Tetováním k chronické otravě těla

18.03.2017

Je trochu úsměvné, když lidé, kteří jinak dbají na své zdraví, obhajují tetování a přitom jim uniká fakt, že všechno, co s tímto rostoucím trendem souvisí, tetovací jehlou počínaje a barvami konče, představuje zdravotní riziko.

 

 

Z jedné nedávno provedené studie vyplývá, že vážné problémy bezprostředně související s aplikací tetovací barvy se týkají přibližně deseti procent tetovaných osob – a to nemáme přehled o tom, jaké účinky mají látky, jež se spolu s barvou dostávají trvale do organismu, v dlouhodobém horizontu. Výčet nebezpečných látek obsažených v tetovacích barvách není povzbudivý:

 

 

Rtuť je neurotoxin, což znamená, že ničivě působí na nervovou soustavu. Může poškozovat mozek a vést ke vzniku fyzických a duševních onemocnění.


Olovo narušuje průběh mnoha tělesných procesů a pro orgány a tkáně našeho těla je toxické. Poškozuje zejména srdce, kosti, střeva, ledviny, nervovou soustavu a reprodukční systém. Vážná otrava olovem se projevuje nezvladatelnými křečemi, poté postižený upadá do kómatu a nakonec umírá. Při mírné otravě se dostavují bolesti břicha, zmatenost, bolest hlavy, anémie a podrážděnost.


Berylium je podle EPA karcinogen třídy A. Kontakt s beryliem může vést ke vzniku smrtelného onemocnění plic.


Kadmium je další nebezpečný těžký kov. Škodí zejména ledvinám, kostem a plicím.

 

Arzén je známý karcinogen a podle nových studií vystavení organismu většímu množství arzénu rovněž vede ke genetickým poškozením.

 

Antimon dráždí oči, pokožku a plíce. Při dlouhodobější expozici se dostavují vážnější problémy, například onemocnění plic a srdce, průjem, silné zvracení a žaludeční vředy.

 

Ftaláty prokazatelně poškozují reprodukční a endokrinní (hormonální) systém. Při studiích na zvířatech byla zaznamenána i poškození jater, ledvin a plic.

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – najdeme je zejména v černé barvě, která se vyrábí ze sazí získaných spalováním. K těm nejnebezpečnějším patří benzopyren, podle Úřadu pro ochranu životního prostředí „jeden z nejsilnějších a nejlépe zdokumentovaných karcinogenů vyvolávajících rakovinu kůže“.

 

Odstraněním tetování nic nevyřešíte- spíš naopak

 

Určitá část potetovaných jedinců časem dospěje k názoru, že by se své ozdoby raději zbavila. Podle ankety, která roku 2006 vyšla v Journal of the American Academy of Dermatology, je takových osob asi 17% (respondentům bylo mezi 18 a 50 lety). Nicméně odstranění tetováže může být ještě nebezpečnější než její pořízení.

 

Nejobvyklejší takovou metodou je laserové odstraňování, při němž se barva usazená hluboko v kůži při opakovaných sezeních rozpouští pomocí laserového paprsku. Jenže rozpuštěná barva jen tak nemizí – její složky včetně těch pro organismus nepříznivých se dostávají do krevního řečiště. Některé se tělu podaří vyloučit, jiné však organismus nikdy neopustí; a i ty, které z těla nakonec odejdou, v něm často ještě stihnou napáchat nějaké škody.

V USA má aspoň jedno tetování odhadem 45 milionů osob, z toho 36% se věkem už blíží čtyřicítce. Nejlepší rada pro ty, kdo už nějaké tetování mají, je ponechat si je  – pokud tedy nemáte zájem o chirurgické odstranění, při němž nevyhnutelně vznikají jizvy. A pokud jste se ještě tetovat nenechali, tak úplně nejlepší rada zní – nic na tom neměňte.

 

Zdroj: http://czechfreepress.cz​

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější články

27.10.2020

Please reload

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN