top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Tetováním k chronické otravě těla

Je trochu úsměvné, když lidé, kteří jinak dbají na své zdraví, obhajují tetování a přitom jim uniká fakt, že všechno, co s tímto rostoucím trendem souvisí, tetovací jehlou počínaje a barvami konče, představuje zdravotní riziko.Z jedné nedávno provedené studie vyplývá, že vážné problémy bezprostředně související s aplikací tetovací barvy se týkají přibližně deseti procent tetovaných osob – a to nemáme přehled o tom, jaké účinky mají látky, jež se spolu s barvou dostávají trvale do organismu, v dlouhodobém horizontu. Výčet nebezpečných látek obsažených v tetovacích barvách není povzbudivý:

Rtuť je neurotoxin, což znamená, že ničivě působí na nervovou soustavu. Může poškozovat mozek a vést ke vzniku fyzických a duševních onemocnění.

Olovo narušuje průběh mnoha tělesných procesů a pro orgány a tkáně našeho těla je toxické. Poškozuje zejména srdce, kosti, střeva, ledviny, nervovou soustavu a reprodukční systém. Vážná otrava olovem se projevuje nezvladatelnými křečemi, poté postižený upadá do kómatu a nakonec umírá. Při mírné otravě se dostavují bolesti břicha, zmatenost, bolest hlavy, anémie a podrážděnost.

Berylium je podle EPA karcinogen třídy A. Kontakt s beryliem může vést ke vzniku smrtelného onemocnění plic.

Kadmium je další nebezpečný těžký kov. Škodí zejména ledvinám, kostem a plicím.

Arzén je známý karcinogen a podle nových studií vystavení organismu většímu množství arzénu rovněž vede ke genetickým poškozením.

Antimon dráždí oči, pokožku a plíce. Při dlouhodobější expozici se dostavují vážnější problémy, například onemocnění plic a srdce, průjem, silné zvracení a žaludeční vředy.

Ftaláty prokazatelně poškozují reprodukční a endokrinní (hormonální) systém. Při studiích na zvířatech byla zaznamenána i poškození jater, ledvin a plic.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – najdeme je zejména v černé barvě, která se vyrábí ze sazí získaných spalováním. K těm nejnebezpečnějším patří benzopyren, podle Úřadu pro ochranu životního prostředí „jeden z nejsilnějších a nejlépe zdokumentovaných karcinogenů vyvolávajících rakovinu kůže“.

Odstraněním tetování nic nevyřešíte- spíš naopak

Určitá část potetovaných jedinců časem dospěje k názoru, že by se své ozdoby raději zbavila. Podle ankety, která roku 2006 vyšla v Journal of the American Academy of Dermatology, je takových osob asi 17% (respondentům bylo mezi 18 a 50 lety). Nicméně odstranění tetováže může být ještě nebezpečnější než její pořízení.


Nejobvyklejší takovou metodou je laserové odstraňování, při němž se barva usazená hluboko v kůži při opakovaných sezeních rozpouští pomocí laserového paprsku. Jenže rozpuštěná barva jen tak nemizí – její složky včetně těch pro organismus nepříznivých se dostávají do krevního řečiště. Některé se tělu podaří vyloučit, jiné však organismus nikdy neopustí; a i ty, které z těla nakonec odejdou, v něm často ještě stihnou napáchat nějaké škody.

V USA má aspoň jedno tetování odhadem 45 milionů osob, z toho 36% se věkem už blíží čtyřicítce. Nejlepší rada pro ty, kdo už nějaké tetování mají, je ponechat si je – pokud tedy nemáte zájem o chirurgické odstranění, při němž nevyhnutelně vznikají jizvy. A pokud jste se ještě tetovat nenechali, tak úplně nejlepší rada zní – nic na tom neměňte.


233 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page