• Milan Bláha

Tichá epidémia - Nevyslovený príbeh o vakcínach

Nový dokumentárny film o ochoreniach spôsobených očkovaním. V dnešnom modernom svete máme najchorľavejšie generácie detí - s mnohými novými chronických ochoreniami a pritom najvyššou úrovňou očkovania a očkovacích látok vôbec. Nie je náhoda, vakcíny ovplyvňujú normálne fungovanie imunitného systému vášho dieťaťa a spôsobuje chronické poruchy vo významnej časti populácie. Až 98% všetkých vedľajších účinkov a poškodení po očkovaní nie je nahlásených alebo sa poprú, že nemajú súvis s očkovaním.

Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN