top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Malé "špinavé" tajomstvo, ktoré chce pred vami očkovací priemysel utajiť

Zoznam pomocných látok vakcín uverejnený organizáciou CDC poskytuje bližší pohľad na niektoré najtoxickejšie ingrediencie používané veľkými farmaceutickými spoločnosťami pri výrobe vakcín.

Keďže úrady na bezpečnosti týchto vakcín trvajú, farmaceutické firmy tieto ingrediencie ďalej používajú, aby zarábali na svojich produktoch, neberúc pritom ohľad na bezpečnosť verejnosti.

Vakcíny plné infikovaných zvieracích buniek

Zoznam organizácie CDC (Centrum pre kontrolu chorôb) obsahuje celý rad pomocných látok, využívajúcich rôzne VERO bunky (z opičích či psích obličiek), odobrané zvieracím hostiteľom.

Tieto bunky boli podrobené dôkladnému skúmaniu, lebo rôzne klinické štúdie vyvolali obavy o možnej infekcii.

Napríklad, pomocné látky nachádzajúce sa vo vakcíne proti detskej obrne obsahujú bunky afrických mačiakov. O VERO bunkách odobratých tomuto konkrétnemu druhu opíc je známe, že sú infikované opičím vírusom SV40, nádorovým vírusom DNA, dávaným do súvisu so vznikom rôznych druhov rakoviny.

Ďalšia analýza tiež ukázala, že vírus má pomaly sa pohybujúcu archetypálnu líniu, ktorú výrobcovia liekov a regulátori zabúdajú monitorovať.

Používanie tejto infikovanej pomocnej látky vakcíny viedlo od šesťdesiatych rokov minulého storočia k významnému nárastu miery rakoviny.

Opičie vírusy vo viacerých vakcínach

Pod paľbou za používanie tejto pomocnej látky sa ocitla aj vakcína proti rotavírusu.

Štúdia z roku 2010 publikovaná v časopise Journal of Virology zistila, že vakcína proti rotavírusu obsahuje živý opičí vírus, ktorý výskumníci zistili s 96-percentnou istotou

Ďalšia štúdia potvrdila v rovnakej vakcíne prítomnosť endogénneho paviánieho vírusu. Výsledky sú uvedené v časopise Advances in Virology.

Existuje tiež obava, že infikované bunky odobrané od chorých opíc znečistili aj vakcínu proti kiahňam.

K varovným náznakom u zmienenej vakcíny patrí celý rad nepriaznivých zdravotných stavov, ako sú ochorenie srdca, slepota a encefalitída.

Hovädzie sérum v MMR vakcíne

Ďalšou potenciálne smrtiacou pomocnou látkou, nachádzajúcou sa hlavne vo vakcíne MMR a vakcíne proti rotavírusu, je hovädzie sérum.

Pridanie tejto pomocnej látky do vakcín vyvolalo obavy z kontaminácie Creutzfeldt-Jakobovou chorobou (CJD). Hoci toto rôzne zdravotné agentúry – vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), CDC a Australian Therapeutic Goods Administration – vyvrátili, vo Veľkej Británii sa objavili ojedinelé, zdokumentované prípady infekcie CJD.

Tieto prípady boli dávané do súvisu s požitím produktov infikovaných chorobou šialených kráv. Odborníci tiež vyslovili obavy z používania prasacích VERO buniek pri výrobe vakcín.

Pred niekoľkými rokmi sa dostala do problémov vakcína proti rotavírusu po tom, čo regulátori zistili, že liek obsahuje veľmi vysoké hladiny prasacieho cirkovírusu typu 1.

Bolo dokázané, že tohto vírusu obsahuje vakcína v každej dávke viac ako 100 000 molekúl. Neisté však zostáva, ako vírus postihuje priamo ľudí, čím je to všetko ešte znepokojujúcejšie.

Farma firmy zámerne pridávajú do vakcín karcinogény a neurotoxíny

Pri výrobe vakcín nie sú vysoko toxické chemikálie ničím nezvyčajným. Zoznam pomocných látok vakcín organizácie CDC obsahuje v skutočnosti aspoň jednu chemikáliu priemyselnej kvality.

Kľúčovou zložkou potravinárskych farbív používaných vo vakcínach je napríklad benzén.

Benzén je vysoko toxický karcinogén, dávaný do súvisu so vznikom rôznych druhov rakoviny, ako sú akútna myeloidná leukémia, non-Hodgkinov lymfóm a mnohopočetný myelóm.

K ďalším karcinogénnym zložkám nachádzajúcim sa vo vakcínach patria: formaldehyd a acetón.

o väčšine pomocných látok vakcín uvádzaných v dokumente CDC bol aj neurotoxín tiomersal (Thimerosal). Tiomersal obsahuje ortuť, hneď po plutóniu druhý najjedovatejší prvok na svete.

Rôzne štúdie našli súvislosť medzi tiomersalom a vznikom poruchy autistického spektra u detí. Dnes sa pridáva hlavne do vakcín proti chrípke, ale môžu ho obsahovať aj iné vakcíny (treba sledovať ingrediencie na príbalovom letáku).

Napriek zjavnému zdravotnému riziku veľké farmaceutické spoločnosti trvajú na používaní hydroxidu hlinitého ako kľúčovej zložky pri výrobe vakcín.

Hydroxid hlinitý je spájaný s celým radom nepriaznivých zdravotných stavov, ako sú rabdomyolýza, encefalopatia a osteomalácia. Dôležitou zložkou výroby vakcín sa ukázal byť aj astmu vyvolávajúci glutaraldehyd.

Údaje z oficiálnych zoznamov ukázali, že najmenej osem pomocných látok vakcín použilo ako dezinfekciu toxickú zložku.

Glutaraldehyd bol daný do súvisu s chemickou kolitídou, ulceróznou kolitídou a ekzémom.

595 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page