top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Dopis lékařky - reakce na útok reportéra

Dobrý den, pane Tuno,

mně, jakož i mnoha jiným lidem, jedna z alternativních metod - metoda detoxikace ing. Bláhové, zachránila zdraví, zřejmě i život.

Ve své reportáži jste se snažil zdiskreditovat alternativní medicínu, tím, že jste zaskočil nepříliš zkušenou terapeutku. Každý člověk jde nejprve k lékaři, věří, že ten mu pomůže. Až když tuto víru v pomoc ztratí, hledá dál - všude - po internetu, po známých atd. - a dostane se třeba i k léčitelům. Kdyby zdravotnictví mělo možnost a schopnost se o každého pacienta dobře postarat, alternativní medicína by prostě zanikla.

Utkvěla mi v paměti diskuze v televizi někdy v 90. letech, kde zaznělo, že v ČSSR bylo v r.1989 evidováno na Ministerstvu vnitra 19 léčitelů. Dnes je jich v naší porevoluční ČSR několik tisíc. Proč asi?

Zhruba před deseti lety jsem popsala své tehdejší zdravotní strasti. Článek byl uveřejněn na internetu, i v časopise Regena. Tehdy jsem poctivě rok při své práci dělala kolečko po zdravotnických vyšetřeních. Během té doby jsem byla čtyřikrát akutně hospitalizována pro vysoký krevní tlak, 230/170, arytmie, bylo mi zle. Klasická medicína na mně však nic mimořádného neshledala. Prodělala jsem několik dokonce nadstandardních vyšetření, a stejně se nenašla příčina.

Díky tomu, že ing. Bláhová začala tehdy publikovat v časopise Regena, jsem se dostala ke způsobu řešení, který funguje. Během cca roku jsem se ze všech obtíží dostala. Přitom jsem neustále pracovala. Ing. Bláhová a řada dalších obětavých lidí tuto oblast velmi rozvíjí, vědomosti jsou dnes už mnohem bohatší než před deseti lety. Jistěže se tím živí, jinak by to nemohli dělat, ale proto je nemusíte obviňovat, ani Vy nepracujete zadarmo. Tehdy, když jsem potřebovala pomoc, i v alternativě bylo znalostí málo, možností řešení ještě méně.

Pan Pavel Eiselt, o jehož přístroje jste se nevybíravě otřel, umožnil využití mnoha ve světě již používaných terapií u nás. Jsou i další, kterým vděčím za to, že žiji, jak žiji, cítím se dobře, a pracuji, ač je mi 70 let. Jmenovat je nebudu, neb oni o mém vděku vědí a od Vás by se nejspíš dočkali napadnutí.

Pocházím z Karlových Varů, do lázní jezdilo vždy hodně Rusů, a měli v svých lékařských zprávách z Ruska vždy běžně uvedeno také parazitární vyšetření nebo i přeléčení.

Můj názor na Vámi vyvolanou kauzu je tento: pošpinil jste lidi, kteří suplují, co se ve zdravotnictví z nejrůznějších důvodů nevyřešilo, nebo zatím nedaří řešit. Jeden příklad mne napadá za všechny - kolik je dnes hyperaktivních dětí, navštěvují pedagogicko- psychologické poradny atd...Ale řada starších pediatrů Vám řekne, že asi mají roupy - to se říkalo i za mého mládí. Tehdy, když šla maminka k lékaři, že je dítě neklidné, v noci se budí, tak se lékař zeptal - kolik je Vás doma? A tolik lahviček levného Pyrvinia předepsal, neboť věděl, že si to v rodině navzájem předávají. K tomu přidal řadu rad z oblasti hygieny. Dnes je to jinak - osvícený lékař možná udělá odběr stolice, ale než se materiál dostane do laboratoře, tak se nic nezjistí. Je lepší jít k veterináři, který pracuje s mikroskopem.

Za vše se v životě platí a vše se vrací - a proto Vám přeji jen vše dobré. Kdybyste měl někdy zdravotní problémy a naše zdravotnictví Vám nepomohlo, abyste se pak nedivil, že nenajdete pomoc ani u alternativních terapeutů. Špatnou pověst jste si mezi nimi už vysloužil. Náš zdravotní stav je obrazem našeho životního stylu - jsme to, co jíme, pijeme, dýcháme, k tomu se přidává vše další, co člověka zatěžuje. Paraziti byli a budou, i když každý, kdo se takto vyjádří, je zpravidla za toto své vyjádření kritizován a zesměšňován.

Parazitární ústavy existují, takže kdyby paraziti vůbec nebyli, byli by jejich zaměstnanci bez činnosti.

Co nás z této oblasti může ohrozit, je závislé na mnoha faktorech: na životních podmínkách a stavu našeho imunitního systému.

V tom byste mohl svou publikační činností veřejnosti hodně pomoci. Pomohl byste lidem, kteří si uvědomují souvislosti, ale nemají možnost nic ovlivnit. A ve slově je síla, to víte Vy lépe než já.

30. 4. 2017

MUDr. Jana Řezníčková

279 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page