• Milan Bláha

Pseudověda vakcín


Počátek očkování se pojí s rokem 1796, kdy britský lékař Edward Jenner učinil pokus a záměrně infikoval osmiletého chlapce kravskými neštovicemi. Chlapec onemocněl kravskými neštovicemi, ale za šest týdnů se uzdravil. Jenner ho poté infikoval velkou dávkou pravých neštovic. Podle Jennerova předpokladu u chlapce nemoc nepropukla. Do dnes věda není jednoznačná v tom, jestli chlapce ochránila jeho přirozená zdravá imunita, nebo cizí nemocná tkáň, která mu byla aplikovaná v podobě vakcíny. Podívejte na krátké video, které upozorňuje na několik základních skutečností, proč vakcíny pro nás představují nebezpečí.

Video: Pseudověda vakcín

Upozornění: Toto video není uloženo na našem serveru. Pokud jej nelze spustit, pravděpodobně již bylo odstraněno.

72 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN