top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Slováci skúmajú parazity rýb

Slovenskí vedci sa budú venovať možnému riziku nákazy, ktoré sa spája s konzumáciou niektorých rýb. Projekt medzi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Taiwanom na roky 2017 až 2019 je zameraný na rybami prenášané parazitárne ochorenia - zoonózy.


„K nákaze človeka môže dôjsť konzumáciou surových alebo tepelne nedostatočne upravených infikovaných sladkovodných alebo morských rýb, prípadne iných produktov. Na Taiwane je veľmi rozšírená konzumácia surových rýb, nuž sme sa spoločne rozhodli bližšie sa zaoberať touto problematikou. Naším hlavným cieľom je získať nové údaje o výskyte, biológii, ekológii a nových diagnostických markeroch modelových druhov parazitov,“ objasňuje projekt Mikuláš Oros z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.


Odborníci sa zamerajú na parazitologické vyšetrenie rýb na Taiwane s dôrazom na druhy, ktoré ľudia bežne konzumujú surové alebo tepelne málo spracované. Patria k nim napríklad makrely a iné hospodársky významné druhy rýb, ktoré môžu byť hlavným zdrojom ľudskej infekcie.


Čiastkovým cieľom projektu je aj prieskum rybami prenášaných parazitov z rôznych vodných ekosystémov Slovenska, aj prieskum výskytu parazitov v rybacom mäse z potravinových reťazcov. „Naším cieľom je na základe nových informácií o aktuálnom výskyte rybami prenášaných zoonotických druhoch navrhnúť bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika infekcie u človeka,“ hovorí Oros.


145 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page