top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Moje desetileté vertigo - příběh paní M.W.

Většinu svého života jsem strávila cestováním, pracuji v cestovní agentuře. Procestovala jsem doslova celý svět, včetně nejodlehlejších míst na této planetě. Také jsem strávila mnoho let v zahraničí, včetně Indie, což je skutečná výzva, pokud jde o parazity a viry.

Před 10 lety se moje fyzická situace drasticky změnila, dostala jsem silné závratě. Neustálé točení hlavy mne přimělo hledat pomoc u lékařů. Ti mne poslali na různá lékařská vyšetření, jako je CT, CT s kontrastní látkou, vyšetření štítné žlázy, kompletní prohlídka těla rentgenem, ultrazvukem, a několikrát krevní testy. Nebyla nalezena žádná příčina, která by vysvětlovala můj stav. Místo toho se situace zhoršila a moje vertigo bylo už tak závažné, že jsem nedokázala chodit rovně. Potácela jsem se z jedné strany chodníku na druhou a jednou, když jsem měla zvlášť silnou ataku, musel přijít můj kamarád a doprovodit mne, abych nepadala do silnice. Také jsem měla silnou bolest hlavy a cítila jsem, že něco s mým mozkem není v pořádku. Noci byly hrozné, protože jsem cítila, že se něco potulovalo mým mozkem. Když jsem se vrátila ke své internistce, v jejíž jsem byla péči, a informovala ji o všech těchto věcech, poslala mě k psychiatrovi. Protože se nepřišlo na to, co by s mým tělem mohlo být v nepořádku, došla k závěru, že to musí být od psychiky. Když jsem v psychiatrické ordinaci zjistila, že jsem nyní považována za hypochondra, pochopila jsem, že je čas hledat alternativní léčbu.

Navštívila jsem různé alternativní poradce v Německu, protože v Rakousku alternativa není povolena, a díky různým čisticím programům, změně ve stravování a ortomolekulární medicíně jsem se zlepšila, ale mé potíže nebyla zcela vyřešeny. Čas od času mne stále přepadaly silné závratě. Trvalo to celkem 10 let, až mě jednoho dne vzala kamarádka do Brna za Hanou Bláhovou Ta mne otestovala na parazity, bakterie a viry, a když byla hotová, zmínila se:,,Vy musíte mít docela slušné závratě“. To bylo pro mne kouzelné slovo. Vysvětlila mi, že našla ploché červy v mozku, ale i na různých dalších místech mého těla. Ukázala mi také v atlase různé podoby tasemnic: cysty, vajíčka a dospělce. Podle ní jsem měla v mozku rovnou několik cyst různých tasemnic, a právě ty způsobovaly závratě. Neléčené vertigo se může dokonce zhoršit až v epilepsii. Pro mne to byl okamžik „osvícení“ a cítila jsem velkou úlevu, protože jsem věděla, že byla konečně nalezena nebezpečná a nepříjemná příčina mých potíží. Nemohla jsem se dočkat, až se vrátím do Vídně, abych začala s léčebným režimem, který mi naplánovala. Doma jsem prošla tříměsíční léčbou podle Hanina protokolu, užívala jsem několik druhů tablet. Ačkoli léčba nebyla vždy příjemná, cítila jsem zřetelné pokroky, a obavy byly nahrazeny jistotou, že mé tělo bude důkladně vyčištěno. Jednoho večera jsem musela vzít 7 tablet najednou, a ta noc byla docela drsná, jako když se tělo čistí od velké zátěže. Cítila jsem to. Po 2-3 dnech byla patrná velká úleva. Od té doby zmizelo mnoho dalších nepříjemných symptomů. Byla to kompletní očista, a od té doby jsem se cítila mnohem lépe a jakoby lehčí. Od chvíle, kdy jsem užila 7 tablet, je moje vertigo úplně pryč, a od té doby se znovu neobjevilo, a to píši nyní, po šesti měsících.

Jsem tak vděčná Haně Blahové za její odbornost, a za osvobození od velkých potíží. Jak skvělá vzdělaná dáma to je! Děkuji Hano!

Marialuise W., Vídeň

My story of 10-years vertigo

Marialuise, Wienna

9. 7. 2020

Most of my life I spent in the travel business and literally travelled the whole world, including the most remote spots on this planet. I also spent many years abroad, including India, which is a real challenge in terms of parasites and viruses. 10 years ago my physical situation changed drastically and I became extremely dizzy. This condition of continuous vertigo caused me to seek help with doctors and they ordered various medical screenings, such as CT scan, CT scan with contrast agent, thyroid scans, complete body check-up with various x-rays, ultrasound and blood tests. No underlying cause was found that would explain my condition. Instead, the situation became worse and my vertigo became so severe that I could no longer walk straight. I was tumbling from one side of the pavement to the other and my friend needed to come along so I would not drift to the street during one of my dizzy spells. I also had severe headache and felt that something was wrong with my brain. Nights were terrible as I felt that „something was wandering through my brain“. When I went back to my internist who treated me, and informed her of all these things, she sent me to a psychiatrist, since nothing seemed to be wrong with my body and the doctor concluded, it must be my psyche. When I realized at the psychiatrist office that I am now considered a Hypochondriac, I knew that it was time to look for alternate treatment.

I consulted various alternative practioners in Germany (since they are not allowed in Austria) and through cleaning programs, good nutrition and orthomolecular medicine things improved, but were not completeley resolved. From time to time I still suffered severe vertigo. This went on for 10 years all in all, until one day a friend of mine took me to Hana Blahova in Brno. She tested me for parasites and viruses and while she did that, she mentioned „you must be quite dizzy“. This was the magic word for me. She explained, that she is detecting tape worms in the brain and in various other places of my body. She also showed me the various forms of the tape worm: zysts, eggs, and the final worm shape. According to her, I had various zysts of tape worm in my brain, which caused the vertigo. In the late stages it can even cause epilepsy. For me this was a moment of „enlightenment“ and I felt a great relief, knowing that the cause of something dangerous and extremely uncomfortable was found. I could hardly wait to get back to Wienna to start with the treatment regime which she gave me. All in all, I went through 3 months of treatment in my home as per Hana‘s prescription, mostly with tablets. Though the treatment was not always comfortable, I could clearly feel progress and the uneasyness was displaced by a clear sense of feeling and knowing that my body was helped in a big way. One evening I had to take 7 tablets at one time and that night was quite rough as the body purged itself of something big. I could feel that and after 2-3 days a great relief was noticeable. From that time on so much bad stuff left my body. It was a complete purging and I felt better and lighter all the time. From the moment I had taken the 7 tablets my vertigo was completely gone and has never since re-appeared (this is now 6 months ago).

I am so thankful to Hana Blahova for her expertise and for freeing me of a big sickness. What a great knowledgeable lady she is! Thank you Hana!

Komentář Ing. Hany Bláhové:

Tady toho dodávat moc nemusím, klientka vše popsala zcela jasně a zevrubně. Jenom si přiložím polínko na účet naší evropské medicíny. Jak vidíte, ani tak obdivovaný ,,západ“, ani Rakousko, na tom není s diagnostikou o nic lépe než u nás. Kolik vyšetření na drahých přístrojích, kolik krevních a jiných testů klientka podstoupila, a příčina nemoci se nenašla. Jedině snad k dobru rakouského zdravotnictví lze připsat, že její lékařka ji ochotněji než naši obvoďáci posílala na opravdu všechna možná vyšetření. U nás se vytáčí, otálí a čeká měsíce. V mozku měla několik cyst, a nenašlo je ani CT s kontrastem, ani MR, dva přístroje, které jsou pro lékaře i některé pacienty přímo posvátné. Kolikrát jsem slyšela: ,,Kdyby v mozku pacienta něco bylo, přístroje jako MR nebo CT by to určitě našly!“ Proč jsou tak nespolehlivé, což vidím při své práci za těch deset let znovu a znovu, to nevím. Ale není to můj problém, s tím ať si lámou hlavu lékaři.

A rovnou vám mohu prozradit, že stejná situace je ve Švýcarsku, Německu, Holandsku, Itálii, Anglii a Španělsku. Odsud odevšad přijíždí klienti a vyprávějí příběhy, které jsou si podobné jako vejce vejci. Končí to psychiatrií, antidepresivy, nebo v ,,lepším“ případě kortikoidy, imunosupresivy a biologickou léčbou, která je tak ,,šetrná“, že se při ní musí soustavně sledovat stav jater. O ceně nemluvě.

Klientka měla samozřejmě za léta brouzdání po celém světě nasbíráno od každé rodiny patogenů něco, takže léčba trvala něco přes tři měsíce, jinak by teoreticky mohla být hotová za 6 týdnů. To samé platí pro epilepsii. Správný lék na vertigo a epilepsii je praziquantel. Doživotní léčba je zbytečná.

543 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page