top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Z vody je chemický koktejl. Havárií loni přibylo, v řekách jsou léčiva

V loňském roce přibylo závažných havárií, které ohrozily kvalitu vody. Nejvíce případů řešili inspektoři v Praze. Odborníci upozorňují, že tuzemskou vodu trápí další ekologické problémy. Do řek se dostávají nové látky, které v nich dříve nebývaly. Nepřehledná silnice, chvíle nepozornosti a auto končí převrácené v příkopě. Z poničeného kamionu vytéká nafta a během chvíle otráví blízký potok. To je jeden z nejběžnějších případů, jak v Česku vznikají ekologické katastrofy.

Nejsou to ani zemědělci, ani velké průmyslové podniky, kdo dnes nejčastěji způsobuje havárie znečišťující vodu. Největším hříšníkem je doprava. Na její vrub jde třetina z 220 závažných případů, které v minulém roce řešila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Oproti roku 2017 je to víc než pětiprocentní nárůst.

Vůbec nejvíce problémů řešila inspekce v Praze. Celkem třináct případů zde bylo vyhodnoceno jako mimořádné závažné ohrožení nebo zhoršení kvality vody. Ve skutečnosti jich je ještě více, o některých se inspektoři vůbec nedozvědí. Pokud inspekce odhalí viníka znečištění, může mu udělit celkem vysokou pokutu.

Zatím nejvyšší sankce byla udělena minulý rok ve Strážovicích na Plzeňsku – nikoli však za dopravní havárii – místní bioplynka musela zaplatit čtyři sta tisíc korun, protože „selhal lidský faktor“. Pracovník neopatrně zacházel s jedovatými látkami a ty se dostaly do rybníka.

Klima, zemědělství a odpad Odborníci nicméně upozorňují, že havárie v dopravě jsou sice nejčastějším, ale nikoli nejvážnějším nebezpečím pro čistu vody. „Kvalita vody u nás je aktuálně nejvíce ovlivněna dvěma fenomény: postupující změnou klimatu a zemědělstvím,“ říká Martin Pivokonský z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd.

Problémy jsou spolu úzce propojené. Vody ubývá a čím jí je méně, tím jsou nežádoucí látky v ní koncentrovanější. Tento vývoj není dobrý a postupně je zhoršován také komunálním odpadem. Lidé se myjí a splachují ve všech ročních obdobích zhruba stejně, ale v létě je v řekách méně vody. „Pražská čistírna odpadních vod v létě vytváří skoro deset procent průtoku vody ve Vltavě,“ popisuje Josef Fuksa z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Problém jsou léky

Od devadesátých let se výrazně změnily některé druhy znečištění. Tehdy představovaly obrovský problém nejrůznější odpady z továren, dnes jsou průmyslové podniky pod přísným dohledem. Jenže do vody se dostávají nové škodlivé látky, které v ní dříve nebývaly a s nimiž si čističky odpadních vod často nedokážou poradit.

„Ve vodách už nejsou dehty z fabriky, ale je tam třeba ibuprofen a gabapentin,“ upozorňuje Fuksa. Zbytky léků, ale třeba i drog lidé vyloučí a kanalizací se pak dostanou až do řek, kde jich stále přibývá. Roste nejenom jejich množství, ale také počet druhů. „Řešit problémy s novými znečišťujícími látkami už nestíháme, je to velký všeobecný problém,“ varuje Fuksa. Tento škodlivý koktejl přitom už nyní negativně ovlivňuje život v řekách.

Znečištěné nejsou jen povrchové, ale i podzemní zásobárny vody. Zde navíc nepůsobí sluneční záření ani další procesy, které jinak na povrchu pomáhají s odbouráváním chemických zbytků. Nežádoucí chemie se tak v podzemních vodách fakticky konzervuje.

Vážných havárií, kvůli kterým se v minulém roce dostaly jedovaté látky až do podzemních vodních zdrojů, bylo celkem sedm. Dnes už sice existují technologie, které umožňují i tyto podzemní zásoby vody vyčistit, ale je to velmi zdlouhavý a značně finančně nákladný proces. A také zde je znečištění zaviněné haváriemi jen onou příslovečnou špičkou ledovce.

V hlubokých vrtech vědci například ještě stále objevují zbytky zemědělské chemie, která se přestala používat už před deseti lety.

Na stav podzemních vod dlouhodobě upozorňují zprávy Českého hydrometeorologického ústavu. V nich například najdeme, že mezi lety 2015 a 2017 překračovaly dokonce čtyři z pěti kontrolních vrtů alespoň jeden z limitů přípustné čistoty vod. A situace se zřejmě jen tak nezlepší. „Pokud se bude nadále klima vyvíjet tak, jak se vyvíjí, tak se dá spíš předpokládat, že se kvalita vody bude zhoršovat,“ uzavírá Pivokonský.

240 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page