top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Zpravodaj o nežádoucích účincích léčiv


Přehledný abecedně řazený seznam článků obsažených ve všech vydaných publikacích

Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.

Název článku; zpravodaj číslo/ročník

Abortiva – nechirurgické (medikamentózní) ukončení těhotenství; Zpravodaj 2/2014

ACE inhibitory a sartany během těhotenství a kojení; Zpravodaj 2/2009

Adacel polio a nežádoucí účinky; Zpravodaj 3/2011

Aliskiren - riziko zjištěné ve studii u pacientů s komplikovaným diabetes mellitus 2. typu; Zpravodaj 1/2012

Ambroxol a bromhexin - zahájeno evropské přehodnocení; Zpravodaj 3/2014

Aminopeniciliny a generalizovaný exantém; Zpravodaj 2/2008

Anavenol - zrušení registrace; Zpravodaj 4/2013

Antidepresiva a zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých; Zpravodaj 1/2008

Antiepileptika a kostní poruchy; Zpravodaj 2/2012

Antiepileptika a riziko sebevražedného chování; Zpravodaj 2/2008

Antikoncepce a riziko tromboembolií; Zpravodaj 1/2014

Antipsychotika a akutní nekróza jícnu po intoxikaci; Zpravodaj 1/2014

Antipsychotika a možné riziko ischemické enterokolitidy; Zpravodaj 1/2009

Antipsychotika a riziko žilní tromboembolie; Zpravodaj 3/2009

Antipsychotika v průběhu těhotenství; Zpravodaj 4/2011

Atorvastatin a myopatie; Zpravodaj 1/2014

BCG vakcína - hlášení podezření na nežádoucí účinky; Zpravodaj 1/2010

BCG vakcína - hlášení podezření na nežádoucí účinky po jejím podání; Zpravodaj 3/2009

Benzodiazepiny a riziko závislosti při dlouhodobém užívání; Zpravodaj 1/2016

Biologické léky a biosimilars z pohledu farmakovigilance; Zpravodaj 1/2014

Bisfosfonáty a atypické fraktury; Zpravodaj 4/2011

Bisfosfonáty a atypické stresové fraktury; Zpravodaj 2/2009

Bisfosfonáty a riziko iritace jícnu; Zpravodaj 4/2012

Bisfosfonáty a riziko osteonekrózy čelisti; Zpravodaj 1/2009

Bisfosfonáty pro perorální užívání a možné riziko karcinomu jícnu; Zpravodaj 1/2011

Boostrix Polio - očkování proti tetanu, diftérii, pertusi a dětské obrně a nežádoucí účinky; Zpravodaj 1/2011

Bufexamak - zrušení registrace; Zpravodaj 3/2010

Calcium pantothenicum – nežádoucí účinky spojené se závadou v jakosti; Zpravodaj 2/2014

CAVE! Edukační materiály; Zpravodaj 4/2014

Ceftriaxon - riziko interakce s ionty vápníku; Zpravodaj 1/2008

Citalopram, Escitalopram a riziko prodloužení QT intervalu; Zpravodaj 1/2012

Co-amoxicilin a generalizace alergické reakce; Zpravodaj 1/2016

Co-trimoxazol a závažné kožní reakce; Zpravodaj 1/2015

Cyproteron acetát a výskyt mnohočetných meningeomů; Zpravodaj 2/2010

Dabigatran (Pradaxa) - smrtelné případy krvácení v průběhu antikoagulační léčby; Zpravodaj 1/2012

Dabigatran (Pradaxa) a přehled nahlášených nežádoucích účinků a připomenutí některých zásad bezpečného používání; Zpravodaj 2/2012

Dabigatran a předávkování; Zpravodaj 3/2010

Denosumab (Prolia) v léčbě osteoporózy a osteonekróza čelisti; Zpravodaj 4/2014

Dexrazoxan - nová omezení v používání pro riziko výskytu malignit; Zpravodaj 3/2011

Diacerein - pozastavení registrace; Zpravodaj 4/2013

Diane-35, Chloe, Minerva a Vreya - změny ve způsobu používání; Zpravodaj 3/2013

Diklofenak - kardiovaskulární riziko obdobné jako u koxibů; Zpravodaj 3/2013

Diklofenak - rozvoj nekrózy po intramuskulární aplikaci; Zpravodaj 1/2015

Diklofenak topicky a kožní reakce; Zpravodaj 1/2014

Domperidon a prodloužení QT intervalu; Zpravodaj 3/2012

Domperidon – omezení indikací, dávkování a doby terapie; Zpravodaj 2/2014

Donepezil - riziko neuroleptického maligního syndromu; Zpravodaj 4/2012

Dopamin (agonisty) a jiné dopaminergní látky - poruchy chování; Zpravodaj 1/2009

Dronedaron - omezení používání; Zpravodaj 4/2011

Drospirenon a riziko žilního tromboembolismu; Zpravodaj 3/2010

Duální blokáda systému RAAS - závěry přehodnocení; Zpravodaj 1/2015

Eletriptan - připomenutí kontraindikací pro podání; Zpravodaj 1/2013

Erektilní dysfunkce při užívání hypotenziv; Zpravodaj 3/2015

Fusafungin (BIOPAROX) - doporučeno zrušení registrace; Zpravodaj 1/2016

Hepatotoxicita nimesulidu a paracetamolu; Zpravodaj 3/2015

Hlášení podezření na nežádoucí účinky - jak pracovat s webovým formulářem; Zpravodaj 1/2015

Hormonální antikoncepce a nežádoucí účinky po vysazení; Zpravodaj 1/2015

HPV vakcína a neúčinnost; Zpravodaj 1/2014

HPV vakcíny - přehodnocení bezpečnostního profilu; Zpravodaj 1/2016

Hydroxyethyl škrob - omezení používání; Zpravodaj 4/2013

Ketokonazol - pozastavení registraci perorálních forem; Zpravodaj 3/2013

Kodein v analgetické indikaci - nové kontraindikace u dětí a kojících žen; Zpravodaj 3/2013

Levodopa, agonisté dopaminu a inhibitory COMT - riziko impulzivního chování; Zpravodaj 4/2012

Metformin a riziko laktátové acidózy; Zpravodaj 4/2010

Metoklopramid a nová doporučení pro použití u dětí; Zpravodaj 3/2012

Metoklopramid - omezení používání; Zpravodaj 3/2013

Methotrexát (orální) a případy předávkování způsobené chybami v podávání; Zpravodaj 1/2012

Methylfenidát - kardiovaskulární, cerebrovaskulární rizika a rizika dlouhodobého používání; Zpravodaj 2/2009

Modafinil - omezení indikací; Zpravodaj 4/2010

Montelukast a psychiatrické potíže; Zpravodaj 3/2014

Nahlásili jste nám… ; Zpravodaj 1/2015

Nahlásili jste nám… ; Zpravodaj 4/2014

Nahlásili jste nám… ; Zpravodaj 3/2014

Nahlásili jste nám… ; Zpravodaj 2/2014

Nahlásili jste nám… ; Zpravodaj 1/2014

Námelové alkaloidy dihydroergotoxin, dihydroergokristin a nicergolin a významné omezení používání; Zpravodaj 1/2014

Natalizumab - nová doporučení k riziku progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených přípravkem Tysabri; Zpravodaj 1/2010

Natalizumab (Tysabri) a progresivní multifokální leukoencefalopatie; Zpravodaj 1/2014

Natriumfosfátová projímadla a možné nežádoucí účinky; Zpravodaj 4/2013

Nekrotizující fasciitida a očkování u 5letého chlapce - kazuistika; Zpravodaj 1/2009

Nežádoucí účinky léčiv nahlášené SÚKL v roce 2015; Zpravodaj 1/2016

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2008; Zpravodaj 2/2009

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2009; Zpravodaj 1/2010

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2010; Zpravodaj 1/2011

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených v roce 2011; Zpravodaj 2/2012

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2012; Zpravodaj 1/2013

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2012; Zpravodaj 2/2013

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2013; Zpravodaj 1/2014

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2014; Zpravodaj 1/2015

Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL - přehled za r. 2013; Zpravodaj 3/2014

Nežádoucí účinky léčivých přípravků jiných než vakcín hlášených SÚKL v roce 2008; Zpravodaj 2/2009

Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2008; Zpravodaj 3/2009

Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2009; Zpravodaj 3/2010

Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2010; Zpravodaj 2/2011

Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2011; Zpravodaj 2/2012

Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2014; Zpravodaj 2/2015

Nimesulid – změna v používání na lék druhé volby; Zpravodaj 2/2010

Nimesulid a akutní selhání jater; Zpravodaj 4/2014

Nimesulid a zrušení indikace; Zpravodaj 3/2011

Nitroděložní tělísko během těhotenství; Zpravodaj 4/2014

Nová rubrika - Nahlásili jste nám… ; Zpravodaj 4/2013

Očkování a imunodeficit; Zpravodaj 4/2013

Očkování proti klíšťové encefalitidě - připomenutí, jak očkovat; Zpravodaj 1/2012

Oční betablokátory - hodnocení systémových účinků; Zpravodaj 3/2011

Olanzapin a extrémní váhový přírůstek; Zpravodaj 4/2013

Ondansetron - omezení dávky pro intravenózní podání; Zpravodaj 4/2012

Orslistat - bylo zahájeno celoevropské přehodnocení přínosů a rizik; Zpravodaj 4/2011

Pandemrix - nežádoucí účinky z České republiky; Zpravodaj 1/2010

Paracetamol - přehled účinnosti a bezpečnosti; Zpravodaj 1/2012

Paracetamol – připomenutí bezpečnostního profilu; Zpravodaj 4/2014

Paracetamol a možný příčinný vztah mezi jeho užívání během těhotenství nebo v raném dětství a pozdějším výskytem astmatu u dětí není potvrzen; Zpravodaj 2/2011

Paracetamol i.v. a možné riziko předávkování u dětí a osob s nízkou hmotností; Zpravodaj 2/2012

Paracetamol k intravenóznímu podání (Perfalgan) – riziko předávkování u dětí; Zpravodaj 2/2010

Perorální ketokonazol - pozastavení registrace; Zpravodaj 4/2013

Pioglitazon a karcinom močového měchýře; Zpravodaj 3/2011

Počet hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL od července do září 2010; Zpravodaj 4/2010

Počet hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL od ledna do března 2010; Zpravodaj 2/2010

Počet hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL od ledna do června 2010; Zpravodaj 3/2010

Podezření na nežádoucí účinky léčiv, která byla častěji hlášena během r. 2014; Zpravodaj 3/2015

Pohotovostní antikoncepce - opakované užívání; Zpravodaj 3/2015

Postinor-2 a Escapelle - výsledky neintervenční poregistrační studie bezpečnosti zaměřené na důsledky změny výdeje léčivých přípravků; Zpravodaj 1/2013

Pregabalin a riziko možného zneužívání vzniku závislosti; Zpravodaj 3/2010

Primum non nocere; Zpravodaj 3/2009

Progresivní multifokální leukoencefalopatie jako nežádoucí účinek léčivých přípravků; Zpravodaj 3/2009

Propylthiouracil a hepatotoxicita; Zpravodaj 2/2010

Přehodnocení bezpečnostního profilu tolperisonu; Zpravodaj 3/2012

Regionální farmakovigilanční centra; Zpravodaj 2/2011

Rimonabant – lekce pro poučení; Zpravodaj 1/2009

Rituximab (MabThera) a reaktivace hepatitidy B; Zpravodaj 4/2013

Riziko Alzheimerovy nemoci při užívání benzodiazepinů; Zpravodaj 4/2014

Rosiglitazon - pozastavení registrace ve státech EU; Zpravodaj 4/2010

Rosuvastatin a riziko vzniku diabetes mellitus; Zpravodaj 1/2011

SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) - omezení použití v porodnických indikacích; Zpravodaj 4/2013

Sayana (antikoncepční přípravek) - reakce v místě aplikace; Zpravodaj 1/2012

Sibutramin - bezpečnostní rizika; Zpravodaj 3/2009

Sibutramin - pozastavení registrace pro zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod; Zpravodaj 1/2010

Silgard a riziko synkop provázených tonicko klonickými záškuby; Zpravodaj 2/2009

Sitagliptin a riziko pankreatidy; Zpravodaj 1/2010

SSRI a zvýšené riziko mužské neplodnosti; Zpravodaj 3/2012

Statiny a imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie; Zpravodaj 1/2015

Statiny a méně obvyklé nežádoucí účinky; Zpravodaj 4/2014

Statiny a riziko nově vzniklého diabetu; Zpravodaj 1/2012

Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jako nežádoucí účinek - připomenutí nejrizikovějších látek; Zpravodaj 2/2012

Stroncium ranelát a nové kontraindikace a závažné kožní reakce; Zpravodaj 2/2012

Stroncium ranelát (Protelos) - omezené používání; Zpravodaj 2/2013

Symbol černého trojúhelníku - další sledování léčivých přípravků; Zpravodaj 1/2015

Telmisartan a bolesti šlach a kloubů; Zpravodaj 3/2015

Tetrazepam (Myolastan) - pozastavení registrace; Zpravodaj 2/2013

Theophyllin - předávkování a interakce s allopurinolem; Zpravodaj 2/2010

Thiethylperazin - neurologické nežádoucí účinky u mladých dospělých; Zpravodaj 3/2014

Tolperison a omezení indikací - doplnění informací; Zpravodaj 4/2012

Tramadol a přehodnocení bezpečnosti; Zpravodaj 4/2012

Trimetazidin - omezení indikace u pacientů se stabilní anginou pectoris na léčbu druhé volby; Zpravodaj 3/2012

V-Penicilin a anafylaxe; Zpravodaj 4/2013

Vakcína proti viru chřipky H1N1 a syndrom Guillain-Barré - kazuistika; Zpravodaj 1/2010

Vakcíny - Jaké nežádoucí účinky po podání vakcín hlásit SÚKL?; Zpravodaj 2/2011

Vakcíny – podezření na nežádoucí účinky hlášené SÚKL v r. 2013; Zpravodaj 2/2014

Vakcíny a nežádoucí účinky; Zpravodaj 2/2015

Valproát - rizika užívání v těhotenství a mitochondriální toxicita; Zpravodaj 1/2015

Varilrix, Priorix-Tetra a průlomové infekce u očkovaných dětí v roce 2013; Zpravodaj 3/2013

Vigabatrin a riziko výskytu abnormálních nálezů u vyšetření mozku magnetickou rezonancí; Zpravodaj 1/2010

Vigantol - záměna s 60% lihem k ošetření pupku; Zpravodaj 1/2016

Warfarin - odlišnost generických přípravků; Zpravodaj 1/2016

Zolendronát a renální selhání; Zpravodaj 2/2010

Zolpidem a hodnocení rizika zvýšeného útlumu druhý den po užití; Zpravodaj 3/2013

Zolpidem – závěry přehodnocení; Zpravodaj 2/2014

Jednotlivé články ze Zpravodaje naleznete v odkazu na zdroj.

351 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page