top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Japonsko nemá žádné povinné očkování, přesto má nejzdravější děti na světě

Naši politici a státní úředníci jsou notoricky známí šířením masového strachu a paniky z epidemií infekčních onemocnění, z nichž rutinně obviňují neočkované lidi.

Tytéž loutky farmaceutického průmyslu se však příhodně zapomínají zmínit o tom, že v zemích jako Japonsko, kde je očkování zcela dobrovolné, jsou děti ve skutečnosti mnohem zdravější než kdekoli jinde na světě.

Podle nejnovějších statistik má Japonsko nejen nejzdravější děti na světě, ale i nejvyšší „očekávanou délku zdravého života“ ve všech věkových skupinách.

Rovněž má Japonsko nejnižší míru proočkovanosti na světě, což naznačuje, že očkovaný člověk je ve skutečnosti v dlouhodobém měřítku nemocnější.

V USA a Evropě umírá ve srovnání s jinými průmyslovými zeměmi, včetně Japonska, více malých dětí.

Ve srovnání se svými vrstevníky v jakékoli jiné zemi Západu umírá při narození a v prvním roce života více amerických dětí. V USA mají přitom největší počet vakcín podávaných dětem před dovršením plnoletosti.

Z amerických dětí, které přežijí porod a dožijí se více než jednoho roku, jich více než polovina dostane během života alespoň jednu chronickou nemoc – což není případ Japonska, kde jsou chronická onemocnění zřídkavá.

A tak se zdá jako by očkování ve skutečnosti zvyšovalo riziko onemocnění a smrti u dětí než naopak.

„Vlády na Západě jsou v jedné posteli s farmaceutickým průmyslem a kvůli zisku obětují i naše děti,“ píše Mac Slavo pro SHTPplan.com.

Vakcíny jsou škodlivé a zabíjejí děti!

A opravdu způsobují autismus!

Přestože mnohé státy stále uznávají právo rodičů neočkovat své děti z náboženských, filozofických, osobních či zdravotních důvodů, existuje velký tlak na zrušení veškerých těchto výjimek a přimění všech lidí k očkování z důvodu „veřejného zdraví“.

V České republice je neodůvodněné nerespektování povinnosti očkování sankcionováno přiměřenou pokutou jako jedinou možnou sankcí.

Opravdu však sporné očkovací látky, jakou je například vakcína MMR společnosti Merck & Co. proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, zlepšují zdraví veřejnosti?

To sotva. Ukazuje se, že probíhá několik soudních řízení, ve kterých Whistleblower z Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) tvrdí, že společnost Merck uváděla o vakcíně MMR nepravdivé údaje, aby ji protlačila na trh.

Tvrdí, že vakcína MMR je nejen neúčinná, ale také nebezpečná, neboť ve skutečnosti může u dětí zvýšit riziko vzniku autismu či nějakého jiného trvalého poškození.

V nejnepříznivějším scénáři – ano, i k takovému došlo – může MMR způsobit náhlé úmrtí.

Někteří představitelé veřejného zdravotnictví to vlastně začínají přiznávat. Například ve státě New Hampshire bylo stanoveno, že nedávná epidemie spalniček nebyla způsobena neočkovanými dětmi, ale spíše očkovanými dětmi, které dostali vakcínu MMR v souladu s vládními doporučeními.

Vakcína MMR v tomto případě nakazila dítě spalničkami, ze kterého se to „přeneslo“ na další děti, což vyvolalo epidemii. Jedná se totiž o živou vakcínu.

Představitelé zdravotnictví zprvu využívali paniku jako munici k prosazování povinného očkování.

Když si však lidé uvědomili, že „pacientem nula“ (u něhož epidemie začala) bylo očkované dítě, celá záležitost zázračně utichla, neboť vrhala špatné světlo na vakcínu MMR.

„To, co se od zastánců očkování nebo mainstreamových médií nedozvíte, je skutečnost, že se proti společnosti Merck kvůli podvodu v souvislosti s vakcínou MMR vede soudní řízení,“ dodává Slavo.

„Všechna tato rizika související s vakcinací vládní agentury (FDA a CDC) tají a politikům je to zkrátka jedno.

Očkovací průmysl je zaměřen na zisk a dokud nebudou bezpečnost a záchrana životů důležitější než peníze, vláda a farmaceutický průmysl budou nadále obětovat životy našich dětí, jen aby si nacpaly kapsy,“ dodává.

274 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page