top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Kontrolujte označení na plastových láhvích a obalech

Každý z nás se denně setkáváme s lidmi, kteří pijí z plastových lahví, které obsahují určité množství chemikálií. Tyto toxické látky mohou snadno převážit přínosy správné hydratace. Měli byste proto věnovat náležitou pozornost trojúhelníkům na spodku plastových lahví, které používáte. Zaměřte se především na číslo uprostřed trojúhelníků. Každé takové číslo totiž představuje jiný druh chemické látky, ze které je daná láhev vyrobena. Možná jste ho i zaregistrovali, ale nekladli mu žádný speciální význam.

Co znamenají symboly na jejich spodku?

1 PET (Polyethylentereftalát) Tyto láhve jsou určeny pouze na jedno použití. Je to kvůli tomu, že mohou propouštět ionty těžkých kovů. Tyto chemické substance, označované i značkou EPA, narušují činnost vaší hormonální soustavy.

2 HDPE (Polyethylen vysoké hustoty) Jde o takzvaný „dobrý“ plast. Má totiž nejnižší pravděpodobnost průsaku škodlivých látek do tekutiny, která se v něm uskladňuje.

3 PVC (Polyvinylchlorid) Nedoporučuje se používat lahve vyrobené z tohoto materiálu. PVC může do vody uvolňovat látky narušující činnost hormonů.

4 LDPE (Polyethylen nízké hustoty) Tento druh plastu je relativně bezpečný. Při správném používání a mechanickém nenamáhaní by z něj do vody neměli prosakovat škodlivé látky. Uvedený materiál se často používá i při výrobě plastových tašek.

5 PP (Polypropylen) Jde opět o relativně bezpečný plast. Za předpokladu, že ho nevystavujeme vyšším teplotám a mechanickému namáhání, by do nápojů a jídel neměl uvolňovat žádné nežádoucí substance. V praxi se z něj obvykle vyrábějí jogurtové kelímky a některé druhy lahví na vodu.

6 PS (Polystyren) Pozor, jde o karcinogenní uvolňující chemickou látku. Polystyren byste v žádném případě neměli používat pro uschování nápojů ani jídel. V případě přenosných chladniček je třeba mít jídlo v nich spolehlivě oddělené od stěn.

7 PC (polykarbonát) Pro uskladnění potravin a vody je to úplně nejhorší materiál. Důvodem je uvolňování BPA (Bisfenolu A). Lahvím nebo jiným nádobám vyrobeným z polykarbonátu se proto za všech okolností vyhýbejte!

  • PET je termoplast ze skupiny polyesterů, známý pod zkratkou PET. Nejčastěji používaný jako obal na pitné vody, potraviny, nechemické tekutiny. Při dlouhodobém používání uvolňuje do vody zápach.V případě mechanického poškození, působení teplotních rozdílů nebo UV záření uvolňuje do vody nebezpečný Bisfenol, který je karcinogenní!

  • HDPE je druh poyethylenu s nejmenší pružností a největší pevností. Využívá se např na obaly k chemikáliím, jaru, octu, chemikáliím, potravinám.

  • PVC velice používaný druh plastu, obsahuje ftaláty, které poskytují odolnost a flexibilitu. Uvolňuje ftaláty do okolí! Ftaláty mohou být nebezpečné pro lidský organismus!

  • LDPE plastové tašky, folie, pařníky, obaly na skladování potravin.

  • PP potravinové obaly, uzávěry lahví, krabičky. Objevují se studie, které poukazují na možnost uvolňování látek.

  • PS potravinové obaly, výstelky, nápojové kelímky, krabice, plastové příbory, masné podtácky, atd… PS je UV nestabilní, má nízkou hmotnost. Objevují se studie poukazující na škodlivost polystyrenu.

  • PC Zásadně nedoporučujeme používat tyto plasty ! Uvolňují škodlivé BPA – Bisfenol.

Nejlepší volbou jsou pro nás v současné době HDPE / LDPE. Tudíž označení 2 a 4. Z těchto plastů lze sehnat velké množství nádob, obalů, hadic a folií – většinou se jedná o dražší výrobky.

Čiré LDPE fólie jsou vhodné pro přímý styk s potravinami, v barevném provedení pouze při obsahu pigmentu do výrobcem stanovené koncentrace. LDPE fólie jsou z ekologického hlediska nezávadné, recyklovatelné, lze je skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.

Z ekologického hlediska jsou HDPE folie nezávadné, recyklovatelné, lze je skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.

Jsou vhodné pro přímý styk s potravinami v přírodním provedení, v barevném provedení při obsahu pigmentu do výrobcem stanovené koncentrace.

1 038 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page