top of page
 • Obrázek autoraPřevzatý článek

Parlament ČR mrzačí svůj národ, očkováním chrání pouze byznys

Dílo očkovacího průmyslu převýšilo oběti válek. Poškození mozku, jako autistické poruchy 70 milionů lidí, jsou jen částí těžkých následků, lehčí potíže trápí velkou část očkovaných. Farma - impériu jsou oddáni lékaři i poslanci (očkování se sami vyhýbají) a média jim slouží dokonale: víme o infekcích v Africe, ale kruté obětování našich dětí byznysu je tabu, právě jako fakt, že zdraví NEočkovaných je výtečné a mezi zmrzačenými nejsou. Přitom vakcíny zvyšují náchylnost i k očkovaným infekcím!


Proč tolik kojenců po očkování vytrvale křičí? Obdržel už některý poslanec povinnou vakcínu v poměru k hmotnosti kojence? (3x asi 15dávek hexy!) Nikoli, píchat směsi dlouho působících jedů do živého tvora by bylo extrémě neetické - "kojencům to však nevadí". Zánět mozku poznamená mnoho dětí na celý život (vč. sklonu ke krutosti).

Grafy se zdají složité (fráze lobbistů jsou jasné a konkrétní): Státy jsou seskupené s podobným počtem vakcín Každé skupině patří svislá úsečka, její délka odpovídá rozmezí kojenecké úmrtnostina 1000 dětí. Střední hodnoty úseček jsou propojeny průměrovou přímkou. Při bezpečných vakcínách musí být tato přímka vodorovná ! Ve skutečnosti ale vždy stoupá s počtem dávek! Totéž platí i pro hospitalizace dětí v nemocnicích.

Kojenci umírají častěji po vakcínách, než na infekce

( Z pitev kojenců i závěrů soudů se zdá, že se zlí rodiče rozhodli zbavovat dětí výhradně jen v prvních dnech po očkování.)

 • Od roku 1975 Japonsko odsunulo veškerá očkování za 2. rok věku dítěte a skočilo ze 17. na 1. místo s nejnižší kojeneckou úmrtností na světě. (Proč "nechránění" kojenci nezačali umírat na infekce?)

 • Výrobce dětské vakcíny GSK eviduje 34 úmrtí kojenců do 12 dnů po podání vakcíny, v období 2 let používání (jde však o 1 až 10% uznaných případů).

 • Výpadek dechu (=příznak poškození mozku bývá hlavní příčinou náhlých úmrtí kojenců. Zjistilo se, že žádné výpadky dechu neexistují - ale jen do začátku očkování. Téměř ke všem kojeneckým úmrtím dochází 1. až 7. den po očkování. I černý kašel mívají kojenci, jen pokud jsou očkovaní! Nejen dle Dr. Scheibner vakcíny zvyšují náchylnost ke všem infekcím, včetně těch, proti kterým se očkuje a vedou k alergiím, astmatu, někdy i k cukrovce a rakovině.

Očkování zvyšuje více než 10x nemocnost dětí

 • Potíže s řečí má 18 až 34% očkovaných dětí, které jsou také citově labilní. Poruchy chování, učení, nemotivovaná agresivita a chybějící práh zábran, ve vyspělých státech roste s "proočkovaností", stejně jako kojenecká úmrtnost.

 • Neočkované děti mají jednoznačně větší šanci těšit se vynikajícímu zdraví, než ty očkované.

 • Japonsko zakázalo používat MMR vakcínu pro vážné zdravotní následky, což odhalilo poměr 3760 těžkých postižení očkováním, na 1 úmrtí na černý kašel ve státě bez očkování.

 • Ionty hliníku z vakcín ... se hromadí v mozku, kde zůstávají řadu let ... vedou ke vzniku neurodegenerativních poruch, selhání může mít tisíce podob. Poškození způsobené vakcínami je obrovské, větší než azbestem, tabákem, než cokoliv, co jste kdy viděli." Mark Blaxill

 • Po 2. světové válce začaly u dětí nevysvětlitelné změny ... v zemích, kde se nejvíce očkovalo, šilhá 5% dětí, začínají mluvit pozdě a špatně, v NSR dosáhl počet analfabetů 3 milionů.

 • Vakcíny způsobily více utrpení a úmrtí, než všechny jiné činnosti školní medicíny.


Hrozba epidemií = záminka pro povinné očkování v ČR

 • Možnost přenašečství je přímo uváděna v příbalových letácích vakcín. Protilátky z vakcín proti běžně přenosným infekcím vydrží nejvýš 3 až 6 let. Proč se nešíří epidemie mezi dospělými? Zachraňují nás kojenci? Populace se dožívá asi 70let a protilátky z vakcín tak má asi 5 až 20% lidí!

Posuďte šíření infekcí, kdyby jim bránily jen umělé protilátky:

1. Mohly by protilátky z vakcín, jen u dětí na pouhé 3 až 6 let, zastavit šíření infekcí? Dospělí se stýkají mnohem více než kojenci ...

2. Je možné "proočkovanost" (asi 95% dětí) zaměňovat za "počet lidí s protilátkami" (5 až 20%)?

3. Nejsou důvody ústupu infekcí zcela jinde než v očkování?


 • K nejnakažlivější z vybraných infekcí patří černý kašel. Následky očkování proti němu, vedly k jeho zrušení Velkou Británii a Švédsko, kde po té klesal výskyt černého kašle k nule (více v zajímavostech).

 • V Německu (80 milionů obyvatel) se neočkovalo proti černému kašli od 1975 do 1991. Nemoc měla v tomto období lehký průběh - proto se evidovala pouze úmrtí, která kolísala mezi 2 a 12 lidmi ročně (pro srovnání, v ČR zemře na chřipku ročně asi 2000 lidí).

 • Žádná z křivek nemocnosti v NSR nepřipouští závěr, že lidé jsou očkováním chráněni.

 • Historie potvrzuje většinou jen neúčinnost vakcín. (Podaří-li se vám najít "důkaz účinnosti vakcín", byl bych vděčný za ověřitelnou stopu.

Dlouhodobé nežádoucí účinky vakcín se IGNORUJÍ - Prokázat se dají jen srovnáním se zcela neočkovanou skupinou (odhady uvádějí v ČR 5 až 10%). Firmy i státy porovnání odmítají - odkrylo by škodlivost i neúčinnost vakcín, hodnotí se jen "tvorba protilátek" (viz "Princip podvodu"). - V ČR je dobře motivovaný systém NEhlášení reakcí po očkování. Do statistik SÚKL se dostává asi 1% ze všech nežádoucích reakcí, uvádí www.olecich.cz i jiné zdroje. - Nežádoucí účinky se maskují krátkodobým srovnáním s jinou vakcínou - srovnávat s neočkovanými je "neetické", jak dokládá propagátor očkování za Hnutí ANO. (Ostatní velké strany propagují očkovací zločin přímo volebními programy!) - Samokontrola bezpečnosti vakcín výrobcem je totéž, jako svěřit firmám veškerou daňovou kontrolu! - Pozoruhodná je argumentace vakcinacistů podložená svědomitou péčí, zcela postrádající důkazy.


Motivace odpůrců povinného očkování v ČR Zabránit represívní zdravotní péči s bezdůvodným rizikem mrzačení dětí. V Evropě má 18 států očkování zcela dobrovolné ale o epidemiích zde není ani slechu.


Motivace obhájců povinného očkování v ČR 1. Ochrana před vzácnými infekcemi (většinou dobře léčitelnými, nebo v dětství prospěšnými). 2. Výdělek pro firmy a spolupracovníky (jímž se může stát každý kdo je potřeba - mnohé způsoby motivace jsou zcela legální). Očkování zajišťuje výdělek zaměstnanců, motivaci lékařů, podporu výzkumu, možná i "účelné" využití dotací, apod.: hexa 1500Kč 400tisíc dávek + MMR asi 900Kč*200tisíc dávek=780 000 000Kč ročně ještě vyšší obraty za léčení nemocí vzniklých očkováním, zajištěné na desítky let. 3. Všichni propagátoři jsou na očkování finančně i profesně závislí, odhalení podvodu otřese mnohá odvětví medicíny a odkryje ohromné škody páchané na lidech (nejde zdaleka o jediný hřích farmacie, jen asi o největší).


Jaká mohou být řešení: 1. zastavit mrzačení dětí a nezávisle zhodnotit následky, by mohli sami poslanci. O problému už vědí, ale chybí vůle. (Několik tisíc zmrzačených dětí ročně potřebný tlak nevyvolá = příklad péče dlouholetých politiků o svůj lid. Nenašel jsem ani půl slova proti zrůdné očkovací povinnosti. Hnutí ANO by možná k očkování chtělo takticky mlčet - prozrazuje ho jen hlasování. U Pirátů je zmínka že "poslední slovo by měli mít rodiče" a neparlamentní Svobodní hájí "očkování dobrovolné".)

2. řídit se rozumem a odpovědností (=nejlepší investice do dětí / celoživotní péče o postižené stojí mnohem více). Očkovací průmysl využívá jen zákonů které se hodí a je dobré nastudovat předpisy k vakcinaci. Odmítnutí očkování je, i s příkladem reverzu, na vitalita.cz a zdeje jiný příklad odmítnutí. Výhrůžky doktorů klesají až k nesmyslům typu "odebrání dětí" (!nutno nahrát a pak chtít písemně!), úřady vyslýchají a šikanují rodiče. Přitom nad všemi zákony je "Listina základních práv a svobod". Omezit ji může jen "ohrožení veřejného zdraví" - o absurditě této myšlenky však svědčí nepřeberné množství důkazů.

Jak dostat neočkované dítě do školky a bez pokut, bylo uvedeno na zrušených stránkách dobromysl.cz takto. 3. řešení spočívá v předcházení "škodlivým následkům" povinného očkování. Má široký užitek pro očkované i mnoho jiných pacientů. Může pomoci i dlouho po vakcíně na mnoho následků (vč. alergií, ekzémů i autismu)! Nenapraví však psychický vývoj narušený postižením od očkování do začátku léčby - proto je dobré jej neodkládat. Pokud užijete tuto "tvrdě pomlouvanou látku", musíte spoléhat jen na zkušenosti druhých. Zatím nejde prokázat úředními razítky, farmacie nepřipustí jeho úřední testování - bojí se ho "víc než čert kříže". Prohlašuje ho za nelegální ve všech významných lovištích světa. I tak se 3.řešení stále šíří a uzdravuje, co věda ve službách trhu prohlásila za neléčitelné Málo co provází tak hluboký kontrast mezi teorií a praxí - hlasitá varování před 3. řešením patří výhradně teoretikům. Chválí ho však velké množství lidí s mnohaletou osobní zkušeností s užíváním, tedy těch, kteří, dle "odborníků", by měli být již dávno mrtví.


676 zobrazení

Commentaires


Hledání podle štítků
bottom of page