top of page
  • Obrázek autoraMilan Wimmer

Cena vody 2022: vodné a stočné ve 219 městech

Co tvoří cenu vody

Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (tedy 1 000 litrů), setkat se můžete také s označením 1 kubík. Cena se uvádí zvlášť za vodné a stočné. K tomu se přičítá DPH ve výši 15 %. Od 1. května 2020 se výše DPH snížila na 10 %, voda ve většině případů zlevnila přibližně o 4 koruny na metr krychlový.

  • Vodné Vodným se myslí voda dodávaná vodovodem. Cenu tvoří samotná voda a náklady na dodání.

  • Stočné Za stočným se skrývají náklady na odvod a čištění odpadní vody.

  • Druhá složka

V některých městech se můžete setkat s dvousložkovou cenou vody. Zpravidla to znamená, že se vedle vodného a stočného účtovaného podle skutečné potřeby účtuje ještě paušální poplatek. Jeho výše se v jednotlivých městech liší, zpravidla podle průtoku vodoměru.

Dvousložková cena vody má vyrovnat rozdíly mezi malými a velkými odběrateli. Náklady na správu nebo opravu potrubí např. u malého odběratele a odlehlém místě totiž platí odběratelé z míst, kde je jejich koncentrace vyšší.

Cena za odběr vody se spočítá tak, že se vynásobí odebraný objem cenou za 1 kubík vody.

V některých městech cenu vody tvoří dvě složky: Pohyblivá (čím více odeberete, tím více zaplatíte) a pevná (paušální poplatek, obvykle vázaný na kapacitu vodoměru).

Dvousložková cena vody má vyrovnat rozdíly mezi malými a velkými odběrateli. Náklady na správu nebo opravu potrubí např. u malého odběratele a odlehlém místě totiž platí odběratelé z míst, kde je jejich koncentrace vyšší.


Aktuální cena vody 2022

  • Průměrná cena vodného 2022 je 49,88 Kč, v roce 2021 to bylo 47,19 Kč.

  • Průměrná cena stočného 2022 je 45,88 Kč, v roce 2021 byla 44,12 Kč.

  • Průměrná cena vody 2022 je 97,53 Kč, v roce 2021 to bylo 93,18 Kč.

Počítáno z cen vody v 219 největších městech ČR. Cena vody je uvedena za 1 000 litrů, tvoří ji vodné + stočné + u dvousložkových ceníků poměrná část poplatku. Na mapě jsou zobrazeny ceny vodného, stočného a je-li uplatňována, tak i rozpočítané pevné složky.


Cena vody v okresních městech 2022Mapu cen vody v roce 2022 v jednotlivých okresních městech najdete zde
217 zobrazení

Comments


Hledání podle štítků
bottom of page