top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Kanada odhalila ďalší nezvratný dôkaz o súvise očkovania a autizmu

Ako dlho ešte dokážu tí, ktorí zarábajú na vakcínach, popierať súvislosť medzi očkovaním a autizmom?


Nedávna štúdia publikovaná Úradom verejného zdravotníctva Kanady priniesla na svetlo sveta ďalší nespochybniteľný dôkaz, ktorý tento vedľajší účinok očkovania definitívne potvrdil.

Odhalené nové dáta o autizme

Spomínaná agentúra nedávno publikovala celonárodné zdravotnícke dáta za rok 2016. Tie ukázali, že od roku 2003 sa pravidelne zvyšuje výskyt autizmu medzi deťmi.


Miera tohto výskytu sa mierne líši podľa oblastí. Situácia však začína byť zaujímavejšia, keď sa tieto dáta porovnajú s údajmi zverejnenými Národným systémom monitoringu autizmu roztriedenými podľa provincií a druhov očkovania.


Vyplýva z nich, že najväčší výskyt autizmu je práve v tých oblastiach, kde je miera preočkovanosti populácie najvyššia.


Prekvapilo vás to? Nás nie.


Napríklad, v provinciách New Foundland a Labrador sa zaznamenal medzi rokmi 2003 a 2009 až 227% nárast výskytu autizmu, kde je postihnuté každé 57. dieťa. Priemer v celej Kanade je každé 66. dieťa. Zaočkovanosť na záškrt, čierny kašeľ a tetanus je tam, 84.5, 84.2 a 83.9%.


Podobne je to aj na Ostrove Princa Edwarda, kde medzi rokmi 2003 až 2015 zaznamenali nárast autizmu o 254%. Tam je postihnuté každé 59. dieťa pri preočkovanosti proti vyššie spomínaným ochoreniam na úrovni 75.8, 74.7 a 74.3%.


Najhoršie je na tom však provincia Quebec, kde nastal až 359% nárast

výskytu autizmu v tom istom období. Postihnuté ja každé 65. dieťa a preočkovanosť sa

pohybuje na úrovni okolo 79.5% pre všetky uvádzané ochorenia.

Situácia s autizmom detí na Slovensku

Čísla na Slovensku sú mierne odlišné od Kanady. V roku 2016 bolo u nás autistické každé 88. dieťa, v roku 2018 je to už každé 80. dieťa a trend sa neustále zvyšuje.


Toto číslo je síce o trocha nižšie ako v Kanade a pri vyššej miere preočkovanosti (zhruba 90%), no počet aplikovaných vakcín je na Slovensku zatiaľ stále výrazne menší než v Kanade či USA.


Vráťme sa ale ešte na chvíľu späť ku Kanade.


Keď sa pozrieme na dáta napríklad z provincie Yukon, tam má autizmus „iba“ každé 125. dieťa. Je to len náhoda, že tam je miera preočkovanosti na záškrt, čierny kašeľ a tetanus 69.9, 68.0 a 68.0%? Nemyslíme si.


Samozrejme, korelácia nemusí hneď znamenať príčinnú súvislosť, no jednoznačne sa tam ukazuje istý vzťah, ktorý by sme mali ďalej bližšie skúmať.

Svedectvá rodičov postihnutých detí

Okrem uvedených štatistických údajov máme svedectvá desiatok tisíc rodičov zjavne zdravých detí, u ktorých sa rozvinuli príznaky autizmu krátko po absolvovaní očkovania.

Podobne ako my na Slovensku, ani Kanaďania nemajú možnosť sa domáhať odškodnenia nepriaznivých následkov očkovania a tiež nie všetky prípady sú správne nahlasované do centrálnych registrov.


Skutočné čísla tak môžu byť ešte oveľa vyššie než sa oficiálne uvádza.

Hoci štátne úrady a zdravotnícke inštitúcie neustále dookola obmieľajú tvrdenia, že očkovanie autizmus nespôsobuje, štúdií, ktoré to dokazujú, existuje pomerne veľa.

Napríklad štúdia z roku 2004 publikovaná v Medical Science Monitorukazuje priamu súvislosť medzi zvyšujúcim sa objemom ortuti (thimerasol) vo vakcínach a autizmom.


Ešte viac dôkazov nájdeme v štúdii z roku 2001, ktorá ukazuje, že mnohé prípady autizmu boli vyvolané práve látkou thimerasol. Ten však nie je jediný vinník, podozrivé sú aj ďalšie látky nachádzajúce sa vo vakcínach, hlavne hliníkové soli, formalín či skvalén.


Novších vedeckých štúdií po roku 2004 je bohužiaľ pomenej, pretože po odhaleniach Dr. Wakefielda sa za posledných 15 rokov vedie doslova krížová výprava proti všetkým, ktorí sa snažia skúmať súvislosť očkovania s autizmom.


Mnohí vedci a výskumníci sa preto boja do tejto témy púšťať. Napriek tomu nové dôkazy pribúdajú, napríklad vo forme uvádzaných štatistických údajov.

Záver

USA a Kanada sa radia spomedzi vyspelých krajín medzi krajiny s najvyšším výskytom autizmu.


Dôvodom je zrejme vysoký počet vakcín. Tam sa bežne očkuje aj proti ovčím kiahňam, chrípke (každoročne), proti HPV vírusom a veľa iným, viac menej nevýznamným chorobám.

Ak sa už u nás nechce očkovanie zdobrovoľniť, tak aspoň nedovoľme, aby sa počet povinných očkovaní zvyšoval. Každá ďalšia vakcína totiž predstavuje zvýšené riziko nielen autizmu, ale aj ďalších vážnych poškodení našich detí.

211 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page