• Milan Bláha

Dôležitá udalosť v oblasti očkovania

úd v USA potvrdil, že za posledných 30 rokov nebol predložený farmaceutickými spoločnosťami žiadny dôkaz bezpečnosti očkovania.

Oficiálna tlačová správa

Za posledných 30 rokov sa očkovanie a priori považovalo za bezpečné a všetky súdne pohľadávky voči farmaceutickým spoločnostiam za vedľajšie účinky očkovania v USA platili daňoví poplatníci. Pritom americké ministerstvo zdravotníctva počas 30 rokov porušovalo zákon o bezpečnosti očkovacích látok a nik sa o to nestaral.

V zákone prijatom v roku 1986, v ktorom kongres USA ospravedlnil výrobcov vakcín od právnej zodpovednosti vyplývajúcej z negatívnych zdravotných následkov vakcín, bolo ustanovenie, ktoré nariaďovalo americkému ministerstvu zdravotníctva predložiť kongresu každé dva roky správu, ktorá mala informovať o vynaloženom úsilí na zlepšenie bezpečnosti vakcín.

Potom dvaja muži, Robert F Kennedy Jr., vedúci projektu World Mercury Project a Del Bigtree, producent filmu Vaxxed, sa rozhodli, že by bolo zaujímavé si prečítať všetkých 16 správ o bezpečnosti vakcín. Preto podali žiadosť na základe zákona o slobode informácií a … nič.

Po súdnych procesoch ministerstvo zdravotníctva pripustilo, že nemá takéto správy vo svojich archívoch. Inými slovami, aj pri tisícoch vakcínami zdravotne postihnutých ľudí ročne, farmaceutické spoločnosti v USA ako najväčší dodávatelia najnovších vakcín vo svete, ani ministerstvo zdravotníctva USA počas 30 rokov neurobilo nič, čo by zlepšilo, alebo dokázalo bezpečnosť vakcín.

Zdroj

62 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN