• Milan Bláha

Utajené dáta o dôsledkoch očkovania

ČT2 odvysielala túto reportáž ! Keď sa nedávno prevalil podvod s falšovaním dát vo vnútri CDC, to je americký úrad pre prevenciu a kontrolu chorôb, naše médiá mlčali. Vôbec nereagovalo ani ministerstvo zdravotníctva, ani hlavný hygienik. Ide pritom o veľmi vážny prípad, lebo utajené fakta naznačujú, že niektoré vakcíny môžu spôsobovať poruchy centrálneho nervového systému a následne ťažké, ale aj trvalé ochorenia. Ukázalo sa totiž, že vedci z CDC veľa rokov tajili dáta preukazujúce zvýšené riziko autizmu u chlapcov, ktorí boli očkovaní v ranom veku vakcínou MMR. Pretože je trh globálny, týka sa to prirodzene aj nás !!!

Vlado Kocian & Veronika Kocianová

http://vladokocian.sk/

Upozornění: Toto video není uloženo na našem serveru, Pokud ho nelze spustit, pravděpodobně již bylo odstraněno

71 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN