• Milan Bláha

Lidé jsou v šoku: malému dítěti dávají 26 vakcín

Bohužel je to legální ...

V USA vyžadují, aby děti dostávaly až 26 očkovacích vakcín. V Americe bohužel v závislosti na očkování umře 6 dětí na 1000 narozených dětí. Ve Švédsku a Japonsku jsou to 3 děti na 1000 narozených dětí, kde požadují 13 vakcín u očkovaných dětí.

Tato studie dokonce uvádí, že některá úmrtí kojenců lze připsat syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) právě vlivem očkování. Co si o tom myslíte?

372 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN