvin.

 • Hydro-fosforečnan sodný a di-hydro-fosforečnan draselný: Fosfáty se často používají v potravinářství jako konzervační, okyselující a emulzní činidla. Bývají spojovány s kardiovaskulárními problémy.

 • Chlorid draselný: Znám je způsobováním trávicích potíží a zvracení, ale v několika případech vedl i k těžkým alergickým reakcím, bolesti na hrudi, nepravidelnému tlukotu srdce, zmatenosti a ochrnutí.

 • Chlorid vápenatý: Může vést ke kardiovaskulárním potížím.

 • Taurodeoxycholát sodný: Byl spojován se zrychleným růstem nádorů, zvláště u rakoviny slinivky, tlustého střeva a hrdla, jak ukazují různé studie.

 • Neomycin sulfát: Ve vzácných případech byl spojován s ospalostí, ztrátou sluchu, dýchacími potížemi, vyrážkou a slabostí.

 • Polymyxin B: Je to antibiotikum, k jehož vedlejším účinkům patří neurotoxické a nekro-toxické reakce, vzestup krevního tlaku, závratě, apnoe, horečka a bolení hlavy.

 • Rtuť: Těžký kov otravující a poškozující mnohé orgány a vedoucí k závažným onemocněním.

 • Beta-propiolakton A je karcinogen a dost možná toxin otravující jádra, kůži, dýchací trakt a trávicí trakt.

171 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page