top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Jim Humble - Acidobazická rovnováha


ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA

PODVODY KOLEM pH (kráceno)

Lidské tělo je stroj poháněný okysličováním. Jakmile ustane, zemřeme.

Kyanid, který za války užívali k sebevraždám špioni, patří k nejsilnějším známým jedům vůbec a chemie považuje kyanid za asi vůbec nejúčinnější antioxidant. Když polapený vyzvědač rozdrtil v ústech umělý zub naplněný malým množstvím kyanidu, jed se rychle rozptýlil do těla a všude, kam se dostal, zastavil veškeré procesy okysličování. Srdce se v této situaci pokouší dostat do těla čerstvou okysličenou krev, pumpuje stále silněji a usilovněji, ale žádná taková krev tu už není. Usilovně pumpující srdce vmísí kyanid do těla a pak už je všude. Pak zatepá naposled a člověk je mrtvý. Tělo je zcela závislé na průběžném, nikdy neustávajícím okysličování. Kyanid zabíjí velmi rychle, protože veškeré okysličování téměř okamžitě zablokuje. A víte, co se stane?

Tělo je pak alkalické. Všechna neživá těla jsou alkalická. Naprosto alkalická jsou jen jedenkrát, a to, když už nežijí. Není v nich žádný kyslík, protože nedýchají.

Tělo udržuje správnou hladinu pH krve dýcháním-okysličováním. V závislosti na tom, zda se pH krve posunuje směrem k alkalickému či kyselému stavu, vydechujeme více nebo méně kysličníku uhličitého. Když se krev stává kyselejší, vydýcháme ho více. Když se systém naopak přiklání k alkalitě-zásaditosti, může se jí tělo zbavit dýcháním-viz také ,,holotropní dýchání“, ale hlavně odvodem přemíry zásad močí. Jinými slovy, když se moč stane zásaditou, znamená to nedostatek nezbytné kyseliny v těle.

Lidem po celém světě se tvrdí, že pokud si v těle zvýší pH, aby se prostředí v něm stalo alkaličtějším, zmizí všechny nemoci. Povíme si, proč to tak nemůže být. Tělo se snaží udržovat normální pH krve mezi 7,35 a 7,45, což je docela malá tolerance. Ve smyslu stravy nemůžete udělat skoro nic, abyste to změnili. Tělo stravou nemůžete ani okyselit, ani alkalizovat. Aby všechny tělesné funkce normálně fungovaly, vyžaduje to poměrně úzký rozsah krevního pH, a stejně úzký, ačkoliv poněkud odlišný rozsah pH v ostatních tělesných systémech. Kdybyste jakýmkoliv způsobem krev okyselili nebo alkalizovali, rychle by nastaly vážné problémy.

Imunitní systém zabíjí patogeny oxidací za použití kyseliny chlorné. Jak to funguje? Vezměme si například zranění kůže. V poškozeném místě je prolomena ochranná bariéra a obnažené a poraněné buňky mohou být napadeny zhoubnými patogeny. Jakmile je nějaká tělesná oblast napadena, putují k místu nákazy neutrofily/neutrofilní granulocyty/,bílé krvinky, s úkolem zničit napadající patogen. Prvním krokem jejich činnosti je jeho pohlcení. Jakmile neutrofil patogen zcela obklopí, začne produkovat oxidant-kyselinu chlornou. Kyselina chlorná je selektivní biocid, to znamená, že působí jen na některé organické materiály, ne na všechny. Kyselina produkovaná neutrofily cizí bakterie okamžitě zabíjí. Tedy opět okysličovadlo, zabíjející patogeny. Tělo si s nimi umí poradit rychle a jednoduše.

A co žaludeční kyselina? V těle produkovaná kyselina solná nejen rozkládá potravu a hubí patogeny, ale současně vytváří kyselé prostředí ve prospěch okysličování. Proč jsou tedy moč a sliny zásadité? Trávení je nastaveno tak, aby mohlo spořádat i vysoce alkalickou stravu, ale tělo nesmí být alkaličtější, než je.

Lidé vydávají spoustu peněz za zásaditou stravu. Je to nejen zbytečné, ale taková strava může tělo naopak přetížit a je mu tedy spíše ke škodě. Tělo naštěstí může zvládnout hodně zásaditých potravin, než je přetíženo. Na možná stovce webových stránek se můžete dočíst, že pH krve musí být udržováno mezi 7,35 a 7,45. To je známý fakt. Nikde se o tom nevede spor, protože za tímto údajem je spousta náročné vědy. Současně se ale na mnoha místech dočtete, že v krvi musí být udržována acidobazická rovnováha, a že k udržení této rovnováhy je důležité, co jíte. To ovšem ukazuje, že lidé píšící tyto texty vůbec nevědí, o čem mluví. V krvi není žádná acidobazická rovnováha. Z pohledu chemického je neutrální hodnota pH rovna 7. Všechno pod 7 je kyselé a všechno nad 7 je alkalické, bazické, zásadité.

V krvi je však udržován lehce bazický stav 7,4, který se může posunovat jen o 0,05% nahoru nebo dolů, a to je méně než jedno procento. A zůstává to tak, bez ohledu na to, co jíte. Nemůžete to změnit, ať už sníte cokoliv, možná s výjimkou nějakého jedu, ale v tom případě by vás to zabilo. Kdybyste v krvi vytvořili acidobazickou rovnováhu, tedy pH 7, byli byste za pár minut mrtví. Krev je tedy v rámci dané tolerance vždy lehce zásaditá, a není tu žádná kyselina, která by to mohla změnit na pH 7.

Kyselina chlorná, kterou si tělo vytváří za účelem likvidaci nákazy, je zcela neúčinná v prostředí s pH vyšším než 8, ale je to spíše řečnická otázka, protože tělo se do takového stavu nikdy nedostane. Účinkuje při základní úrovni pH 7,4 krve a lépe i při všech nižších hodnotách pH v těle. Nejúčinnější je při hodnotách pH pod 7.

V porovnání s ní můj roztok účinkuje od alkalické úrovně pH8 až dolů k nejnižší kyselé úrovni pH. Připomeňme si, že kyseliny a zásady jsou dva protiklady, které se navzájem neutralizují. Sliny jsou normálně kyselé, ale když sníme něco zásaditého, lze to na pár minut změnit. V žaludku je pH 4-6, ve spodní části žaludku 1,5-4. V tenkém střevě je pH 4-6, s výjimkou doby, kdy něco sníme, a potrava vstupuje do tenkého střeva. Tehdy slinivka břišní, pankreas, produkuje enzym, měnící natrávenou potravu na zásaditou- nad pH 7. Konverzi veškeré potravy z kyselé na mírně alkalickou neunikne nic, veškeré živiny musí být mírně alkalické, aby je tělo mohlo absorbovat, aby mohly být vmíseny do mírně zásadité krve. Ale jakmile se odpad dostane do tlustého střeva, je opět kyselý. Jakmile potrava projde, je prostředí v tenkém střevě opět kyselé. To všechno by přestalo fungovat, kdybyste si vynutili, aby trávicí trakt byl zásaditý, včetně tenkého střeva. Takže co s tím? Zastánci odkyselování tvrdí, že když dostanete rakovinu, můžete ji zlikvidovat zásadami. Jestliže nemůžete změnit pH krve, jak chcete dostat zásadu k nádoru? Můžete pít alkalickou vodu a jíst jedlou sodu do doby, než si zničíte trávící systém, ale tím pořád nezměníte pH krve. Je to jasné? Nemá to logiku. Pleť, krev, tělesné tkáně a veškeré orgány jsou zafixovány v prostředí s určitým pH. Příroda to zařídila tak, aby potrava NEMOHLA ovlivnit hladinu pH. Všechno je vždy zásadité, skoro jako krev, a tělo to udržuje tak, že rozdíl nečiní více než 1%. Samozřejmě s výjimkou zažívací soustavy, která je z větší části acidická. Tam musí být kyselé prostředí, jinak zažívání nebude fungovat. Můžete jíst maso, pít kávu a kokakolu, mlsat zmrzlinu, a s výjimkou moči tím pH krve ani ničeho jiného nezměníte. A změna pH moči signalizuje, že tělo je přeplněno věcmi, které jsou pro ně příliš alkalické. Pokud mát zásaditou moč, znamená to jen tolik, že jste snědli příliš mnoho zásadité potravy a tělo se s přemírou alkality neumí vypořádat jinak, než že se zbaví přebytku zásady přirozenou cestou-močí.

Zaměňují se dvě různé věci- zdravé a nezdravé potraviny, a jejich acidita či alkalita. Nezdravé potraviny sice nemohou změnit pH krve, ale to je nedělá neškodnými. Potřebujete kvalitní stravu. Pamatujte na to. Bylo by hezké, kdyby konzumace zásadité potravy bylo všechno, co musíme udělat, abychom zůstali zdraví, ale bohužel to nestačí.

Každý okamžik, každý den po celý náš život vdechujeme kyslík, který nás udržuje naživu okysličováním. Vytváří tělesné teplo a hubí mnoho patogenů. Likviduje jedy a také část těžkých kovů. Není však osamocen, pomáhá mu v tom kyselina solná. Ta vyhubí v těle více škodlivin, než co jiného. Kyselé prostředí v žaludku nemůžeme změnit, ani pár tabletkami antacidu. Museli bychom ho sníst opravdu hodně. Další zbraní proto patogenům je kyselina chlorná. Obě kyseliny nutně potřebujeme k našemu zdraví. Nemůžeme si dovolit vyvolat příliš zásaditý stav, protože by se obě kyseliny staly neúčinné. Zastánci acidobazické teorie tvrdí, že patogeny potřebují ke svému životu kyselé prostředí. Mikroorganismů, které mohou existovat v mírně zásaditém prostředí našeho těla, a ještě zásaditějším, jsou však stovky a tisíce, a patří i k nim i ty, které vyvolávají rakovinu. Je tomu tedy právě naopak, než tvrdí zastánci této teorie. Například viry leukemie a lymfomu prosperují při pH 7,4. Všichni neutrofilní mikrobi včetně patogenních si v tomto mírně zásaditém prostředí přímo libují. Naší jedinou nadějí je kyselina chlorná. Bohužel jí často nemá tělo dost. Proto je vhodné ji dodávat, viz mé protokoly.

Uveďme si hodnoty některých tělesných orgánů:

  1. Krev v arteriích vedoucích od srdce má pH 7,4.

  2. Krev v žilách, dopravujících ji zpět k srdci, má pH 7,35

  3. Moč má průměrně pH asi 6

  4. Sliny mají pH mezi 6 a 7,4

  5. Lidské sperma má pH od 7,2 do 8

  6. Normální vaginální pH je 3,8-4,5, tedy mírně kyselé

  7. V našem zažívacím traktu pH kolísá od velmi kyselého v dolní části žaludku –pH 1-4, po tlusté střevo, kde kolísá mezi 5,5 – 7

Pokles normální pH krve na 6,9 má za následek hluboké bezvědomí. Při 7,2 už se budete cítit velmi nemocní a při pH 6,9 můžete i zemřít.

Závěr: Ať si tvrdí prodavači odkyselovacích směsí a testerů na pH slin a moči cokoliv, tělo NELZE alkalizovat za účelem ozdravení.

Jim Humble

680 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page