top of page
  • Obrázek autoraIng. Hana Bláhová

Přednáška Kassel, duben 2015

Celý text přednášky Hany Bláhové přednesený na konferenci v Kasselu

Vážené dámy a pánové, drazí hosté,

Jmenuji se Hana Bláhová a pracuji 14. rokem jako poradce celostní medicíny v České republice v Brně. Pracuji s elektroakupunkturním diagnostickým přístrojem Salvia, který funguje na bázi EAV.

Mým dnešním tématem jsou autoimunitní a chronické nemoci a nemoci neznámého původu. Ještě i dnes v 21. století je jich dost.

K dnešnímu dni jsem testovala už několik desítek tisíc lidí, u nichž klasická medicína nezjistila příčinu jejich potíží. Mohu zodpovědně prohlásit, že hlavní příčinou všech těchto záhadných a takzvaně nevyléčitelných nemocí je mikrobiální zátěž, především parazitární.

Nepředstavujte si však škrkavku, tasemnici nebo dětského roupa. Tito tři paraziti byli také jediní, které jsem si před lety dokázala představit, a ještě jsem si myslela, že jsou velmi vzácní. Jedná se ale především o ty mikroskopické – o prvoky.

Prvoci se velmi obtížně zjišťují běžnými laboratorními technikami, a tak unikají pozornosti. Viry, bakterie, plísně a makroparaziti sice přispívají značnou měrou k celkovému obrazu nemocí, ale nejsou hlavním spouštěčem.

Jim Humble a Hana Bláhová

Proč to mohu tak sebejistě tvrdit? Protože už máme mnohé z těchto chorob vyléčeny. A to nejen já, ale i kolegové, kteří se vydali touto cestou. Můžeme s jistotou prohlásit, že umíme léčit astma, sarkoidózu, Sjogrenův syndrom, lupus, vaskulitidu, revmatickou artritidu, bechtěreva, Crohnovu chorobu, ulcerozní colitidu, roztroušenou sklerózu, diabetes II. typu. Největší zkušenosti máme se SM, metodiku máme dopodrobna rozpracovanou a vyléčených případů máme spolu s kolegy už desítky. Umíme řešit i další nemoci, u nichž klasická medicína nezná příčinu, jako alergii, lupenku, atopický ekzém, seborrhoickou dermatitidu, migrény, akné, granuloma annulare, epilepsii, celiakii, arytmii a vysoký tlak, závratě, chronické angíny, polyneuropatii, chronické záněty močového měchýře, lymfomy, syndrom parkinson, ALS a další.

Dobrá zpráva tedy je, že porucha imunity typu alergie nebo autoimunita v podstatě neexistuje, existují jen neprokázané mikroorganismy. Kdyby tato teorie poruchy imunity byla pravdivá, nevyléčili bychom ani jediného klienta. Jsou to jen zástěrky pro situaci, kdy lékař nemá v ruce správné podklady z laboratoře. Svede to tedy na poruchu imunity nebo na psychosomatiku. Zjišťování prvoků běžné laboratoře či hygienické stanice neprovádějí. Proto s nimi lékař při stanovení diagnózy a postupu léčby nepočítá, nemluví se o nich, medici se o nich na škole neučí. Jejich škodlivost je však značná.

My ale díky možnostem elektroakupunkturní detekce tyto patogeny zjistit umíme, a víme také, jak a čím je odstranit. Princip léčby jakékoliv nemoci je stále stejný. Nalézt, co do těla nepatří, a odstranit to.

Během 14 let práce jsem se snažila i o co největší zjednodušení. Za ta léta jsme vyzkoušeli se střídavým úspěchem spoustu doplňků stravy, bylin i postupů, které nevedly k cíli, nebo byly příliš zdlouhavé, nebo jejich přínos byl jen nepatrný, nebo byly neúnosně drahé. Zbavili jsme se tak spousty balastu a ponechali jen fungující a účinné preparáty.

Zdá se vám to příliš jednoduché na to, aby to byla pravda? Za touto jednoduchostí je ale 14 let práce celého týmu. Je to jako s tím Kolumbovým vejcem. Je to jednoduché, jen vědět, jak na to.

Namítnete, no a co psychika? Co chemie? Co očkování? Co těžké kovy nebo metabolity? Lepek, kasein, homocystein? Jak to, že nemluvím o pesticidech, geopatogenním poli, záření z mobilů, mikrovlnek a počítačů, škodlivých příměsích z potravin, o překyselení? Nehrají také roli? Jak je mohu tak lehkomyslně opomenout?

Rozebereme si tyto neživé zátěže skupinu po skupině. Původně jsme se všem těmto neživým zátěžím pečlivě věnovali a odstraňovali je. Klienti však nepociťovali žádnou zvláštní úlevu.

Pokud člověk není vystaven opravdu masivnímu působení těchto vlivů, například nepracuje v chemickém průmyslu, v uranových dolech, u rentgenu nebo u jaderného reaktoru, tyto vlivy jsou podružné. Běžnou zátěž by měla zdravá játra vyloučit. Zdůrazňuji zdravá.

Co se týče psychiky, připouštím, že dlouhodobý stres vede k oslabení imunity.

Naši vyléčení klienti však žijí dál se stejným partnerem, pracují dál ve stejné práci a žijí ve stejném domě nebo bytě, tedy jejich životní podmínky zůstávají naprosto stejné, jen odešla nemoc. PSYCHIKU můžeme tedy u těchto nemocí vyloučit. Na autoimunitu ani alergii NEMÁ vliv.

Dalším zbytečným a drahým krokem je snaha o změnu pH organismu. Nejlepší článek, který byl na toto téma napsán, je článek pana Humbla, Podvody kolem pH.

Nemůžeme změnit pH krve, a pH tkání a střev je ovlivněno opět- parazity, především nejběžnějšími giardiemi. Tedy soustředíme své úsilí na odstraňování parazitární zátěže, nikoliv na nekonečné odkyselování pomocí různých směsí a diet. Sama své klienty nenutím držet žádnou dietu, výjimku tvoří žloutenkáři a lidé trpící dnou. Dieta mírně upraví poměry ve střevě, ale pokud nedržíte rovnou šestitýdenní hladovku, paraziti se zase brzy domnoží. Jakmile se vrátíte k normálnímu stravování, a žijete stále ve stejném prostředí, problémy se vrací, protože vždy nějaká nepatrná část parazitů přežije. Tuto cestu jsme tedy nakonec také zavrhli, i když jsme rádi, když se naši klienti nepřejídají.

Závažná zátěž jsou rezidua z mnohočetných chemických léků předepisovaných lékaři.

To na lehkou váhu nebereme. Jedná se o takzvané IATROGENNÍ poškození, poškození lékařskou ,,péčí“, a někdy je klient natolik zdevastovaný dlouhodobým užíváním silných alopatik, že už jeho imunitu nepostavíme na nohy ani po odstranění mikrobiologie. Nejhorší je dlouhodobé užívání kortikoidů, psychofarmaka, léky na ředění krve, statiny na snížení hladiny cholesterolu, a pochopitelně chemoterapie.

Na lehkou váhu nebereme ani očkování, i tady se jedná o IATROGENNÍ poškození. Každý z nás ve své praxi viděl děti poškozené očkováním, a přesto situace v našem státě je horší než kdykoliv předtím.

U nervových chorob testujeme a odstraňujeme těžké kovy, obecně se ale úloha těžkých kovů přeceňuje. Na odstranění kovů máme účinné informační preparáty. S většinou dalších zátěží se tělo vyrovná, máte-li v pořádku játra.

Vracíme se tedy k mikrobiální zátěži. Můžeme si ji rozdělit do šesti skupin:

Prvoci. Zdraví lidstva na celé planetě ovlivňují nejvíce. Prvoci jsou kosmopolitní, žijí všude. Jen lidí nakažených některou amébou je na celém světě kolem 500 miliónů. Jsou agresivní- snadno se do nás dostanou a snadno prolomí imunitní obranu. Jsou neviditelní, nikdo s nimi nepočítá a nikdo se na ně nepřipravuje. Lidé se jim nedokáží vyhnout a ani neví, čemu a kdy se mají vyhýbat. Jakmile jednou prvok osídlí naše střevo, jen tak se nevzdá. Nepomůže ani dlouhodobá hladovka, nepomůže vegetariánství nebo přechod na syrovou stravu- tyto náročné techniky mohou snad nemoc zmírnit, nikoliv však odstranit. Pokud je pacient v trvalém zdroji nákazy, například si nedokáže zajistit kvalitní zdroj pitné vody, pak se nákaza pomalu šíří tělními tekutinami, hlavně lymfou, i do dalších orgánů. Prvok, kterému k životu stačí vlhké prostředí, se může rozšířit všude. Pak nestačí se jich jednorázově zbavit, pacient se musí dozvědět, kde ve svém životním stylu dělá chybu, a kde přichází opakovaně ke zdroji nákazy. Prvoci se dělí velmi rychle, takže se množí geometrickou řadou. Proto mírné bylinné prostředky nemají úspěch.

Kde se můžete prvoky nakazit? Svým klientům nedoporučujeme koupání v rybnících, termálních bazénech, řekách, přírodních nádržích, v jakékoliv stojaté vodě. Zcela zásadně se ptáme na studny, domácí čističky vody a filtry, whirpooly, studánky, pí -vody, nebo plastové barely s pitnou vodou volně dostupné v kancelářích, bankách, školách, čekárnách a fit-centrech. Ani balená voda, která stála dlouho v regálech, nemusí být bezpečná.

Osady závislé na přírodním vrtu, jakkoliv hlubokém, který se nijak neupravuje, osady, které berou vodu z nádrže, a ta teče přímo bez úpravy do domácností, nebo vesnice, které berou vodu z visutého zásobníku, kde voda v podstatě celoročně stojí, odsuzují své obyvatele k trvalým, nevysvětlitelným a chronickým onemocněním, ze kterých není úniku. I po zdárném jednorázovém přeléčení se potíže brzy vrací a pacient záhy zanevře jak na lékaře, tak na léčitele-nikdo mu trvale nepomohl! Problematické jsou i velké domácí zásobníky /kotle/ na vodu na sto a více litrů, protože tam voda také stojí, rodina ji na jedno koupání nespotřebuje. Pozor na nenápadné filtry na vodu na pracovišti, zabudované za boiler. Zdrojem a líhništěm prvoků jsou i ty nejdražší a nejdůmyslnější domácí filtry na bázi osmózy. Na prvoky platí jen ozón nebo UV- filtr. Voda se dá jednoduchým způsobem testovat i na našem přístroji. V nepitné vodě si nemůžete ani čistit zuby, ani se v ní koupat, dostane se do nás sliznicemi. Bezpečná je jen studená chlorovaná voda z běžné městské úpravny. Jakmile se moji chroničtí pacienti zbavili vlivu kontaminované vody, jejich letité potíže zmizely jak mávnutím kouzelného proutku. I nahodilá konzumace studniční vody jednou za čas na chatě nebo chalupě znamená obnovení potíží.

Jaké parazity můžeme čekat v přírodní vodě:

1. První skupina jsou běžní prvoci, jako je améby, giardie, chilommastix. Giardie můžeme získat také z jídla, neočištěné zeleniny nebo tepelně neupraveného masa. Sexuálním stykem a přenosem z matky na dítě se udržují mezi lidmi trichomonády. Giardie najdete u diabetiků, u refluxů jícnu, u žaludečních vředů, ulcerózní colitidy, Crohna, celiakie, ekzémů, lupenek, lupusu, autistů. Může uniknout až na nervovou soustavu. Plno autistických dětí trpí současně celiakií. Bylo by zajímavé zjistit, jaké procento autistických dětí má ve svém bydlišti závadný zdroj vody. Tím ovšem nepodceňuji očkování jako spouštěcí faktor.

Že vaše voda smrdí chlórem? Výborně, vaše vodárna odvádí dobrou práci a vy jste v bezpečí. Chlóru se zbavíte jednoduchým trikem - necháte vodu chvíli odstát. Na podezřelé destinace si berte svou vlastní vodu natočenou z kohoutku. Voda ve velkých městech bývá až na výjimky, jako okrajové čtvrti nebo lokální průsaky, bezpečná. Hygienické stanice kontrolu prvoků neprovádějí.

2. Druhá skupina jsou prvoci rezistentní na chlór. Ani zesílená chlorace vody tedy nepomůže, nepomůže tedy ani dlouhodobé užívání našeho roztoku. Vodárny ošetřují vodu tak, že vodu ozonují a prosvěcují UV lampami. Tam, kde se nepoužívá některá z těchto technik, voda není bezpečná. Důležité je i to, zda voda proudí, nebo stojí. Pokud voda dlouhodobě stojí, i nepatrné množství obou druhů prvoků může narůst.

Ve své praxi slýchám a vidím neuvěřitelné spojitosti mezi nemocemi a zdrojem vody klienta. Subjektivně tito prvoci způsobují velké potíže, nelze je podceňovat.

Jednu nebo druhou skupinu, či obě, hostí prakticky každý náš klient s chronickou nebo autoimunitní chorobou. Jejich klinika je rozmanitá a závažná. Způsobují průjmy, bolesti břicha, křeče, chronické záněty v krku, angíny, bolesti kloubů a svalů, slábnutí svalů, dále se spolupodílejí na astmatech, lupusech, sarkoidózách, revmatických artritidách, a podílí se na NAPROSTO VŠECH typech jakýchkoliv kožních poruch od akne, lupenky, atopického ekzému, po seborrhoickou dermatitidu a rosaceu. Podílí se na všech střevních chorobách, jako je ulcerozní colitida, celiakie, diabetes, Crohnova choroba a další. Zjistit a vyřadit zdroj kontaminované vody je základ léčení, jinak nemá cenu léčbu ani zahajovat.

Klientům doporučujeme vodu dlouze převařovat, aspoň minutu, nebo zmrazit, a rozhodně uvažovat o montáži UV lampy do jejich domácnosti. To, co dají za instalaci vlastního čištění vody, ušetří v budoucnu za léky, a více si vydělají, protože zkrátí pracovní neschopnost na minimum. Po rok a půl dlouhém testování vzorků vody našich klientů mohu bohužel spolu s kolegy tvrdit, že více než polovina domácností v našem státě, zvláště menší města a vesnice, nemá kvalitní zdroj pitné vody. Proto ještě před zahájením vlastní detoxikace našim klientům testujeme vzorky vody z jejich domácností.

Jakmile se do nás tito prvoci dostanou, nepomůže už jen nepít znečištěnou vodu. Musíme se jich zbavit, a to opět konkrétními léky, naštěstí léky nejsou ani drahé ani nedostupné, a léčba není dlouhá. Máme zpětnou vazbu od klientů. Jakmile se striktně vyhnou kontaminované vodě nebo ji doma nechají ošetřit, a projdou protiprvokovou kúrou, jejich zdravotní stav se dramaticky mění k lepšímu.

3. Třetí málo známou skupinou prvoků jsou krevní prvoci, plasmodia a babesie. Jsou přenášeny hmyzem a napadají červené krvinky. Způsobují anemii, poruchy krvetvorby, nedostatek železa, únavový syndrom. Cerebrální malárie má na svědomí deprese a výpadky paměti, způsobují bolesti kloubů a šlach, migrény, mimořádné pocení, cystickou fibrózu, nedokrvování končetin, jsou součástí etiologie astmat, ekzémů, diabetu a revmatických artritid, leukémií a lymfomů, jsou součástí všech takzvaných autoimunitních chorob a bez jejich odstranění nepohnete s žádnou závažnou diagnózou.

Když pan Jim Humble našel lék na malárii, nevěděl, že kromě Afričanů se bude hodit i Evropanům, že i tady své vlastní mírnější druhy malárií máme. Jedná se o autochtonní nákazu, tedy o nákazu, která tu byla odjakživa.

V mnoha státech Evropy popsány případy takzvané letištní malárie, kdy komár, který docestoval letadlem z tropů, infikoval nic netušící osobu v okolí letiště. Tato osoba nemusela nikdy vycestovat do zahraničí. A naopak naši vlastní občané, kteří cestují do tropů a subtropů, mohou přivézt nákazu ve svém vlastním těle. S cestovateli nás pak propojí místní komáři.

Plasmodia jsou velmi rozšířená, trpí jimi prakticky každý klient, který se k nám přijde léčit, a není divu. Uvědomte si jen, kolikrát v životě vás poštípal nějaký komár, a představte si, že třeba jen desetina z nich byla infikovaná.

4. Čtvrtým zdrojem autoimunitních nemocí jsou mikrofilária. Larvální stadia mikrofilárií měří mikrometry, odtud jejich název. Přenáší je běžní komáři, pakomáři, ovádi a střečci, v jednom případě určitá tropická moucha.

V našem pásmu žije několik druhů mikrofilárií, především Dirofilária immitis a repens. Oficiálně je endemickou oblastí mikrofilárií hlavně Itálie, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Turecko a další středomořské a balkánské státy, kam běžně jezdíme na dovolenou. Mikrofilárie jsou také velmi rozšířenou nákazou. A není divu, když si představíte, kolikrát za život jste byli komáry poštípaní.

O mikrofiláriích vědí veterináři, u psů se běžně léčí. Slovenští parazitologové prokázali přítomnost filarií u několika druhů komárů.

Test na mikrofilarie se musí dělat v podvečer nebo v noci. Krev se odebere z periferie, z prstu, a měla by se dát pod mikroskop nejlépe čerstvá. Test by se měl opakovat několikrát v průběhu večera a noci. Tyto testy se běžně neprovádí.

Snad neexistuje diagnóza, u které by neparticipovali. Mikrofilária nelze zlikvidovat pomocí roztoku, ani plazmovým generátorem nebo zapperem, vyzkoušeno na stovkách lidí. Potřebujete prostě správný lék. Vlasovci se podílí na astmatech, sarkoidóze, morbus bechtěreva, polyneuropatii, revmatické artritidě, vaskulitidě, sjogren- syndromu, alergiích, zákalech očí, arytmiích, vysokém tlaku, emboliích, srdečních infarktech, migrénách, bolestech svalů a zad, lymfomech, na takzvané ,,leukémii“, otocích končetin, záškubech svalů, ekzémech, bércových vředech, křečových žílách, tinitu, cystické fibróze. Pokud jste si všimli, že opakuji některé diagnózy, které jsem už uváděla u prvoků, není to chyba. Některé nemoci jsou polyfaktoriální.

5. Chronické nemoci podporují i větší parazité, které už znáte a umíte si představit: Větší paraziti typu hlístů, motolic a tasemnic.

Cysty tasemnic hrají zásadní roli u sarkoidóz, astmatů, roztroušených skleróz, parkinsonismu, epilepsie, bechtěreva, Crohnovy choroby, depresí, úzkostných poruch, schizofrenií dalších chorob.

Dále cysty tasemnic mnohdy imitují ,,nádory“, polypy nebo gynekologické cysty. Mnohé ,,onkologické“ pacienty by správné antiparazitikum zachránilo před zbytečnou chemoterapií a ozařováním. Za šest týdnů wormicidní terapie může být po cystách, polypech a ,,nádorech“. Větší parazity opět nezničíme pomocí našeho roztoku, potřebujeme na ně speciální cílené léky.

6. Viry a bakterie jsou poslední skupinou patogenů, která přispívá ke vzniku autoimunitních chorob, a uvádím ji až naposled, protože je to skupina nejméně důležitá. Zní to jako provokace, ale na jednotlivé skupiny patogenů dnes pohlížíme jinak, dle obtížnosti jejich odstranění. Viry, bakterie a plísně nepovažujeme za závažné patogeny a odcházejí z těla nejrychleji. Velmi dobře reagují na MMS, a to i ty druhy, které jsou rezistentní vůči antibiotikům.

Když si to shrneme, máme tu komplexní terapii, která zahrnuje prakticky všechny myslitelné skupiny zátěží:

1. Na viry, bakterie, plísně, neživé zátěže. některé druhy prvoků a plasmodia si vystačíme s roztokem a informačními preparáty.

2. Léky však potřebujeme na chlorrezistentní prvoky, filária, hlísty, tasemnice s motolice.

3. Neznamená to, že všichni mají všechno, testování je od toho, abychom pacientovi zjistili právě jeho skupiny zátěží. Důležité je i pořadí léků, začínáme od nejmenších a končíme těmi většími. Naše metoda není pokus omyl, neříkáme: zkuste tenhle lék a uvidíme. Je hodinářsky přesná a cílená. Víme, co máme hledat, kde to hledat, i čím to odstranit, známe správné dávkování. Metodika i dávkování je propracovaná a odzkoušená za ty roky na mnoha tisících lidech. Ač se zdá až příliš jednoduchá, to zjednodušení je výsledek patnáctileté práce. Pracujeme s co nejmenším a jen nezbytným počtem preparátů, aby terapie byla dostupná pro každého. Pacient však musí mít bezpečný zdroj pitné vody, to je jediná podmínka, na které trváme.

4. Léčba trvá od několika týdnů do několika měsíců, podle naměřených vstupních zátěží. Postup pacienta lze pohodlně kontrolovat. Jakmile se pacient cítí dobře a my už nenaměříme žádné zátěže, může dle vlastního uvážení zakončit celou proceduru jaterní očistou, vitamínovou kúrou či doplněním kolagenu. Pokud si klient dosažený stav udržuje dál, nedovedu si představit, že by se v organismu takto vyčištěného člověka mohla někdy rozvinout rakovina.

Ing. Hana Bláhová

Náš způsob léčení pronikl i do světa, takže za námi jezdí nemocní lidé z Číny, Nového Zélandu, Austrálie, USA, Anglie, a pochopitelně i z celé Evropy. Už se proslechlo, že máme něco, co pomáhá i v případě, že lékařská péče selhala.

Děkuji za pozornost, a máte-li nějaké dotazy, ráda zodpovím.

Ing. Hana Bláhová

641 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page