top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Proč zmizelo preventivní vyšetřování na přítomnost parazitů

Součástí Okresních hygienických stanic bylo do 1. 1. 2003 také oddělení DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace) a parazitologie včetně hygienických laboratoří. Toto oddělení bylo součástí prakticky všech Okresních hygienických stanic na každém okrese, vyšetření na přítomnost parazitů realizovalo několik laborantek s vedoucím oddělení.

V rámci parazitologické prevence se prováděly kontroly v jeslích, školkách i základních školách (vyšetření stolic) včetně otiskové metody na přítomnost roupů, prováděly se depistáže na přítomnost vší ve školách. Pozitivní nálezy byly vždy důvodem k parazitologickému vyšetření členů rodiny a byly hlášeny příslušnému lékaři (dětský, obvodní), který řešil účinnou léčbu. Zjišťována byla přítomnost lamblií/giardií/, roupů, améb, škrkavek, ojediněle zejména u dospělých přítomnost tasemnic.

Další parazitologické vyšetření se provádělo u vzorků stolic, zasílaných lékaři při podezření na parazitární onemocnění, denně se jednalo na území okresu o desítky vzorků stolic, které se vyšetřovaly převážně ihned po doručení schválenými metodami (flotační, sedimentační, barvicí, mikroskopické).

Ojediněle bylo realizováno také vyšetření žluče na přítomnost lamblií, a to v přímé návaznosti na operace žlučníku, laborant si odebral vzorek ihned po operaci žlučníku ve zdravotnickém zařízení, vyšetření následovalo nejpozději do 2 hodin (pozdější vyšetření nezaručuje objektivnost nálezu)! V mnoha případech byla přítomnost lamblií potvrzena a byla zpochybněna nutnost provedení operačního zákroku k odstranění zdravotních potíží. Výsledky byly předmětem odborných sdělení, zveřejňovaných na celostátních parazitologických konferencích.

Dalším vyšetřením, zaměřeným na přítomnost chlamydií, byly odebrané stěry od lékařů- oční, gynekologické, urologické, pozitivní nálezy byly poměrně časté.

Parazitologické vyšetření absolvovali také všichni pracovníci, kteří se vrátili z pracovních pobytů ze zahraničí a také všichni cizinci, kteří žádali o pracovní místa, u těchto osob byly navíc vyšetřovány krevní vzorky na přítomnost plazmodií (původce malárie) mikroskopickým vyšetřením krevního nátěru. Pozitivní nálezy přítomnosti parazitů byly zjišťovány u většiny vyšetřených cizinců.

Od 1. 1. 2003 došlo zákonem č. 320/2002 Sb., přijatým v souvislosti s reformou veřejné správy (zrušením okresních úřadů) k odloučení hygienických laboratoří včetně oddělení parazitologie od Okresních a Krajských hygienických stanic, a ke zřízení Zdravotních ústavů, které poskytují odborné služby (měření, laboratorní analýzy, zdravotní služby apod.).

Zdravotní ústavy jsou příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Preventivní parazitologické depistáže v rozsahu realizovaném do 1. 1. 2003 již nejsou prováděny.

Zpracovaly: tři pracovnice HS, uveřejňujeme s jejich souhlasem

2 428 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page