top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

5 důvodů proč NE mamograf

Na začátku roku 2014 jedna z dosud největších a nejdelších studií na mamografii, prováděná na 90000 žen během 25 let zjistila, že mamografy nemají žádný dopad na úmrtnosti v důsledku rakoviny prsu.

Během trvání studie, úmrtnost na tento typ rakoviny bylo prakticky totožné u žen, které podstoupil zdravotní vyšetření na mamografe a ty, které nebyly.

Kromě toho, přibližně 22 procent zjištěných agresivní rakoviny prsu bylo nesprávné, což vedlo ke zbytečné léčbě.

Vědci se shodli, že přínos mamografického screeningu by měla být jasně přehodnotit.

Nicméně orgány veřejného zdraví ve všech státech jsou příliš pomalé, aby aktualizovaly toto doporučení.


Například, Americké nadace pro rakovinu (podobně česká Liga proti rakovině) ještě doporučuje podstoupit mamografické vyšetření každý rok, pro ženy nad 40 let.


Protichůdné informace vyvolaly v ženách smíšené pocity o tom, zda tento screening je prospěšné nebo škodlivé. Lékařský panel ve Švýcarsku, nicméně, neváhal a vydal jasné rozhodnutí: už žádná plošnál mamografie.

Proč dali Švýcaři mamografům sbohem?

Po roce studií a přehodnocování dostupných důkazů a jejich dopadů na zdraví žen, vyhlásil švýcarský lékařský panel, který je nezávislým hodnotícím subjektem, že jsou novými informacemi znepokojeni.

Důkazy byly prostě v příkrém rozporu s globálním konsensem těch expertů, kteří považovali mamografy za bezpečné a schopné zachraňovat životy.

Poukazovaly totiž na to, že mamotrafické vyšetření dokáží zabránit jen jednomu úmrtí z 1000 žen, které ho podstoupily.

Na druhé straně ale způsobují poškození u mnohem více žen, než jen u jedné!

Po zhodnocení všech informaci jim jednoduše nezůstala jiná možnost, než plošné skríningové programy na mamografu už víc ženám nedoporučovat. Zároveň omezili už existující programy.

Ve své zprávě, zveřejněné v únoru 2014 Švýcarský lékařský panel dále doporučil, že ženy musí být jasně a zřetelně informované nejen už o sporných přínosech, ale i možnostech poškození způsobené mamografem.

Věda za mamografií stojí na hliněných nohou

Bohuže stále velké množství žen si není vědomo, že vědecké důkazy o zdravotních přínosech mamografů jednoduše neexistují.


Místo toho, aby se dozvěděly pravdu, je u nich záměrně vyvoláván pocit viny, že vynechání pravidelné preventivní prohlídky na mamografu je vrchol nezodpovědnosti.

Po pravdě - proti téhle taktice se těžko bojuje...


Je třeba si přiznat i to, že dokonce i mnozí lékaři a zdravotničtí pracovníci jsou stejně zmatení a zmanipulovaní jako průměrný člověk na ulici.


To všechno je důsledek promyšlené a neoblomné propagandy vedené médii a zdravotním systémem. Znevažují a zlehčují výzkum, který odporuje jejich pravidlům, zaměřeným na dosahování zisku.


O rizicích mamografie ale dnes píší už nejen alternativní, ale i mnohá mainstreamová média.

5 faktů o mamografu, které by měla vědět každá žena
1. Mamografy poskytují méně přínosů, než si myslíte

V jednom průzkumu většina žen uvedla, že věří ve schopnost mamografů snižovat riziko úmrtí na rakovinu prsu aspoň o polovinu a že přímo zabrání minimálně 80 úmrtím na 1000 vyšetřených žen.


Ve skutečnosti mamografie nabízí přinejlepším jen 20% snížení relativního rizika a v absolutních číslech zabrání jen 1 úmrtí z 1000 žen.

2. Mamografy mohou zvýšit riziko rakoviny prsu u žen s mutací genu BRCA 1/2

Výsledky výzkumu publikované v British Medical Journal ukázaly, že mutace tohoto genu zvyšuje riziko vzniku rakoviny z ozáření (mamograf používá rentgenové záření).


Ženy, které byly vystaveny tomuto záření v diagnostických dávkách (tedy mamografem) před 30. rokem svého života, mají až 2x vyšší riziko rakoviny.


Zjistilo se také, že tato rakovina z ozáření závisí na velikosti dávky. To znamená, že čím víc vyšetření, tím větší riziko.

3. Falešné pozitivní nálazy jsou běžné (a nebezpečné)

Riziko, že při 10 vyšetřeních na momografu budete mít falešný pozitivní výsledek, je neuvěřitelných 58 - 77%.


Pokud je ženě oznámeno, že může mít rakovinu prsu, způsobí to u ní značnou úzkost a stres.


Mezitím budete podrobená další dávce sérií testů jako např. biopsie, které mají zase svoje vlastní rizika. A to všechno podstoupíte úplně zbytečně.

4. Mamografy nemusí fungovat, pokud máte husté tkáně

Až 50% žen má poměřně husté prsní tkáně, což znamená, že snímky z mamografu se velmi špatně čtou.


Husté zdravé tkáně, stejně tak jako rakovinové tkáně, vypadají na snímcích bíle, což práci radiologa nesmírně ztěžuje. Je to podobné jako se pokusit najít sněhovou vločku ve sněhové vánici.


V některých amerických státech jako Kalifornia nebo New York byly přijaté zákony, které v případech hustých tkání ukládají radiologovi povinnost informovat ženu, že pro ní je mamograf zbytečný. Podobný zákon se teď chystá i na federální úrovni.

Jak je to s informováním u nás? To ostatně víte, ženy, samy...

5. Existují i jiné vyšetřovací metody

Dnes už mají ženy k dispozici i jíné možnosti vyšetření. Každé má samozřejmě své silné i slabé stránky. Vy však máte právo o nich vědět, a hlavně právo si vybrat.

Zkuste se zeptat svého gynekologa.

Převzato z webu empatia.cz

323 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page