top of page
 • Obrázek autoraMilan Bláha

Německo: S přicházejícími migranty se šíří infekční nemoci

Někteří lékaři tvrdí že aktuální počet případů tuberkulózy je mnohem vyšší než naznačují oficiální čísla a obvinili RKI z bagatelizace hrozby, aby se vyhnul podpoře anti-imigračních postojů.

“Bylo podáno asi 700 000 až 800 000 žádostí o azyl a 300 000 uprchlíků zmizelo. Zkontroloval je někdo? Přicházejí z vysoce rizikových zemí?” – ortoped a chirurg Carsten Boos v rozhovoru pro časopis Focus.

Odmítnutý žadatel o azyl z Jemenu, kterému byl poskytnut církevní azyl v kostele v severním Německu, aby se vyhnul deportaci, mohl potenciálně nakazit více než 50 německých dětí vysoce nakažlivým druhem tuberkulózy.

Muž, který se ukrýval v kostele v Bünsdorfu od ledna do května 2017, byl v častém kontaktu s dětmi, některé byly dokonce tříleté, které chodily do mateřské školky zřízené u tohoto kostela. Do nemocnice v Rendsburgu byl přijat v červnu a následně mu byla diagnostikována tuberkulóza, nemoc, která teprve nedávno vstoupila znovu do německého povědomí.

Místní zdravotnické orgány sdělily, že na nemoc, která se může rozvinout za měsíce až léta po nákaze, museli být vyšetřeni kromě dětí, rodičů a učitelů a učitelek i věřící. Stále není jasné, zda tento muž po svém příjezdu do Německa prošel řádným zdravotním vyšetřením. Nebo jestli to je jeden z těch stovek tisíc migrantů, kteří skrz hranice proklouzli bez kontroly.

Hrozba tuberkulózy znovu upozornila na zvýšené riziko infekčních nemocí v Německu poté, co kancléřka Angela Merkelová povolila vstup do země dvěma milionům migrantů z Afriky, Asie a Blízkého východu.

Nová zpráva Ústavu Roberta Kocha (RKI, Robert Koch-Institut), spolkového ústavu pro kontrolu a prevenci nemocí, potvrzuje všeobecný nárůst počtu nakažlivých nemocí od roku 2015, kdy Německo přijalo bezprecedentní počet migrantů.

Výroční epidemiologická zpráva o infekčních nemocech – která byla publikována 12. července 2017 a poskytuje data o výskytu více než 50 infekčních nemocí za rok 2016 – nabízí první pohled na důsledky masivního přílivu migrantů z konce roku 2015 na veřejné zdravotnictví.

Zpráva poukazuje na zvýšený výskyt zánětu spojivek, botulismu, planých neštovic, cholery, kryptosporidiózy, horečky dengue, echinokokózy, enterohemoragické Escherichia coli, giardiózy, hemofilové infekce, hantavirového onemocnění, žloutenky, virové hemoragické horečky, HIV/AIDS, lepry, návratné horečky přenášené vší, malárie, spalniček, meningokoku, zánětu mozkových blan, příušnic, paratyfu, zarděnek, úplavice (shigelóza), syfilidy, toxoplasmózy, trichinelózy, tuberkulózy, tularémie, tyfu a černého kašle.

Německo – alespoň dosud – uniklo nejhoršímu scénáři: většina tropických a exotických nemocí přinesených do země migranty byla uhlídána, žádná masová epidemie v běžné populaci nevypukla. Avšak podle zprávy jsou na vzestupu běžnější nemoci, mnoho z nich je přímo či nepřímo spojeno s masovou migrací.

Podle RKI například výskyt žloutenky typu B vzrostl během posledních tří let o 300 %. V roce 2016 bylo 3 006 případů žloutenky, v roce 2014 to bylo 755 případů. Většina nemocných jsou neočkovaní migranti z Afghánistánu, Iráku a Sýrie. Výskyt spalniček vzrostl mezi lety 2014 a 2015 o více než 450 %, zároveň se také zvýšil výskyt planých neštovic, meningitidy, příušnic, zarděnek a černého kašle. Podle samostatné zprávy RKI tvořili migranti také nejméně 40 % nově diagnostikovaných případů HIV/AIDS v Německu od roku 2015.

Statistiky RKI mohou být ale jen špičkou ledovce. Například výskyt tuberkulózy se zvýšil v roce 2016 na 5 915 případů ze 4 488 případů v roce 2014, což činí během tohoto období zvýšení o 30 %. Někteří lékaři věří, že skutečný výskyt případů tuberkulózy je mnohem vyšší než naznačují oficiální čísla a obvinili RKI ze zlehčování hrozby, aby se vyhnul podpoře anti-imigračních nálad.

V rozhovoru pro časopis Focus varoval ortoped a chirurg Carsten Boos německé úřady, že se jim ztratily z evidence stovky tisíc migrantů, kteří mohou být infikováni. Dodal, že 40 % patogenů, způsobujících tuberkulózu je resistentních vůči většině léků a tak jsou určitě velmi nebezpečné pro běžnou populaci:

“Žadatelé o azyl přicházejí ze zemí s vysokým rizikem nakažení tuberkulózou. RKI je nejvyšší německý úřad na ochranu proti infekčním nemocem a neměl by tedy nebezpečí podceňovat. Používá spolkový ústav politickou korektnost k zakrytí nepohodlné reality?”

“Média oznámila, že v roce 2015 zaregistrovala spolková policie asi 1,1 miliónu uprchlíků. Bylo podáno asi 700 000 až 800 000 žádostí o azyl a 300 000 uprchlíků zmizelo. Byli vyšetřeni? Německé noviny zveřejnily záplavu článků o rozsahu lékařské péče poskytnuté v souvislosti s migrantskou krizí. Tyto články citovaly lékařské profesionály, kteří měli zkušenosti z první ruky s ošetřováním migrantů. Mnoho z nich připouští, že masová migrace zvýšila riziko infekčních chorob v Německu.

 • "Uprchlíci do hostitelské země často přinášejí neznámé nemoci”

 • „Uprchlíci.přinášejí.do.Berlína.vzácné.nemoci”

 • “Uprchlíci v Hesensku: návrat vzácných nemocí”

 • “Uprchlíci přinášejí často do Německa neznámé nemoci”

 • “Uprchlíci přinášejí zapomenuté nemoci”

 • “Třikrát více případů žloutenky typu B v Bavorsku”

 • “Počet případů tasemnice v Německu vzrostl o více než.30.%”

 • “Infekční.nemoci:.uprchlíci.přinášejí.tuberkulózu”

 • “Tuberkulóza.v Německu.je.na.vzestupu“

 • “Uprchlíci.přinášejí.tuberkulózu”

 • “Více nemocí v Německu: tuberkulóza je zpět”

 • “Více případů tuberkulózy v Bádensku-Württembersku: často jsou nemocní migranti”

 • “Uprchlická politika je zodpovědná za epidemii spalniček”

 • “Svrab na vzestupu v Severním Porýní-Vestfálsku”

 • “Téměř zapomenuté nemoci jako svrab se vrátily do Bielefeldu”

 • “Uprchlíci: široké spektrum nemocí"

Na vrcholu migrační krize v říjnu 2015, Michael Melter, primář Univerzitní nemocnice v Řezně oznámil, že migranti přicházejí do jeho nemocnice s nemocemi v Německu stěží někdy viditelnými. Řekl: “Někteří mají onemocnění, které jsem neviděl 20 či 25 let a mnoho mých mladších kolegů je nevidělo nikdy.”

Marc Schreiner, ředitel mezinárodních vztahů Asociace německých nemocnic (Deutschen Krankenhausgesellschaft), Melterovy obavy zopakoval:

“V nemocnicích jsou stále běžnější pacienti s nemocemi, které byly považovány v Německu za vymýcené, jako třeba svrab. Tyto nemoci musí být spolehlivě diagnostikovány, což je náročné.”

Christoph Lange, expert na tuberkulózu ve Výzkumném centru Borstel, prohlásil, že němečtí lékaři mnoho nemocí importovaných migranty neznají: “Bylo by užitečné, kdyby tropické nemoci a ostatní nemoci, které jsou v běžném životě vzácné, hrály ve výuce lékařů větší roli.”

Německá společnost pro gastroenterologii, zažívací a metabolické nemoci nedávno pořádala pětidenní symposium v Hamburku, aby pomohla praktickým lékařům naučit se diagnostikovat nemoci, které jsou v Německu vzácné. Byly to tyto nemoci:

Návratná horečka přenášená vší (LBRF, Louse-borne relapsing fever): Podle zprávy RKI bylo v Německu během posledních dvou let diagnostikováno minimálně 48 případů LBRF – nemoci, o které před migrační krizí v roce 2015 v Německu nikdo neslyšel. Nemoc přenášená vší šatní, se vyskytuje u migrantů z východní Afriky, kteří aby se dostali do Německa, cestovali celé měsíce v jediném oblečení. “O LBRF jsme již všechno zapomněli,” řekl Hans Jäger, lékař z Mnichova. “Jestliže není rozpoznána a léčena antibiotiky, tak má mortalitu až 40 %. Příznaky jsou podobné malárii: horečka, bolest hlavy, kožní vyrážka.”

Horečka Lassa: V únoru 2016, pacient, který se infikoval v Togu, v západní Africe, byl léčen a zemřel v Německu. Po jeho smrti, se zjistilo, že virem Lassa byla infikována další osoba, která se dostala pracovně do kontaktu s jeho mrtvolou. Tato osoba byla léčena v izolaci a nemoc přežila. Byl to první popsaný přenos viru Lassa v Německu.

Horečka dengue: Během roku 2016 byla v Německu diagnostikovánahorečka dengue téměř tisíci lidem. Tato tropická nemoc je přenášena komáry. To je nárůst o 25 % oproti roku 2014, kdy byla diagnostikována tato nemoc u 755 osob.

Malárie: Počet osob s diagnostikovanou malárií prudce vyskočil v roce 2014 (1 007) a v roce 2015 (1 063), ale mírně se snížil v roce 2016 (970). Většina postižených se nakazila v Africe, zejména v Kamerunu, Ghaně, Nigérii a Togu.

Echinokokóza: Mezi lety 2014 a 2016 byla více než 200 lidem v Německu diagnostikována echinokokóza, infekce způsobená larvami tasemnic, parazitární onemocnění způsobené larvami tasemnic rodu Echinococcus. To reprezentuje nárůst o asi 30 %. Nemocní se nakazili v Afghánistánu, Bulharsku, Řecku, Kosovu, Iráku, Makedonii, Maroku, Sýrii a Turecku.

Záškrt: Záškrt byl v Německu od roku 2014 do roku 2016 diagnostikován u více než 30 lidí. Nemocní se nakazili v Etiopii, Eritrei, Libyi, Srí Lance a Thajsku.

Svrab: Mezi lety 2013 a 2016 vzrostl v Severním Porýní-Vestfálsku počet osob s diagnostikovaným srabem téměř o 3 000 %.

Zatímco Německo momentálně zápasí s epidemií spalniček, kterou zdravotnické úřady daly do souvislosti s imigrací z Rumunska. Podle Ústavu Roberta Kocha byly v Německu během prvních šesti měsíců roku 2017 diagnostikovány spalničky u asi 700 lidí, ve srovnání s 323 případy za celý rok 2016. Spalničky se rozšířily do všech německých spolkových zemí kromě Meklenburska-Pomořanska – spolkové země s velmi nízkou populací migrantů.

Epicentrem spalniček je Severní Porýní-Vestfálsko (NRW, Nordrhein-Westfalen), německá spolková země s nejvíce obyvateli a také s nejvyšším množstvím migrantů. Během prvních šesti měsíců roku 2017 byly v NRW diagnostikovány spalničky asi u 500 lidí. Většina případů byla hlášena z Duisburgu a Essenu, kde na tuto nemoc v květnu zemřela 37letá matka tří dětí. Epidemie spalniček byly také hlášeny v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Drážďanech, Hamburku, Lipsku, Mnichovu a Frankfurtu, kde byla nemoc diagnostikována u devítiměsíčního kojence.

1. června 2017 schválil německý parlament nový kontroverzní zákon, který vyžaduje po školkách, aby informovaly německé úřady, když rodiče neposkytnou doklady, potvrzení od lékaře, že s ním konzultovali očkování svých dětí. Rodičům, kteří odmítnou splnit tento požadavek, hrozí pokuta 2 500 eur. “Nemůžeme být lhostejní k tomu, že lidé ještě dnes umírají na spalničky”, řekl německý ministr zdravotnictví Hermann Gröhe. “Proto zpřísňujeme pravidla očkování.”

Ozývají se hlasy, že tento zákon ještě nejde dostatečně daleko, a požadují, aby bylo očkování v Německu povinné pro všechny. Jiní říkají, že tento zákon jde příliš daleko a narušuje ochranu soukromí garantovanou německou ústavou; a dodávají, že rodiče a ne vláda by měli rozhodnout, co je pro jejich děti nejlepší. Toto je další průšvih, který je důsledkem politiky otevřených dveří kancléřky Merkelové.

Soeren Kern je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

230 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page