top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

V dubnu 2019 pořádáme kurz pro začátečníky a mírně pokročilé.

Dvoudenní kurz ve dnech 27. - 28.4.2019 v hotelu Prometheus Brno bude zaměřen na praktickou stránku testování a práci se Salvií. Předpokladem je zvládnutá teoretická část, tedy především mikrobiologie. Studovat můžete z vlastních zdrojů a internetu, nebo vám mohou být nápomocna naše skripta Mikrobiologie.

Hotel Prometheus v Brně

Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

Budete pracovat ve dvojicích, dvojice se budou střídat. Předem dostanete písemně protokoly s rozpisem jednotlivých kúr, budeme se učit dávkování preparátů. Navzájem se otestujete, a sestavíte plán léčby dle naměřených zátěží. Večer zkontrolujeme, jak si kdo vedl, a jak se mu podařilo sestavenou kúrou pokrýt co největší počet patogenů. Sporné případy zkontroluji sama. Každý si odnese svůj individuální plán práce.


Do dubna byste všichni měli mít zkalibrovanou Salvii, program, vzorky léků, a za sebou nejméně jednu praktickou hodinu u zkušeného poradce. Sama nemám prostor pro individuální výuku, ale pan Wimmer z Brna tel. 603 799 275 je nováčkům nápomocen. Zkontroluje citlivost vaší Salvie z výroby, ukáže jak s ní pracovat, jak pracovat s programem, a poradí, jaké vzorky léků si na kurz pořídit. Zabukujte si u něj soukromé hodiny včas, i on je pracovně velmi vytížen.


Po základním zaškolení vás čeká mnoho hodin domácího tréningu. Vezměte sebou i vzorky vody ze své domácnosti v tzv. bralenkách, malých plastových lahvičkách, které koupíte v lékárně. Budeme se učit testovat vzorky vody.


Naprostí nováčci bez sebemenších zkušeností budou na kurzu nešťastní, budou za kolegy zaostávat. Základy měření by vás měla koneckonců naučit i firma Joalis.

Osobně budu obcházet každého z vás a na své ruce kontrolovat, jak jste se základy naučili.


Večer míváme společné posezení, na které mohou přijet i naši příznivci, nejen frekventanti kurzu.


Přihlášky začínáme sbírat s předstihem, protože učebnu musíme zablokovat několik měsíců dopředu.


Přihlásit na kurz se můžete také zdeTěší se na vás

Hanka Bláhová

se svým realizačním týmem.526 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page