top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Rozhovor s Dr. Lukešem "Parazit - nepřítel nebo kamarád" a mé reakce na něj


Reaguji na rozhovor prof. Júlia Lukeše v zábavném pořadu Všechnopárty a na článek v časopise Téma z února/března 2016. Redaktorka Silvie Králová zpovídala prof. RNDr. Julia Lukeše, CSc. Prof. Lukeš dnes pracuje jako šéf Parazitologického ústavu Akademie věd, a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Rozhovor vyšel pod názvem ,,Přepisujeme učebnice biologie.“ Profesor Lukeš je známý tím, že snědl zárodek tasemnice. Ve Všechnopárty řekl, že tasemnice bezbranné, do rozhovoru, že rybí? Jakou tedy? A snědl vůbec nějakou? Chtěl tak prý vyvrátit mýtus střevních parazitů jako nepřátel lidstva.


Tvrdí, že vymýcení parazitů způsobilo celou řadu zdravotních problémů a z toho plyne názor, že bychom mohli některé druhy do našich střev vracet.


Článek je velmi dlouhý, proto uvedu jen některé podstatné úryvky. Místa, na která Vás chci zvlášť upozornit, a kde se naše praktické zkušenosti z terénu diametrálně rozcházejí s ,,vědeckou“ teorií od stolu, jsem vyznačila červeně.

Můj komentář je modrým písmem.

Otázka: Ubytováním tasemnice ve svých střevech jste chtěl mimo jiné zbořit mýtus, že paraziti nám jen škodí. Přineslo to ten efekt?

Odpověď: Určitě, dokonce ho předčilo. Od lidí dostávám spoustu e-mailů.

A u nás v Parazitologickém ústavu byla založena laboratoř, která se na vliv střevních parazitů na imunitu hostitele specializuje. Vede ji mladá, úspěšná vědkyně Kateřina Pomajbíková-Jirků. Na výzkum získala grant ve výši třičtvrtě miliónu dolarů. Pracuje na něm s kanadskou kolegyní.

Výzkum se provádí naštěstí jen na potkanech.

Otázka: Je tedy škoda, že jsme se parazitů zbavili?

Odpověď: Neplatí to u všech, ale u některých ano. Naše střevo je rozmanitá zoologická zahrada, kterou tvoří primárně bakterie a viry. Ale dříve jsme tam měli i řadu parazitů, od mikroskopických prvoků až po metrové tasemnice.

Časem byli vymýceni, zůstaly jen bakterie, bez nich bychom nemohli pořádně trávit. Když z ekosystému zmizí velcí hráči, jeho stabilita se naruší. Mikrobiom-soubor bakterií lidského střeva, ovlivňuje lidské tělo více, než kdokoliv čekal.

Jeho změny způsobují celou řadu zdravotních problémů.

Otázka: Které to jsou?

Odpověď: Mluví se o střevních autoimunitních zánětech, jako ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, případně diabetes, kterým u nás trpí téměř milion lidí. A podezření padá i na řadu dalších chorob. Vědci se proto vrhli na studium střevních bakterií. Zdá se, že každý z nás má trochu jiný mikrobiom, jako máme individuální otisky prstů. Zatím většinou nevíme, co rozdíly v něm způsobuje, ale jistě se to díky intenzívnímu výzkumu brzo dozvíme.

Otázka: Co už je známo?

Odpověď: Mikrobiom obyvatel Evropy a severní Ameriky je druhově chudší než obyvatel Asie nebo Afriky. Jedním z důvodů tohoto stavu je možná právě absence parazitů ve střevě obyvatel bohatších částí světa. Z toho plyne myšlenka, že bychom parazity mohli za určitých okolností zase vracet.

Otázka: Jaké výsledky by to přineslo?

Odpověď: U lidí se střevními záněty by to mohlo nasměrovat imunitní odpověď organismu na helminty, parazitické červy. Obranný mechanismus by se utlumil a nereagoval by sám se sebou.

Střevní záněty jako je ulcerózní kolitida či Crohnova choroba patří do takzvaných autoimunitních chorob, kdy imunitní systém napadá vlastní orgány a tkáně,

Otázka: Věříte také v posílení střevní mikroflóry?

Odpověď: Doufáme v to. A zatím se to docela potvrzuje. Sice je k dispozici jen několik malých studií, ale ty většinou ukazují zvýšenou různorodost střevní mikroflóry. Další studie ukazují, že střevní mikroflóru je možné účelově měnit třeba podáním fekálního transplantátu. Teď je ale naším cílem zjistit, zda střevní paraziti opravdu způsobují změny v našem mikrobiomu, a přijít na to, jaké druhy by byly pro ,,návrat“ vhodné.

Otázka: Zmínil jste fekální transplantáty, tedy nově zkoušenou metodu léčby pomocí přenosu stolice od zdravých lidí. Je to hudba daleké budoucnosti?

Odpověď: Vůbec ne. Lékaři u nás i v celé řadě zemí již v určitých případech tento zákrok provádějí, jen se o tom moc nemluví. Nikdo se asi nechce chlubit tím, že dostal fekální transplantát. Ale pohledy jsou různé. V USA dokonce funguje banka fekálních transplantátů, což je jakási alternativa Červeného kříže pro dárcovství krve. Lékaři se tomu ale brání tvrzením, že by se takto mohly přenášet infekční choroby. Podle nich by měla být stolice nejdříve laboratorně prověřená, jenže tím se to zase velmi prodraží.

Otázka: Za kolik je nyní takové ,,zdravé lejno“ k mání?

Odpověď: Některé webové stránky nabízejí stolici za 250 dolarů. Píšou, že je to špičkové zboží od mladých, zdravých a chytrých lidí.

Jak se to prokazuje? Skládají nejdříve testy IQ, než odejdou na toaletu?

Otázka: Jak to v praxi probíhá? Dostanu pilulku s bakteriemi a parazity?

Odpověď: Jednou z možností je sonda do konečníku, nebo polknout speciální kapsli. Dnes jsme schopni udělat přesný laboratorní rozbor střevního mikrobiomu, což patrně povede k výraznému rozšíření tohoto typu léčby. V USA si za to jedna firma účtuje 80 dolarů, ale cena jistě klesne a brzo se na to vrhne více společností. Tak jako se běžně analyzují geny, budeme co nevidět to samé dělat s obsahem střev.

Otázka: Zdá se, že nikdy v historii neměli paraziti tak skvělý mediální obraz. Aby Vás tak začali lidé s tou tasemnicí hromadně napodobovat!

Odpověď: Byla by ode mne naivita a nezodpovědnost, kdybych šířil velká očekávání. Cesta k poznání, zda nám parazité prospívají a kteří, bude ještě dlouhá. Navíc se bavíme jen o těch střevních. Parazity co jsou ve svalech, mozku nebo v krvi opravdu nechceme! A samozřejmě záleží i na souvislostech, třeba jak jsme živení. Pokud v sobě mají podvyživené děti někde v chudé asijské zemi desítky škrkavek, určitě to dobré nebude.

Otázka: Jsou naopak parazité, kteří jsou jen hodní, případně páchají víc dobrého než zlého?

Odpověď: Minimálně jeden takový tu určitě je. Jde o prvoka Blastocystis

(střevní parazit, může způsobovat průjmy, pozn. red.) a v nedávné době se na jeho zkoumání, na kterém jsme se trochu podíleli i my, zaměřil prestižní dánský ústav pro výzkum infekčních chorob. Ve střevech má tohoto souputníka určité procento lidí, hojnější je v tropických oblastech, ale běžně se vyskytuje i v Evropě. Zajímavé je, že jej častěji mají lidé s vyšším příjmem.

Otázka: Jak to?

Odpověď: Zřejmě díky tomu, že více cestují, stravují se v etnických restauracích, čili žijí pestřejší život. A Dánové už prokázali, že je lepší Blastocystis mít, než nemít. Lidé s tímto parazitem v zažívacím traktu totiž mají menší pravděpodobnost, že budou trpět záněty střev. Výzkum sice stále běží, ale už teď je jasné, že na nás má pozitivní efekt.

Otázka: Způsobuje přece průjmy, ne?

Odpověď: V době, kdy byl nedostatek potravin a lidem chyběly vitamíny a stopové prvky, by si takového souputníka nikdo nepřál. Ale v současné době není občasný průjem žádnou tragédií. Vlastně je to určitá obrana před velkým množstvím jídla, které v naší společnosti konzumujme.

Otázka: Tuším, že Vašim tasemnicím přibyde brzy nový spolubydlící.

Odpověď: Ano, mám Blastocystis na seznamu. Nedovedu si představit, že by z toho pro mne plynulo nějaké riziko.

Prof. Lukeš: Už před lety parazitologové zjistili, že děti z rozvojových zemí, které mají ve střevech parazity, netrpí žádnými alergiemi. 20 let se porovnávají děti z vesnice, které ochutnávají hlínu a napijí se z potoka, s dětmi z městského a sterilního prostředí. Přehnaná ,,západní“ hygiena stojí za nárůstem alergií.

Prof. Lukeš Všechnopárty: Nemyjte se.

... grant ve výši třičtvrtě miliónu dolarů

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

--- dříve jsme tam měli řadu parazitů, postupně byly vymýceni….

,,Jak a čím byli vymýceni, když tu desítky let není čím léčit? Kdo je mýtil a kdy? Prof. Lukeš sám přiznává, že parazité jsou s námi statisíce let, od kolébky lidstva. Prý ale za posledních padesát let jsme parazity vymýtili. Pamatuje si snad někdo na nějakou plošnou protiparazitární kampaň? Ani generace 60letých a 70 letých lidí o parazitech nic neví, neučilo se o nich nikdy ve škole, a lékaři o nich vědí minimum. Chováme se stále stejně – kempujeme v přírodě, koupeme se v přírodních tocích, chováme čím dále tím více domácích mazlíčků, kromě tataráků máme jídelníček moderně obohacený i o syrové suši…, stále tu určitá skupina lidí chová krávy, prasata, ovce, kozy, pořádá domácí zabijačky. Stále tu existuje riziková skupina myslivců, zemědělců, veterinářů, pracovníků jatek, atd…Stále více lidí cestuje, mnohem více, než před padesáti lety, tedy paraziti v populaci spíše přibývají, a to i exotičtí, kteří jsou pro naše parazitology oříškem. Tedy – co neumím najít, to neexistuje? Doufá profesor, že mu lidé uvěří jen proto, že to prohlásil on? Jestliže je chyba v základní premise, vše, co z ní vychází, celý výzkum a další odvozené úvahy, jsou pochybné. Parazitologové staví na vodě, neřku-li na lži.

Odkazuji na článek pracovnice hygienické stanice: Proč zmizelo preventivní vyšetřování na parazity.

Mluví se o autoimunitních chorobách, jako je UC, Crohn, diabetes a další..

V tomto dalším chybném paradigmatu se jako v bludném kruhu pohybují i další vědci:

,,Člověk může onemocnět jak z přemnožení parazitů, tak z jejich nedostatku. Opakovaně už bylo prokázáno, že pokud imunitní systém nemůže útočit na parazity a některé jeho složky se takzvaně nespotřebují, může pak reagovat na nesprávný podnět a působit alergie, astma, Crohnovu nemoc a podobně“, uvádí doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. Z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice.

Jak vidíte, pánové jsou z jednoho hnízda.

…jak to bylo prokázáno? Na potkanech? Nestačí mi jen nějaké tvrzení, byť tisíckrát omílané, chci důkazy!

Naopak my můžeme dokázat na desítkách uzdravených lidí, že tyto takzvané ,,autoimunitní“ choroby umíme léčit. Například banální chronická střevní zánětlivá onemocnění jsou způsobena:

- vrozenými žloutenkami, které ani za celý život pacientů nikdo v jejich krvi nenašel – odvolávám se na několik týdnů staré prohlášení pražského epidemiologa, který běduje na veřejnoprávní TV, že po ČR běhá odhadem 80.000 lidí s nerozpoznanou žloutenkou typu C! A to nemluvím o tom, že tu jsou další žloutenky, A, B, D, E, G….a jejich nositelé se dozví v lepším případě jen to, že mají horší jaterní testy, nebo zvýšený bilirubin!

- prvoky běžnými nebo chlorrezistentními, ze zdánlivě pitné nebo přírodní vody/rybníky, termálky, lomy, přehrady, studny, studánky, řeky…/mimo jiné i tím ,,nevinným“ Blastocystis/

- velkými parazity typu tasemnic nebo hlístů.

Skupinu po skupině odstraníme, vodu na pití musí nemocný od té chvíle převařovat nebo filtrovat, vysvětlíme lidem, na co si dát pozor, a do několika měsíců je po ,,autoimunitě“.

Stále dokola budu psát, přednášet a učit lidi, že NEEXISTUJE ŽÁDNÁ AUTOIMUNITA, která likviduje svého nositele, ale jen a jen patogeny, které neumí naše laboratoře a naši parazitologové najít. Autoimunita je zástěrka pro neschopnost naší medicíny najít důvod zánětů. Bohužel jsem za roky práce v alternativní medicíně ztratila důvěru ve schopnosti našich laboratoří. Buď na kvalitní práci nejsou peníze, nebo chybí příslušné testery, nebo není zájem, také není dost vyškolených, kvalifikovaných, či motivovaných laborantů. Vše je bohužel řízeno ještě komerčními důvody, lékař vypíše do žádanky jen patogeny, které zná, na které mu stačí body, a jejichž zjišťování mu proplatí pojišťovna.

Praxe:

Včera si mi do telefonu postěžovala klientka na chování lidí v parazitologické laboratoři. S manželem začali mít stejné potíže - svědil je konečník, až nakonec odlovili oba dětské roupy, manželův se ještě mrskal, a s úlovkem odešli do laboratoře. Laboranta živý nález vůbec nezajímal, a poslal oba manžele za obvodním lékařem k odběru stolice. Odběr se provedl, a byl - jak jinak - negativní. Proč se musel provádět ještě odběr, když živý důkaz laborant viděl? Není to plýtvání? S tímto postupem byla konfrontována řada mých klientů. Žádný donesený nález neplatí, a všechny vyšetřené vzorky jsou negativní. Mají laboranti zakázáno cokoliv najít? Učili se ve škole alespoň, jak vypadá dětský roup?

Pro vaši představu uvádím příčiny nejběžnějších ,,autoimunitních“ onemocnění podrobně:

Celiakie: /pálení žáhy, reflux jícnu…/ prvoci z ,,pitné“ vody, především Giardia intestinalis, ale i další - bičíkovci i chlorrezistentní druhy:Blastocystis, Isospora belli, Sarcocystis, mikrospory…/

Crohn: ty nejtěžší žloutenky, prvoci běžní, prvoci chlorrezistentní-včetně například právě Blastocystis, tasemnice.

Diabetes: žloutenky, Giardia intestinalis, chlorrezistentní prvoci, plasmodia, občas větší paraziti jako hlísti a plathelminti.

Ulcerózní kolitida: améby, helicobacter nebo Giardie, žloutenky, hlísti, plathelminti, plasmodia,

Astma: Blastocystis(!), nebo jiný chlorrezistentní prvok, běžný prvok-například améba, plasmodia, mycobacterie, filarie, echinokok….

Alergie: Filária, prvoci, plasmodia, EBV…

RS: cysty tasemnic na mozku, obrny, pomalé viry, améby, plasmodia, filarie

Sarkoidóza: mycobacteria, echinokok, filária, prvoci, plasmodia

Lupus: mycobacteria, filária, plasmodia, prvoci….

Atopický ekzém: hlísti!,filária, prvoci, plasmodia, plathelminti

Deprese a závratě: cysty tasemnic na mozku, cerebrální malárie

Epilepsie: cysty tasemnic na mozku nebo ve vnitřním uchu, vzácně jiný parazit

Vitiligo: mycobacteria, vlasovci

Psoriáza: mycobacteria, vlasovci, prvoci oba druhy, hlísti, plathelminti

Lymfom: plasmodia, několik druhů současně, filarie, viry

Atd, atd…..

Nejsou to jen mé výsledky, jsou to výsledky dvacetičlenného kolektivu. Nemohla bych to tvrdit, kdyby nás nepodporovaly výsledky v praxi a zpětná vazba od klientů. Za 16 let praxe, po vyšetření několika tisíc lidí, a po téměř desetileté týmové práci je jasné, že u nemocí neznámého původu hrají především roli parazité. Nesmíme však přeceňovat makroparazity a opomíjet mikroparazity, tedy prvoky, plasmodia a mikrofilária. Právě mikroparaziti způsobují ony nevysvětlitelné stavy, pro které lékaři vymysleli pojem ,,alergie“ a ,,autoimunita“.

Všimněte si nejistých slov profesora: zjistit, zda opravdu….zatím nevíme……nevíme jistě, …doufáme…možná…., zdá se…..výzkum probíhá… zjistíme, zda….k dispozici je zatím jen několik malých studií…cesta k poznání bude ještě dlouhá…

Zatímco my si jistí JSME!! Výsledky máme mnohonásobně potvrzené desetiletou praxí na několika tisících lidech. Děláme to přesně opačně: skupinu po skupině ODSTRAŇUJEME, mikrobiom CHUDNE, a kupodivu - lidem se přesto daří lépe a lépe.

Blastocystis hominis….nedovedu si představit, proč by to pro mě mělo představovat nějaké riziko…..

Blastocystis hominis nezpůsobuje jen průjmy, ale je na našem seznamu na jednom z prvních příček žebříčku patogenů, vyvolávajících závažná chronická onemocnění. Může se podílet i na astmatech, chronických zánětech močového měchýře, ekzémech… a rozhodně se podílí na chronických střevních chorobách. Je smutné, že profesor parazitologie, který se prý specializuje právě na prvoky, o Blastocystis tak málo ví.

Vzpomínám si na jeden díl seriálu americké televize ,,Monsters iside me“. Američtí vědci nemají potřebu zatajovat svým spoluobčanům skutečnost, že mohou být infikováni parazity, a natočili celý velmi poučný seriál o kuriózních případech. Vysílalo se to na stanici

Discovery Sciens. Jeden z těchto případů málem skončil tragicky: Instalatér/!!!, chlap jako hora, sportovec, který byl pravidelně vystavován při své práci aerosolu ze znečištěné vody- vdechoval ho - zčistajasna onemocněl. Průjmy, křeče a bolesti břicha neustávaly, ale ani tři kliniky nenašly příčinu potíží. / je to tam stejné jako tady J)/. Muž trpěl nechutenstvím a malabsorpcí, hubnul a chřadnul, až už nemohl ani pracovat, a posléze ani chodit. Stal se z něj ležák. Tato situace trvala měsíce. Žena musela kvůli němu zůstat doma a ručně ho krmit, tak byl zesláblý. Vyhodili ji z práce pro obrovský počet absencí a rodinná situace byla zoufalá. Vytrvalá manželka ale obvolávala další nemocnice a lékaře a hledala pomoc. Nakonec ji byli ochotni přijmout ve čtvrté nemocnici, kde si manžela nechali. Rozbory stolice provedli několikrát a pečlivě. Našli Blastocystis a označili ho za původce potíží. Naštěstí na něj platí jednoduchý a nepříliš drahý, i u nás registrovaný lék. Nasadili muži léčbu a po měsíci se manžel vrátil do práce. Pracuje už ale jen s rouškou.:))

Lidé onemocní tehdy, když pijí denně po dlouhou dobu závadnou vodu. Po delší době pravidelné konzumace takové vody prolomí Blastocystis přirozenou obranyschopnost organismu. Při jednorázové aplikaci to imunitní systém většinou ustojí. Takže profesor Lukeš dojde opět k vítěznému, ale falešnému zjištění, že tento prvok je opravdu neškodný, vždyť on to říkal. A tak těžce ohýbaná věda v Parazitologickém ústavu České Budějovice opět dostane řádně na frak.

Dalším nepravdivým tvrzením navracečů parazitů do střev je povrchní a účelově překroucená myšlenka, že lidé třetího světa mají více parazitů než Evropané, a proto nemají autoimunitní choroby a alergie. To opět není pravda. Jenom cukrovkou trpí třetina Afriky. Průjmy jsou na denním pořádku. Stačí se zeptat některého z ,,lékařů bez hranic“. Lidé z třetího světa mají mnohem více parazitů typu protozoa, protože v mnoha oblastech nemají přístup ke kvalitní pitné vodě. Mají daleko více virů a bakterií, o čemž dostáváme zprávu od lékařů, kteří vyšetřují imigranty v Německu a Rakousku /existují videa/: tuberkulózy, HIV, malárie, žloutenky, ektoparaziti atd….a dožívají se v průměru o 20 – 30 let méně než běloch. To jsou statistiky. Tohle napodobit opravdu nechceme. Také je potřeba nesoustředit se jen na počet parazitů a nepoměřovat tímto jediným faktorem kvalitu imunity, je potřeba si uvědomit, že africké, asijské a jihoamerické děti většinou neslouží horlivým pediatrům jako jehelníček. Buď nemají očkování žádné, nebo poskrovnu. Můj vnuk dostal například atopický ekzém po očkování MMR a dcerka mé kamarádky chronickou rýmu, chcete-li ,,alergii“, po hexavakcíně. S parazity to nemělo nic společného. Viz sekce Očkování, poznatky doktorky Elekové a Hofhanzlové. Tedy stavět tak závažné tvrzení jen na jediném hledisku je opět účelové ohýbání faktů.

Dnes /20.6.2016/ jsem zrovna měřila chlapce, který se s rodiči přestěhoval z vesnice do menšího města. Na vesnici se používala voda z dvoumetrové a pětimetrové studně, v blízkosti bylo JZD s kravínem a vepřínem, protější louka se hnojila kejdou, sousedi i rodiče chovali slepice, králíky a psy. U dítěte jsem našla parazity králičí, psí, kravské, prasečí, Blastocystis, a další prvoky z kontaminované vody ve studních, která se NIJAK nefiltrovala! Dítě bylo opakovaně nemocné, mělo stálé absence ve škole a dostávalo několikery antibiotika za rok. Dnes, několik měsíců po přestěhování do města, a absolvování detoxikační kúry, je dítě zdravé, nesmrká, nekašle, nemá chronickou rýmu a nebolí ho permanentně mandle a břicho. Nevynechává školu. Vodu na pití mu rodiče zatím převařují a šetří na filtr.

Minulý týden jsem měřila cestovatelku, která se vrátila z Tibetu. Ptala jsem se na její dojem ze zdravotního stavu Tibeťanů. Popsala mi svůj postřeh, ten samý, který vídám v dokumentárních filmech z této oblasti: malé tibetské děti s nudlemi u nosu, které nikdo neutírá. Přisvědčila, že zasoplených dětí viděla celou řadu a navíc ji překvapilo, jak nečistou mají Tibeťané pleť. Všimla si u mnoha lidí, dětí i dospělých, různých ošklivých vyrážek a furunklů. Neočekávala takový jev u lidí, kteří žijí v nadmořské výšce větší než 2.000 metrů. Tedy i další tvrzení o pozitivním rozdílu vesničanů a městských lidí, nebo o rozdílu mezi civilizovaným a třetím světem, je nepravdivý. Rozhlédněte se a sami snadno najdete důkazy proti tomuto tvrzení.

Je to paradox: My lidi varujeme: nepijte špinavou vodu, rozhodně nepijte nic v přírodě, vše si převařujte. Nespěte s domácími mazlíčky v posteli, nepusinkujte je, nejezte tepelně neupravené maso, pozor na vodu ze studní, studánek a termálek, na zahradě pracujte s rukavicemi, myjte se. A MY JSME PRÝ ŠARLTÁNI!!! Prof. Lukeš radí opak, a je to prý vědec!!!

Fekální transplantáty…lékaři se brání tvrzením, že by se takto mohli rozšiřovat infekční choroby a že by měla být stolice nejdříve laboratorně prověřena…No jistě! Jenže tím se to zase velmi prodraží. To snad není pravda?

Kapsle ,,zdravého lejna“ prý stojí v USA 250 dolarů a ,,aplikace“ – doktor u vás postojí, zatímco to spolknete, nebo vám to aplikuje spodem …dalších 80 dolarů. Bude to platit pacient, nebo pojišťovna? Je to nejgeniálněji vymyšlené perpetuum mobile na peníze! Z ničeho, totiž z odpadu, uděláte zdánlivě zlato, a ještě si necháte zaplatit za ,,aplikaci“! No to nemá chybu! Nestojí za to spolknout i nějakou tu tasemnici a tvrdit, že mi to nic nedělá? Navíc když se snadno dostanu k antihelmintikům, až mne to přestane bavit? Je potřeba nalákat dostatek hloupých pokusných králíků.

Co se týče tasemnic, mluvíme s desítkami lidí, kteří tasemnice ve svém organismu hostí. Ti, kteří mají cysty tasemnic rozesety po těle, dokonce v mozku, mají velmi nepříjemné, a někdy i život ohrožující stavy. Ti, kteří mají parazity jen ve střevech, se rozhodně netváří, že se nic neděje a parazit jim dokonce prospívá. Stěžují si na únavu, nechutenství nebo naopak přehnanou chuť k jídlu, nafukování a plynatost po jídle, křeče, bodání, pohyby a bolesti, pocit, že se v břiše převaluje kámen, že je jakoby ,,kope dítě“, stěžují si na nepřiměřené hubnutí, anemii, vyrážky. Při odchodu článků cítí nesnesitelné svědění, daleko horší, než zažívají lidé infikovaní dětskými roupy. Mohli bychom se zeptat 21 lidí z Opavy, kteří se nakazili pouze mírnější tasemnicí bezbrannou z infikovaného masa, proč vyhledali lékařskou pomoc, když přece hostit tasemnici v těle je tak příjemné a obohacující? A kdyby to byla dokonce tasemnice vepřová, Taenia solium, byli by navíc ohroženi vysokým rizikem, že se cysty tasemnic dostanou až do mozku. Oficiálně se v učebnici dočtete, že hostitel tasemnice je minimálně ochuzován o živiny, především vitamíny a minerály, může trpět anemií, závratěmi a nevysvětlitelnou špatnou náladou. Parazit rozvléká infekce po těle, mechanicky poškozuje tkáně a produkuje odpad, který sám o sobě je pro nás toxický. Tedy parazit škodí vždy a žádný úhel pohledu to neobarví na růžovo. Organismy, které žijí s námi v souladu a prospívají nám, například střevní bakterie, které nám pomáhají trávit, a neobešli bychom se bez nich, nazýváme komenzály nebo symbionty. Tasemnice rozhodně není symbiont.

Vzhledem k tomu, že běžně nacházíme ve střevech našich pacientů už jmenované žloutenky, prvoky, zástupce rodu helicobacter, campylobacter, listerií, salmonell, E. coli, yersinií, rotavirů, EBV, CMV, a další, je tento ,,výzkum“ opravdu znepokojivý. Když si představíme, že se tyto infekce mohou střevními implantáty nekontrolovaně roznášet mezi lidmi, jsou to nezodpovědné, i když bohatě zaplacené pokusy na lidech.

Klienti se mne často nechápavě ptají, proč se naši parazitologové tak chovají? Proč popírají, že tu paraziti jsou, proč posílají domů lidi s nálepkou ,,parazitofob“, aniž by ho vyšetřili, proč laboratoře nikdy nic nenajdou, proč jim stojí za to ukazovat se v televizi a přesvědčovat nás, že u nás paraziti vymizeli, když desítky lidí se na vlastní oči a na vlastní kůži přesvědčili o opaku? Buď tím, co vidí v klozetové míse, nebo tím, jak se cítí po antiparazitikách? Tento rozhovor v časopise Téma je možná tou správnou odpovědí.

Zdůrazňuji, že není nutné podstupovat tak nedůstojné a riskantní léčení. Taková praxe prý už probíhá v Praze a v Pardubicích. Prý se lidi vracejí do normálního života bez potíží. Nevěřím tomu, vzhledem k tomu, co o těchto chorobách víme, a jakou práci nám dá všechny patogeny odstranit. Ráda bych si takového člověka otestovala, ráda bych s někým takovým mluvila. Také mne napadá, zda kapsle s fekáliemi není vylepšena například kortikoidy, což se klient nedozví…..? Vyzývám pacienty, kteří byli léčeni JEN A POUZE fekálními transplantáty a NIČÍM JINÝM, a dnes jsou beze všech potíží a nemusí užívat žádné léky, ať se mi přihlásí. Pokud existují, jejich životní příběh férově uveřejním na závěr tohoto článku.

Ing. Hana Bláhová

Brno 20. 6. 2016

2 281 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page