top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Ján Drgonec zpochybňuje ústavnost povinného očkování

Bývalý ústavní soudce Ján Drgonec si nemyslí, že povinnost nechat se očkovat je v pořádku z pohledu lidských práv a ústavy. V exkluzivním rozhovoru pro Zem&Vek řekl:

Ján Drgonec

„Povinné očkovanie je presne taký zásah do súkromia ako trebárs odpočúvanie. Tiež znamená porušenie práva na súkromie. Tí, ktorí profitujú z povinného očkovania, sa ostýchajú o tom hovoriť. Prvý právny problém, ktorý sa týka očkovania, to je otázka zodpovednosti za spôsobenú ujmu. Vždy, keď dôjde k nejakým zdravotným komplikáciám, pravdepodobne vyvolaným povinným očkovaním, tak sa okamžite objavia hlasy, že to tak vonkoncom nemusí byť, lebo to môže byť celkom z niečoho iného. To je základný problém zodpovednosti, kde právnym predpokladom je príčinná súvislosť. To znamená istota, že udalosť A spôsobí udalosť B. V procesoch, ktoré sú pravdepodobnostne determinované, sa nedá povedať s istotou, že udalosť A spôsobila výsledok B. Je len pravdepodobnosť, že napríklad výbuch v Černobyle vyvolal radiačné ochorenia. A presne tak je to s očkovaním. Je to teda o biologickej reakcii ľudského organizmu, ktorá nie je zákonite a nevyhnutne jediná možná, ale kde existuje stromček predvídateľných dôsledkov. Tieto dôsledky a zodpovednosť za ne už dávno mali byť uzákonené, ale nie sú, pretože farmakologické spoločnosti, či chemické podniky sú príliš vplyvné na to, aby dovolili prijatie zákona, ktorý by vytváral základ pre ich zodpovednosť za poškodenie zdravia svojou činnosťou. Nemáme vyriešenú otázku zodpovednosti za škody spôsobené povinným očkovaním, pričom je známe, že každý medicínsky zásah do ľudského organizmu s istou štatistickou pravdepodobnosťou spôsobuje nežiaduci alebo ťažko nežiaduci následok. Napríklad na operácie slepého čreva sa štatisticky uvádza 3%-ná úmrtnosť. Nijaký medicínsky zákrok teda nie je prechádzka ružovým sadom. Za takého stavu je presadzovanie povinného očkovania vyloženou podlosťou. Spôsobíte povinným očkovaním niekomu škodu na celý život, môže zostať, ja neviem, nehybný na vozíku. No vy najskôr tvrdíte, že je to vo verejnom záujme a vo chvíli, keď sa mu stane ujma, tak mu poviete, že vás to nezaujíma, nech sa proste vyrovná so životom ako dokáže. Problém povinného očkovania, na Slovensku špeciálne, je presne v tom, že neexistuje nijaký zákonom uznaný štátny podiel na škode na zdraví, či na živote, ktorá vznikne pri povinnom očkovaní.“

Jak dále uvedll: „V roku 2017 rozhodovali o ústavnosti povinného očkovania na Ústavnom súde Slovinskej republiky, na Ústavnom súde Českej republiky a na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Slovinský a český ústavný súd rozhodli, že povinné očkovanie je v rozpore s ich ústavou, lebo neexistuje nijaký mechanizmus odškodňovania obetí povinného očkovania. Ústavný súd Slovenskej republiky predstieral, že je úplne hlúpy a vyšiel v ústrety požiadavkám farmaceutických firiem a ministerstva zdravotníctva. Takže oficiálne na Slovensku začalo platiť, že povinné očkovanie je v dokonalej zhode s ústavou. Nie je.“

Celý rozhovor s Jánem Drgoncem najdete v připravovaném červencovém čísle Zem&Vek.

251 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page