• Milan Bláha

Očkovat ano či ne - Mudr. Ludmila Eleková


Očkovat, ano či ne? To je otázka. Kvůli této otázce se lidé dělí na dva tábory.

Když se zeptáte svého lékaře na očkování, téměř vždy uslyšíte, že infekční nemoci byly ještě na počátku 20. století příčinou více než poloviny lidských úmrtí, očkování pomáhá infekčním nemocem předcházet a je napodobením přirozené infekce, kdy dochází k tvorbě ochranných protilátek.

Mudr. Ludmila Eleková, nejen lékařka, ale hlavně vědecký pracovník, se zabývá složením očkovacích vakcín po dlouhá léta. Hovoří o této problematice z vlastní zkušenosti a na základě svých dlouholetých odborných zkušeností a znalostí. Proč se nezajímat pouze o závažnost nemocí, proti kterým se očkuje, ale také o samotné složení vakcín a následný vliv očkování na naší imunitu.

Video: Očkovat ano či ne 1. díl - Mudr Ludmila Eleková

Video: Očkovat ano či ne 2.díl - Mudr. Ludmila Eleková

Odkaz na 2. díl: Očkovat ano či ne 2. díl - Mudr Ludmila Eleková

Upozornění: Tyto videa nejsou uloženy na našem serveru. Pokud je nelze spustit, pravděpodobně již byly odstraněny.

112 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN