top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Chemoterapia a nie rakovina zabíja vyše 50% pacientov

Anglický denník The Telegraph nedávno priniesol správu o záveroch najnovšej štúdie skúmajúcej riziká liekov na rakovinu.

Počas nej sa totiž zistilo, že chemoterapia usmrtí v niektorých anglických nemocniciach až polovicu onkologických pacientov.

Išlo o výskum, v ktorom sa vedci vôbec prvýkrát zamerali na počty onkologických pacientov, ktorí zomreli v priebehu prvých 30 dní od zahájenia chemoterapie.

To totiž svedčí o tom, že pacient podľahol nie samotnej rakovine, ale práve na následky podávania liekov.

Uvedená štúdia bola vykonaná v rámci spolupráce organizácií Public Health England (Verejné zdravie Anglicka) a Cancer Reasearch UK (Výskum rakoviny Veľkej Británie).

Čo odhalila štúdia

Pri skúmaní počtu úmrtí narazili na pomerné veľké nezrovnalosti.

V priemere za celú Veľkú Britániu umieralo v prvých 30 dňoch liečby 8,4% pacientov s rakovinou pľúc a 2,4% pacientov s rakovinou prsníka. V hospici bolo toto číslo okolo 30%, notu ide o zariadenie, kde sa podáva paliatívna starostlivosť a úmrtie pacienta sa viac menej očakáva.

Vedcov však zaskočilo, že v niektorých nemocniciach, ako napríklad v Milton Keynes, sa miera úmrtia na uvedené typy rakovín výrazne odlišuje od priemeru a dosahuje až ohromných 50,9%.

Organizácia Public Health England preto kontaktovala príslušné nemocnice, aby v nich prevelili používané postupy a procedúry.

Ako uvádza Dr. Jem Rashbass, vedúci oddelenia onkológie:

„Chemoterapia je neoddeliteľná súčasť onkologických liečebných protokolov a predstavuje hlavný dôvod zlepšujúcej sa miery prežitia pacientov za posledné 4 dekády.

Je to však aj nesmierne silný liek so závažnými vedľajšími účinkami. Niekedy nájdenie rovnováhy, ktorého pacienta ešte liečiť a ktorého už nie, môže byť veľmi obtiažne“.

Štúdia skúmala viac než 23000 žien s rakovinou prsníka a takmer 10000 mužov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí podstúpili chemoterapiu v roku 2014.

Z nich 1383 podľahlo počas prvých 30 dní liečby.

Čo odporúčajú vedci ohľadne prístupu onkológov k chemoterapii

Chemoterapia je pre telo toxická látka a nerozlišuje medzi zdravými a chorými bunkami.

Výskumníci zistili, že existovali významné rozdiely v prežívaní u starších ľudí a ľudí s viac podlomeným zdravím. Odporúčajú preto lekárom, aby boli opatrnejší vo výbere pacientov, ktorým chemoterapiu naordinujú, pretože môže narobiť viac škôd než úžitku.

„Štatistiky síce neukazujú na zlé praktiky vo všeobecnosti, no existujú výnimky“, uvádza Profesor David Dodwell z Onkologického inštitútu pri Nemocnici St. James v Leeds, Veľká Británia.

„Môže sa jednať o problémy s dátami, no každopádne to ukazuje na problém, ktorý existuje v klinickej praxi.

Myslím si, že je dôležité upozorniť pacientov na to, že chemoterapia môže mať život ohrozujúce následky. A lekári by mali byť oveľa opatrnejší v tom, komu chemoterapiu naordinujú.“

Profesor David Cameron z Onkologického centra pri Všeobecnej západnej nemocnici v Edinburghu v Škótsku k tomu dodáva:

„Naša obava spočíva v tom, že niektorým pacientom, ktorí umreli počas prvých 30 dní liečby, nemala byť chemoterapia podaná vôbec.

Otázka je, že koľkým z nich? Na to však neexistuje presná odpoveď. Mali by sme sa však zamerať na tie nemocnice, kde miera úmrtnosti je vyššia než priemer.

Na druhej strane, niektorí pacienti, ktorým chemoterapiu nenaordinujeme, môžu zomrieť preto, že ju nedostali. Ide o jemnú rovnováhu a čím viac údajov k tomu budeme mať, tým lepšie sa budeme môcť rozhodovať.“

Záver

Vedci, ktorí sa uvedeného výskumu zúčastnili, všetci uviedli, že chemoterapia predstavuje pre zdravie pacienta vážne riziko, niekedy dokonca väčšie ako samotná rakovina.

Preto rozhodnutie o tom, či ju pacientovi naordinovať alebo nie, by sa nemalo robiť nerozvážne.

Vždy je potrebné zhodnotiť celkový stav pacienta, jeho najlepší záujem a zároveň vziať do úvahy aj jeho želania, aby mu nebolo spôsobené zbytočné utrpenie.

292 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page