top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Pre domáce zabíjačky platia nové pravidlá: Chyba, ktorá mení údenú klobásu na smrtiaci pokrm

Drobnochovatelia, ktorí vlastnia čo i len jedno prasiatko, sa po novom musia zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Nie je to však jediná povinnosť, ktorá sa viaže k domácemu chovu ošípaných. Zákon pamätá aj na domáce zakáľačky. Jeho porušovaním chovatelia riskujú nielen pokuty, ale najmä zdravotné problémy.

Tak, ako vo veľkochovoch, aj v domácich podmienkach zviera nesmie byť pred porazením vystavené utrpeniu, strachu a trvalej bolesti. K usmrteniu musí dôjsť citlivým spôsobom. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu a podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri domácej zabíjačke, upravuje Zákon o veterinárnej starostlivosti. Chovateľom ošípaných ukladá povinnosť ohlásiť zabíjačku miestne príslušnej RVPS (telefonicky, mailom, písomne, faxom) aspoň jeden pracovný deň vopred do 15-tej hodiny, upozorňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

RVPS preveruje, či ošípané nie sú nakazené svalovcom (trichinelózou), ktorý môže u ľudí vyvolať vážne zdravotné komplikácie. Náklady na laboratórne testy vzoriek ošípaných v týchto okresoch sú hradené štátom. Ostatní chovatelia si ich môžu dať spraviť dobrovoľne na vlastné náklady.

Dve formy ochorenia

Ako na svojej stránke uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, „Trichinella (svalovec) je okrúhly červ z triedy Nematoda, ktorý sa môže vyskytovať v rezervoárových živočíchoch, najmä u mäsožravcov. V súčasnej dobe je popísaných 11 druhov trichinel. Najznámejším je kozmopolitný a najviac patogénny druh Trichinella spiralis, ktorého typickým hostiteľom je domáca ošípaná.“

Trichinely vyvolávajú parazitárne ochorenie trichinelóza, ktoré je prenosné zo zvierat na človeka. Infikovať sa možno veľmi jednoducho, a to konzumáciou infikovaného bravčového, konského, psieho alebo diviačieho mäsa, varujú odborníci s vysvetlením, že „ochorenie sa u človeka manifestuje ako črevná alebo svalová forma.“

Črevná trichinelóza sa podľa (ŠVPS) SR prejavuje predovšetkým vodnatými hnačkami, bolesťami brucha a vysokými horúčkami po prvom až desiatom dni od konzumácie nakazeného mäsa. „Čím viac lariev sa v organizme nachádza, tým ťažší je priebeh a môže nastať smrť v priebehu 24 – 48 hodín,“ upozorňujú experti.

Pri svalovej trichinelóze dochádza k reumatickým bolestiam svalov, ich nehybnosti a vysokej horúčke. Objavuje sa tiež tvárový edém na viečkach, exantém (sčervenanie kože) a funkčné poruchy dýchacích, faryngeálnych a žuvacích svalov. „Pretože trichinela nenapáda len kostrovú, ale aj srdcovú svalovinu, zisťujú sa pri svalovej forme trichinelózy aj myokarditídy (zápaly srdcového svalu). Časté bývajú tiež nervové poruchy. Masívna invázia môže mať za následok smrť po obehovom zlyhaní, pneumóniu alebo ich kombináciu. Mortalita pri trichinelóze ľudí dosahuje až 40 percent,“ varuje (ŠVPS) SR.

Ako usmrtiť larvy svalovca?

Odborníci dopĺňajú, že ak je mäso nedostatočne tepelne opracované, napríklad údené a domáce klobásy, môže byť zdrojom ochorenia. „V tepelne neopracovaných klobásach môžu živé larvy trichinel prežívať až 6 týždňov. Opuzdrené larvy Trichinella spiralis sú aj veľmi odolné voči fyzikálnym a chemickým vplyvom, napr. soleniu,“ opisujú. Ako (ŠVPS) SR dodáva, larvy Trichinella spiralis sa usmrcujú najlepšie tepelným opracovaním (nad 70. stupňov Celzia) a zmrazovaním: „Mäso sa môže zmrazovať niekoľkými metódami, pričom sa musia dodržať niektoré všeobecné pravidlá. Zmrazovanie mäsa má prebiehať rýchlo a rovnomerne vo všetkých častiach, mäso má byť uložené do úplného zmrazenia oddelene, nemalo by sa rozmrazovať a opätovne zmrazovať.“

Za porušenie zákona hrozí pokuta

Vzorky určené na testovanie odoberá samotný chovateľ, a to z bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti vo veľkosti lieskového orecha. Každú zabalí samostatne do mikroténového vrecúška alebo nepremokavého materiálu a uloží ich do chladničky (nie mrazničky). K vzorkám priloží chovateľ vypísaný sprievodný list. Takto ich doručí na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS.

Zákon explicitne neukladá, na akom mieste sa má domáca zabíjačka uskutočniť. Či už ide o dvor, záhradu alebo miestnosti hospodárskeho dvora. Túto činnosť vykonávajú profesne prevažne mäsiari a ojedinele si domácu zabíjačku robia sami chovatelia. Aby sa zabránilo týraniu zvieraťa, ošípané musia byť pred vykrvením omráčené, teda zbavené vedomia.

Produkty domácej zabíjačky, teda mäso a orgány, sú určené len na súkromnú domácu spotrebu a nemožno ich ponúkať na predaj. Vylúčené sú aj z verejných podujatí typu „Zabíjačkové slávnosti“, kde sa môže predávať alebo ponúkať iba mäso a vnútornosti pochádzajúce zo schváleného bitúnku, resp. z rozrábkarne.

Za porušenie zákona hrozí pokuta vo výške 400 až 1 000 eur. S peňažnou sankciou musia počítať aj v prípade, ak domácu zabíjačku neohlásia najmenej jeden pracovný deň vopred miestne príslušnej RVPS a tiež v prípade nedodržania požiadaviek pohody zvierat a požiadaviek na sústreďovanie a neškodné odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov.

673 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page