top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Pitná voda je v Česku kvalitní, lidé si ale stěžují na barvu i chuť

Téměř všechny zdroje vody v Česku obsahují různé cizorodé látky. Ve většině případů ale nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví člověka. Kromě nezávadnosti jsou však pro lidi důležité i vlastnosti, které na zdraví vliv nemají: hlavně chuť a pach.

„Pokud vodárna vydává vodu, která je zakalená nebo páchne, tak je samozřejmě nějaká nezávadnost k ničemu,“ dodává Kožíšek. Mnoho spotřebitelů i odborníků tak má chuť, pach či barvu za stejně důležité faktory, jako je zdravotní nezávadnost.

Zlepšit pověst vody z kohoutku

Přestože se o tyto „vedlejší“ vlastnosti pitné vody takřka nikdo z odborného hlediska nezajímá, je jasně patrná stále viditelnější nedůvěra či nespokojenost spotřebitelů. „Lidé se na nás často obrací, že jim voda nechutná. Podle toho usuzujeme, že situace ohledně těchto vlastností vody v Česku nebude úplně optimální,“ sdělil Seznam Zprávám Kožíšek.

O zlepšení reputace kohoutkové vody se snaží i Evropská unie. Nově aktualizovaná evropská směrnice si klade za cíl zlepšit kvalitu vody z vodovodu za účelem snížení ekologické zátěže způsobené plastovými obaly z balené vody.

„Aby tato kampaň byla úspěšná, tak se musí zvýšit důvěra spotřebitelů,“ komentuje směrnici Kožíšek. SZÚ společně s Univerzitou Karlovou proto chystají projekt, jehož výsledkem má být první objektivní průzkum toho, kolik lidí si myslí, že je voda z hlediska pachu, chuti a barvy v pořádku, nebo ne.

Co ovlivňuje kvalitu vody?

Kvalita pitné vody v Česku se v průběhu let viditelně zlepšuje. Přesto však prakticky ve všech vodních zdrojích dnes nalezneme přidané chemické látky. Nejčastěji jsou to pesticidy.

Pesticidy se v drtivé většině dostávají zemědělskou činností do půdy, kde se přeměňují a následně se dostávají například do podzemních vod. Půda v tomto případě slouží jako zdroj kontaminace vody, která může trvat více než 10 let kvůli neustálým přeměnám pesticidních látek.

Zdravotní riziko pesticidů je podle odborníků zanedbatelně malé. Jejich přítomnost ale podrývá důvěru spotřebitelů a také komplikuje a zvyšuje finanční a technologické náklady na výrobu pitné vody.

Kromě pesticidů jsou v pitné vodě obvykle přítomné i dusičnany, které jsou také většinou následkem zemědělské činnosti.

Tyto a další cizorodé látky ve vodě jsou v určitých úrovních neškodné. Pokud však překročí únosnou hranici, může být vyhlášená tzv. výjimka z kvality vody, kdy by vodu neměli pít například kojenci nebo těhotné ženy. Takových výjimek bylo v loňském roce (k září 2019) vyhlášeno celkem 108. V drtivé většině případů to bylo způsobeno právě velkým množstvím pesticidů a dusičnanů.

Když voda ohrožuje zdraví

Nejtypičtějším příkladem zdravotní hrozby, kterou voda může představovat, jsou epidemie. Typicky jich v Česku zažijeme 5 až 10 ročně. Obecně platí, že vyšší riziko takové epidemie hrozí u soukromých studen a menších vodovodů. U těch provozovatel nemusí mít dostatečné provozní schopnosti ani prostředky.

Kromě epidemií a toxických vlivů chemických látek jsou problémem také některé přírodně dané vlastnosti vody. Typicky například snížený počet hořčíku a vápníku v některých vodách nebo také bakterie legionella, která způsobuje zápal plic. Tyto faktory provozovatel vodovodu či studny nemá šanci ovlivnit.

StartFragment

KVALITA VODY V ČESKU A NA MORAVĚ

z pohledu alternativních poradců

Článek mne přiměl napsat komentář, který se opírá nejen o mé zkušenosti, ale i o zkušenosti mých kolegů. Již tři roky testujeme klientům jednoduchým způsobem kvalitu vody v domácnosti, a to na přítomnost prvoků. Prvoci jsou totiž hlavním spouštěčem mnohých ,,záhadných“ civilizačních chorob, jako je astma, alergie, ulcerozní colitida, Crohn, diabetes, ekzémy a další. Běžné testy hygienických stanic se však zaměřují jen na zjišťování dusičnanů a bakterií, prvoci se nikdy nezjišťovali a nezjišťují dodnes. Klienti se často pyšní písemným vyjádřením hygienické stanice, že jejich studniční voda byla označena za kojeneckou, a my přitom v této vodě nacházíme všechny existující prvoky.

Článek je naivně optimistický. Je jasné, že voda, která není v pořádku po stránce chuti a barvy, nebude v pořádku ani po stránce zdravotní. Testujeme vodu klientům ze všech konců republiky. Bohužel spolu s kolegy docházíme k šokujícímu zjištění, že dnes, uprostřed střední Evropy, v 21. století, většina domácností nemá kvalitní pitnou vodu, a to sledujeme jediný, i když nejdůležitější ukazatel. Dobře jsou na tom velká města a jejich centra, ale už satelitní obce a okrajové čtvrti nemusí být zásobeny kvalitní čistou vodou, zvlášť když voda putuje v trubkách například na okraj Prahy i dvacet kilometrů. V Praze je nejstarší vodovodní řád na světě a dosluhuje. Malá města a vesnice jsou na tom většinou špatně. Kdybychom dokázali vodu ozonovat, jak se to děje v sousedním Německu a Švýcarsku, kvalita vody by výrazně stoupla. Ošetření vody pouhým odkalením a chlorováním nevyřeší přítomnost chlorrezistentních prvoků, kteří se v přírodě vyskytují prakticky všude, a jsou hlavní příčinou vzniku chronických zánětů. Pomíjím fakt, že mnoho lidí používá vodu ze studní nebo vrtů bez jakékoliv úpravy, v domnění, že chlor je větší zlo než patogeny ve vodě. Korunu tomu nasazují naivní občané, kteří si chodí pro vodu do místních, často pověstmi opředených studánek. Ani jednoduché filtry na bázi osmózy nemohou problém vyřešit beze zbytku. Zachytí sice mechanické nečistoty a chlór, ale v uhlíkaté porézní ,,čistící“ vrstvě se v pokojové teplotě pohodlně množí i nepatrné množství bakterií a prvoků, které přiteklo do kohoutku. Voda z filtru či konvice pak obsahuje daleko více mikrobů, než kdybyste si natočili vodu z kohoutku přímo. Mechanické filtry nezavrhujeme, ale měly by být doplněny vždy koncovou složkou, a to je UV-FILTR.

V řekách a v pitné vodě se najdou:

dusičnany

pesticidy

enterobakterie

mikroplasty

hormony, zvláště antikoncepce

antibiotika

prvoci

Při stávajících normách nejsou vodárny schopny dostat vodu na lepší úroveň. Zároveň nezodpovídají za stav vašich trubek. Proto se o svou vodu musíte postarat hlavně sami.

Mnozí klienti, kteří se do instalace filtrů doma pustili, s hrůzou zjistili spolu s instalatérem, že na vnitřních stěnách jejich trubek je vysoká vrstva rzi a kalů, v níž se patogenům náramně daří. Proto by měly být trubky před instalací filtrů propláchnuty Sanitolem, 3% kyselinou dusičnou, nebo Persterilem, jinak ani UV-FILTR na nápor patogenů nestačí. Tam, kde je voda tvrdá, neškodí předřadit před osmózu ještě i změkčovač vody, jinak se na stěnách UV-trubice bude usazovat vodní kámen, a UV-filtr se rychle znehodnotí. Uklidňování firmy, která vám filtr osadila, že stačí se na filtr podívat jednou za rok, neberte vážně. Filtr si nechte osadit tak, abyste na něj viděli, a mohli ho vizuálně kontrolovat. Zděšení majitelé nám často posílají fotky silně znečištěného filtru plného šlemu a hnědožlutých kalů už po 14 dnech provozu.

Voda je velký problém i z toho důvodu, že dobrých firem, které provádějí instalaci filtrů, není mnoho. Čistící zařízení není levné a například v panelových bytech je instalace velmi obtížná, ne-li vyloučená. Pacient pak nemá jinou možnost než veškerou vodu na pití i mytí převářet, což je opět vysoký životní náklad.

Jsme jedni z mála, kteří na nedobrou kvalitu vody v naší zemi opakovaně upozorňují, a snad jednou přispějeme ke změně legislativy a změně způsobu úpravy pitné vody pro veřejnost. Ušetřily by se tím státu neskutečné peníze za ošetřování a léčbu chronicky nemocných pacientů.

Ing. Hana Bláhová

Komentář MUDr. Jany Řezníčkové:

Existuje u nás i závazná vyhláška pro závody zpracovávající vodu z r. tuším 2005 o povinnosti

zjišťování Cryptosporidii v pitné vodě...

Ve vodě testuji i další bakterie a viry.

- I klientka ze Švýcarska - žijící ve městě v novém bytovém domě -měla špatnou vodu.

Zrovna tak pán z Bruselu....

Dalším problémem je důkladný proplach potrubí, který se často napoprvé nepodaří, někdy je třeba i vyměnit vodovodní baterie. Firmy se proplachu Persterilem brání, protože staré potrubí může snadno prasknout. Dobře čistí potrubí ledová dr't, to inzeruje jistá firma z Ostravska či ze Slovenska, ovšem - je to vlivem cestovních nákladů dost drahé.

Detail znečištění filtru

Když se někde poblíž ve městě či obci opravuje potrubí, snadno se něco uvolní a je problém. ÚV lampa se zanese, musí se často vyměňovat dřív, vše je třeba dobře propláchnout, zkontrolovat. Ale hlavně - ÚV lampa se musí kontrolovat často.

Níže je foto, jak dopadli moji klienti, když vedle jejich domu bagrovali základy pro další dům...

To se stalo několik týdnů po instalaci filtru.

Filtr po bagrování (vlevo), nový filtr (vpravo)

Zkušenost klientky Štefana Paulendy:

Dlouhodobě trpím závažnými a vícečetnými zdravotními problémy, které mi dosud žádný lékař nebo léčitel nepomohl vyřešit. Až jsem narazila na pana Paulendu, který mne otestoval a nasadil systematickou léčbu. Jeden z hlavních faktorů, který pojmenoval poprvé až pan Paulenda, je nekvalitní voda v místě mého bydliště. Už jen poté, co jsem začala řešit prakticky /UV-lampa/ i medicínsky /protiprvokové léky/ otázku prvoků z kontaminované vody, se mi ulevilo. Mé dcerce se výrazně zlepšily oči a pohlavní ústrojí. V minulosti vždy ráno plakávala, že ji bolí oči, a já nevěděla co mám dělat, bylo to hrozné.

Uvědomila jsem si, že v mém domě je hodně nemocných lidí a pokusila jsem se je varovat. O nekvalitní vodě jsem řekla sousedce, která má dvě děti. Děti mají také zdravotní problémy, chlapeček vyrážku a holčička je neustále nemocná. Také moje maminka je vážně nemocná- bydlí v přízemí. Soused se byl podívat na naši lampu a viděl zanesený vzorek z filtru. Obrátil se na jednoho známého ve vodárnách. Udělali odběry a podívali se na odkalovací šachtu. Za několik dnů k nám domů přišli dva pánové z vodáren a udělali mi přednášku, jakou máme zde v K. Varech nejlepší vodu, a že testy vody jsou bez závad. UV-lampu nám prý doporučil jistý debil, který tomu nerozumí, a chce z nás vytáhnout jen peníze. Tyto hloupé řeči jsem poslouchat nehodlala, vzhledem ke svým čerstvým zkušenostem jsem měla jiný názor. Oba úředníky jsem slušně vyhodila. Víte, nemohu bojovat s větrnými mlýny. Sousedé tomu stále nevěří a to je hrozné. Chodí k lékařům a tam hledají pomoc - ovšem marně, tak jako roky já.

Mgr. Eva Elicharová

EndFragment

Foto WC se šlemem z trubek, vpravo filtr po 14 dnech

EndFragment

EndFragment

EndFragment

473 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page