• Převzatý článek

Senát Bolívie přijal zákon, který upravuje použití oxidu chloričitého na Covid-19

Zasedání komory senátorů v Bolívii dne 5. srpna 2020 schválilo zákon, který upravuje výrobu, prodej, distribuci, způsob aplikace a udělení souhlasu k použití roztoku oxidu chloričitého pro preventivní ošetření a léčbu pacientů s diagnostikovaným onemocněním Covid-19.

Na zasedání první místopředseda senátu Milton Barón vysvětlil, že používání oxidu chloričitého „je na osobním rozhodnutí každého občana, zda se chce uchýlit k této alternativní možnosti, není to povinné a oxid chloričitý nemůže být lékařem aplikovaný, pokud o tom pacient neví, “řekl.

V souladu s tím článek 7 zákona stanovuje, že „Občané, policie a obyvatelé bolívijského území mohou jako alternativní prostředky používat roztok oxidu chloričitého k prevenci nebo léčbě infekce a následků způsobených koronavirem (COVID-19) ".

Zákon stanovuje, že zdravotničtí pracovníci mohou podávat roztok chlordioxidu s informovaným souhlasem pacienta nebo člena rodiny v souladu se stanovenými protokoly. Prodej mají mít na starosti laboratoře, státní univerzity, úřady samosprávy, lékárny a lékařské kliniky.

Přechodné ustanovení rovněž stanovuje, že dovoz roztoku chlordioxidu, jakož i chemických látek potřebných pro jeho přípravu a výrobu, je osvobozeno od cel. Zákon povoluje distribuci výše uvedené chemické látky pro preventivní použítí a jako alternativní léčbu pacientů s Covid-19 v systému veřejného zdraví.

Senátor Milton Barón také uvedl, že zákon ukončí a zamezí nezákonnému obchodování, které v současné době existuje na černém trhu, na kterém se prodávají i výrobky, které neodpovídají svým složením chlordioxidu.

NÁVRH ZÁKONU POVOLUJÍCÍ PREVENCI, KOMERCIALIZACI, DODÁVKU A POUŽITÍ ROZTOKU OXIDU CHLORNÉHO (SDC) JAKO PREVENCE A OŠETŘENÍ PROTI PANDEMII KORONAVIRU (COVID-19).

Zdroj

438 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN