top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Dirofilariózy v ČR

Nové parazitární onemocnění psů v České republice

DIROFILARIA IMMITIS A REPENS

Dirofilarióza je onemocnění psů, které se v minulosti vyskytovalo pouze v oblastech s tropickým a subtropickým klimatem (například Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Turecko atd.). V současné době se díky globálnímu oteplování a častějšímu cestování lidí i zvířat tato infekce stává aktuální i v našich zeměpisných šířkách (Maďarsko, Slovensko, Česká republika). Původci této choroby jsou parazité - dirofilárie. Jedná se o hlístice, které mají vlasovité tělo a usidlují se v srdci nebo v podkoží. Dirofilárie jsou z jednoho hostitele na druhého přenášeny různými druhy komárů.

Dirofilaria

Srdeční forma dirofilariózy je způsobená druhem Dirofilaria immitis (vlasovec psí). Dospělí parazité jsou velcí až třicet centimetrů a žijí v pravé srdeční komoře a předsíni a v plicních cévách. Samice produkují larvičky (mikrofilárie) přímo do krevního oběhu. Komár tyto mikrofilárie nasaje, v jeho organismu dojde během čtrnácti dní při venkovní teplotě vyšší než 15 °C k jejich přeměně na infekční stádia, která potom při dalším sání předává spolu se slinami novému hostiteli. Filárie dosáhnou dospělosti za šest až sedm měsíců. Dospělí jedinci potom mohou v srdci žít pět až sedm let i více.

Projevem působení parazitů je různě závažné onemocnění srdce a plic, které se ale rozvíjí velmi pozvolně. Většina infikovaných psů nevykazuje po měsíce a někdy i roky žádné příznaky. Poškození je vždy závažnější u psů vystavených zvýšené tělesné námaze. Pokud je v srdci přítomno pouze několik dospělců pozorujeme mírnou apatii a větší unavitelnost zvířete při tréninku nebo při vzrušení, výjimečně chronický kašel. Napadení psa větším počtem parazitů vede k rozvoji srdečního selhání doprovázeného silným dávivým kašlem, dušností - především po zátěži, zvíře má většinou zvýšenou frekvenci tepu, má špatnou kvalitu srsti, je vyhublé, dochází k hromadění tekutiny v dutině břišní a otoku končetin. Rozvinuté onemocnění lze diagnostikovat na základě kardiologického (poslech, EKG), rentgenologického a ultrazvukového vyšetření srdce a plic. Laboratorním vyšetřením krve zvířete můžeme prokázat larvičky vyprodukované samičkami dirofilárií nebo přítomnost dospělců vyšetřením krevního séra metodou serologickou (ELISA metoda). Srdeční dirofilarióza, pokud je včas diagnostikována, je léčitelná. Zvířeti podáme lék, který usmrtí dospělé jedince (melarsamin dihydrochlorid) a současně přípravky (heparin, acetylsalicylová kyselina), které zabrání tomu, aby tito uvolnění parazité ucpali cévy a způsobili závažnou, život ohrožující embolii. Parazity lze ze srdce rovněž odstranit chirurgicky přístupem přes jugulární (hrdelní) žílu. Další léčba spočívá v likvidaci larviček, které kolují v krvi psa například opakovaným podáním selamectinu (Stronghold spot on). Dirofilaria immitis je zoonotickým parazitem, což znamená, že i člověk může být infikován při bodnutí nakaženým komárem. Dirofilárie však u lidí obvykle nedospívají a usazují se pouze v podkoží, oku nebo v plicích, kde způsobují embolické změny.


Podkožní forma dirofilariózy psů je způsobená vlasovci Dirofilaria repens. Tyto filárie jsou menší, samice dosahuje délky asi osmnácti centimetrů. Přenašeči jsou rovněž komáři. Dospělci se nacházejí v podkoží volně nebo v uzavřených dutinkách (cystách) a uzlících. Oplodněná samička klade mikrofilárie, které rovněž cirkulují v krevních cestách. Projevy onemocnění touto formou nejsou tak závažné. Nejčastěji pozorujeme kožní změny v oblasti loketních a kolenních kloubů, na hřbetě, ušních boltcích a šourku. Přítomnost parazitů v podkoží se projeví zarudnutím, vypadáním chlupů, ztmavnutím kůže, šupinatěním, zhrubnutím a zesílením kůže, tvorbou pupínků a svěděním. Klubka larviček - mikrofilárií mohou způsobit ucpání cév v důležitých orgánech (embolii). Diagnostika podkožní dirofilariózy je opět založena na laboratorním vyšetření krve psa. Dospělé jedince lze zjistit pouze provedením biopsie kůže a podkoží v místě uzlíků. Léčba se obvykle provádí pouze při závažných kožních změnách, a to odstraněním parazitů z podkoží chirurgicky. Důležitá je terapie zaměřená na likvidaci larviček podle stejných pravidel jako u srdeční dirofilariózy. Infikovanými komáry může být i Dirofilaria repens přenesena na člověka. U lidí mohou být navíc projevy tohoto onemocnění ještě závažnější než u psů. Dospělí vlasovci tvoří u člověka uzlíky a cysty především v podkoží na šíji, v podpaží, na pohlavních orgánech a pod spojivkou v oku.


Velmi důležitá je informace o tom, že možnému nakažení psa jmenovanými parazity se lze účinně bránit. Ochrana spočívá v opakovaném podávání účinných přípravků po celou dobu aktivity komárů. V ČR je dostupným a vhodným přípravkem například Stronghold spot on. Jedná se o snadno aplikovatelný preparát, který je-li podáván v celém letním období v intervalu jeden měsíce nebo po dobu pobytu v zahraničí, poskytuje spolehlivou prevenci před dirofilariózou psů. Rizikové oblasti při cestování do zahraničí jsou v rámci Evropy zejména Itálie, Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Slovinsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, ale i Maďarsko a nově jižní Slovensko.


V posledních dvou letech provádíme na území ČR, konkrétně v oblasti soutoku Moravy a Dyje studii, která sleduje rozšíření tohoto onemocnění v populaci psů. Úzce spolupracujeme s oblastními mysliveckými sdruženími na Břeclavsku (Lanžhot, Tvrdonice, Charvatská Nová Ves, Moravská Nová Ves, Hrušky, Stará Břeclav atd.). Dosud jsme vyšetřili celkem sto čtyři loveckých psů různých plemen a různého věku. V krvi osmi jedinců z tohoto souboru jsme potvrdili přítomnost mikrofilárií Dirofilaria repens (viz obrázek č. 2). U jednoho jsme rovněž prokázali dospělce Dirofilaria repens v podkoží (viz obrázek č. 1). U sedmi dalších jedinců jsme navíc serologicky prokázali antigen Dirofilaria immitis. Jednoznačně lze tedy konstatovat, že dirofilarióza je aktuálním problémem v této oblasti a vzhledem k opakovaným komářím kalamitám je velmi pravděpodobné její rychlé rozšíření do dalších míst v ČR. Jediným způsobem jak zabránit tomuto trendu je účinná prevence!


MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Klinika chorob psů a koček Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
MIKROFILÁRIE – HUMÁNNÍ LÉČBA


Symptomy: svědění, vyrážky, alergie, arytmie, tachykardie, embolie, bolesti kloubů, svalů, šlach, polyneuropatie, kašel a dušnost, lymfopatie, lymfomy, otoky, zákaly očí, bílkovina v moči, možná souvislost s vitiligem.


V žádné formě se během léčby nesmí pít alkohol. Při léčbě se může objevit horečka, svědění kůže, dušnost. Vnější kožní noduly je možno likvidovat i obkladem namočeným do roztoku dietylkarbamazinu. Mikrofilárie mohou být v moči, sputu nebo likvoru. Vedlejší příznaky po aplikaci dietylkarbamazinu jsou toxicko-alergickou reakcí na uvolněné a hynoucí mikrofilárie, u zdravých osob se tyto příznaky po podání léku nevyskytují.


795 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page