• Milan Bláha

Praktický kurz, Brno, 19.5.-20.5. 2018

V hotelu Prométheus jsme v rodinné atmosféře absolvovali druhý praktický kurz detoxikace.


Vzhledem k menšímu poštu frekventantů jsem se mohla věnovat každému jednotlivě. Všichni byli otestováni a mohli si odnést svůj individuální plán práce. Účastníci kurzu mohli porovnávat vlastní měření s mým, nebo mezi sebou navzájem. Počasí nám přálo. V sobotu večer se sjeli i další terapeuti z Moravy na společné posezení. V neděli byl v hotelu už jen minimální ruch. V tichu a klidu, se sluncem za okny, se dobře pracovalo.


Na Slovensku se formuje přátelská terapeutická skupina, odhodlaná se scházet, učit se a radit si navzájem. V případě zájmu o zapojení předám kontakty.


Na Moravě je ochoten ujmout se nováčků pan Milan Wimmer, Brno, 603 799 275..


210 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN