• Převzatý článek

Gordius aquaticus


Gordius aquaticus – strunovec vodní

Popis: Délka těla u samic okolo 10 cm, u samců až 25 cm. Tělo je strunovité, tuhé, jen pár milimetrů široké. Tělo má silnou kutikulu. Samci mají záď těla rozdvojenou ve dva lalůčky, samice ji mají jednoduše zakončenou. Zbarvení je světle šedé až tmavě hnědošedé. Larvy jsou drobné, oválné s chobotovitým zakončením těla.

Rozšíření: široce rozšířen po celé Evropě a v mírném pásu Asie.

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména ve středních a vyšších polohách.

Biologie a ekologie: Strunovec vodní žije v různých drobných vodotečích, nejčastěji na prameništích, v pramenných stružkách a v klidných částech menších potoků. Někdy také v kalužích a tůních. Dospělci žijí trvale ve vodě, kde volně leží na dně. Při vyrušení se pomalu kroutí. Po páření, které probíhá v propleteném klubku jedinců, klade samice několik set tisíc vajíček do dna. Z vajíček se líhnou drobné larvy, které se encystují na kamenech, listech nebo ponořených předmětech. Ty jsou později zkonzumovány různými larvami hmyzu a následně dravým hmyzem (nejčastěji brouky, kobylkami), ve kterých pak dodělávají vývoj. Dospělec skrz břišní stěnu nebo vylučovací otvor opouští hostitele.
Zdroj

197 zobrazení
Hledání podle štítků