Proč zmizelo preventivní vyšetřování na přítomnost parazitů

01.06.2017

Součástí Okresních hygienických stanic bylo do 1. 1. 2003 také oddělení DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace) a parazitologie včetně hygienických laboratoří. Toto oddělení bylo součástí prakticky všech Okresních hygienických stanic na každém okrese, vyšetření na přítomnost parazitů realizovalo několik laborantek s vedoucím oddělení.

 

V rámci parazitologické prevence se prováděly kontroly v jeslích, školkách i základních školách (vyšetření stolic) včetně otiskové metody na přítomnost roupů, prováděly se depistáže na přítomnost vší ve školách. Pozitivní nálezy byly vždy důvodem k parazitologickému vyšetření členů rodiny a byly hlášeny příslušnému lékaři (dětský, obvodní), který řešil účinnou léčbu. Zjišťována byla přítomnost lamblií/giardií/, roupů, améb, škrkavek, ojediněle zejména u dospělých přítomnost tasemnic.

 

Další parazitologické vyšetření se provádělo u vzorků stolic, zasílaných lékaři při podezření na parazitární onemocnění, denně se jednalo na území okresu o desítky vzorků stolic, které se vyšetřovaly převážně ihned po doručení schválenými metodami (flotační, sedimentační, barvicí, mikroskopické).

Ojediněle bylo realizováno také vyšetření žluče na přítomnost lamblií, a to v přímé návaznosti na operace žlučníku, laborant si odebral vzorek ihned po operaci žlučníku ve zdravotnickém zařízení, vyšetření následovalo nejpozději do 2 hodin (pozdější vyšetření nezaručuje objektivnost nálezu)! V mnoha případech byla přítomnost lamblií potvrzena a byla zpochybněna nutnost provedení operačního zákroku k odstranění zdravotních potíží. Výsledky byly předmětem odborných sdělení, zveřejňovaných na celostátních parazitologických konferencích.

 

Dalším vyšetřením, zaměřeným na přítomnost chlamydií, byly odebrané stěry od lékařů- oční, gynekologické, urologické, pozitivní nálezy byly poměrně časté.

 

Parazitologické vyšetření absolvovali také všichni pracovníci, kteří se vrátili z pracovních pobytů ze zahraničí a také všichni cizinci, kteří žádali o pracovní místa, u těchto osob byly navíc vyšetřovány krevní vzorky na přítomnost plazmodií (původce malárie) mikroskopickým vyšetřením krevního nátěru. Pozitivní nálezy přítomnosti parazitů byly zjišťovány u většiny vyšetřených cizinců.

 

Od  1. 1. 2003 došlo zákonem č. 320/2002 Sb., přijatým v souvislosti s reformou veřejné správy (zrušením okresních úřadů)  k odloučení  hygienických laboratoří včetně oddělení parazitologie od Okresních a Krajských hygienických stanic, a ke zřízení Zdravotních ústavů, které poskytují odborné služby (měření, laboratorní analýzy, zdravotní služby apod.).

 

Zdravotní ústavy jsou příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Preventivní parazitologické depistáže v rozsahu realizovaném do 1. 1. 2003 již nejsou prováděny.

 

Zpracovaly: tři pracovnice HS, uveřejňujeme s jejich souhlasem

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2019  |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN