top of page
  • Obrázek autoraProf. Anna Strunecká

Očkování - otázky a odpovědi

Vážení čtenáři,

ráda bych se s vámi podělila o něco z toho, co vím ze svého oboru a při čtení projevů v Poslanecké sněmovně nebo článků v novinách a časopisech tuším, že vám to zůstalo skryté. Neorientuji se v zákonech jako odborníci, ale rozumím tomu, jak funguje lidské tělo a co mu škodí. Za 45 let, která jsem strávila na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK (v laboratořích, před studenty i na mezinárodních fórech), jsem pochopitelně musela stále prohlubovat znalosti biochemie, imunologie a patofyziologie. Svoje děti jsem před 40–50 lety dávala očkovat, protože jsem byla přesvědčená o prospěšnosti vakcín proti TBC, obrně, pravým neštovicím, záškrtu, tetanu a černému kašli. V průběhu posledních desetiletí však došlo k výrazným změnám ve všech oblastech našeho života. Ve svých knížkách proto vyzývám i k rozumnému a zodpovědnému přehodnocení benefitů a rizik současného způsobu očkování.

Nerada bych, aby děti této doby musely jednou obviňovat rodiče, že důsledně nehájili jejich zájmy. Předkládaná knížka je proto určená také rodičům, kteří mají vysokou zodpovědnost za zdravý vývoj svých a všech ostatních dětí. Je určená i pediatrům, kteří se při svém studiu na lékařských fakultách o vakcínách používaných v současné době, ani o zdravé výživě neučili. Vzhledem k okolnostem vzniku tohoto textu jsem zařadila i poměrně rozsáhlé ukázky z vystoupení našich volených zástupců v Poslanecké sněmovně při projedná- vání novely zákona č. 258/2000 Sb. dne 10. 3. 2015. Výbor pro zdravotnictví PSP návrh novely dne 19. 3. schválil. Bude však pokračovat jednání v Poslanecké sněmovně a poté ještě v Senátu.

Rodiče, ukažte svým poslancům v místě bydliště, že nejste „sekta odmítačů“ ani „hysterické biomatky s vytřeštěnýma očima“. Tak nás totiž nazývají namísto věcné diskuse. Organizujte besedy s pediatry, protože je velmi důležité hledat cesty k sobě. Dětští lékaři by měli být spojenci rodičů! Novela s návrhem pokut pro lékaře by vytvořila bariéru nedůvěry, strachu a udavačstvi.

Názory našich poslanců a jejich hlasování o novele Zákona č. 258/2000 Sb., který Zasáhne do života stovek rodin a ovlivní Zdraví 1500 000 dětí, by ne- měly být Zapomenuty při dalších volbách.

Anna Strunecká

www.rizikaockovani.cz

Celou příručku můžete stáhnout ZDE

226 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page