Malárie a její léčba

08.04.2017

Malárie je nejčastější importovaná protozoární tropická choroba, s kterou se, čím dál častěji u našich turistů a stejně tak u běženců z endemických oblastí, může setkat i praktický lékař. K přenosu a šíření malárie je důležitý prvok Plazmodium  a vektor choroby, což je samička komára druhu Anopheles. Pro člověka jsou patogenní čtyři paraziti: P. vivax, P. ovale, 
P. falciparum a P. malariae. Vývojový cyklus probíhá tedy ve dvou hostitelích. Sexuální vývoj je soustředěn na zažívací  trakt komára a asexuální vývoj, během kterého dochází ke klinickým atakům, probíhá v erytrocytech člověka. U malárie je  nejdůležitější léčba intraerytrocytárních forem parazita, které jediné vyvolávají klinické symptomy. Podle typu parazita rozeznáváme několik forem malárie. P. vivax a P. ovale způsobují tzv. „benigní“ terciánu, kdy se záchvaty horečky opakují za 48  hod., tedy každý třetí den. P. falciparum vyvolává nejnebezpečnější tzv. maligní terciánu, na kterou umírá několik milionů lidí 
 očně a konečně P. malariae působí tropickou kvartánu, kdy se záchvaty horečky opakují po 72 hod, tzn. každý čtvrtý den. 


Pro terapii akutních záchvatů se používají např. chlorochin a jeho deriváty, chinin a látky jemu podobné např. meflochin,  některá antibiotika (např. doxycyklin a klindamycin) a některá další relativně novější antimalarika jako halofantrin, artesonat  a atovachon. Jaterní formy parazita (tzv. hypnozoity) mohou být léčeny jmenovitě primachinem, který je důležitý u všech  druhů plazmodií s výjimkou P. falciparum a P. malariae, což jsou jediné dva druhy parazita, které hypnozoity netvoří. Naproti  tomu eradikace gametocytů jmenovitě primachinem a pyrimetaminem je důležitá pouze v endemických oblastech, aby se 
zabránilo dalšímu šíření nejnebezpečnější malárie způsobené P. falciparum.

 

 

Ceký článek v PDF

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2019  |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN