top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Pitná voda v ČR je znečištěná. Možná se už nebude smět pít.

Kdo se snad domníval, že kohoutková voda v České republice je čistá, jak se nám snaží namlouvat vodárny, a tedy vhodná ke každodenní konzumaci coby pitná, možná bude muset svůj postoj přehodnotit. Ukázalo se naopak, že voda v tuzemsku je doslova plná chemikálií. A je to stále horší.Rekordně překročené limity

Odborníci se shodují v tom, že zdejší voda již rekordně překračuje hygienické limity v případě umělých hnojiv či pesticidů. Nejde tak o to, že by se k nim zespodu blížila, což už by samo o sobě představovalo problém, protože dlouhodobé pití takové vody by nebylo vhodné, ona tyto limity dalece překračuje.

Podle Josefa Fuksy z Výzkumného ústavu vodohospodářského je problém velmi závažný. Odborník řekl, že bude nutné omezit použitelnost vody jako pitné, případně omezit její potenciál k rekreačnímu využití. To znamená, že vážně hrozí, že z kohoutku nám už oficiálně nepoteče pitná voda, případně to, že se na některých místech nebudeme moci koupat. “Problém znečištění je závažný. Od omezení použitelnosti vody jako pitné i užitkové přes ovlivnění ‚krásy‘ krajiny a jejího rekreačního potenciálu až po přímé dopady na vodní ekosystémy,” nastínil Fuksa pro idnes.cz.

Nejvíce vodu znečišťují pesticidy a dusíkatá hnojiva. Nejhorší je to u povrchových vod, kde jsou limity překročeny prakticky všude. V případě podzemních vod je to přibližně na polovině sledovaných míst. Kontroloři bohužel zejména v povrchových vodách našli také zakázané nebo už dlouho nepoužívané látky. To je vysoce znepokojivé.Úřady udělují výjimky, lidé pijí špinavou vodu

Poslední zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu v tomto ohledu mluví jasně. Neustále přibývá výjimek, které je nutné udělovat, aby voda mohla být považována za stále pitnou. Nejde o nic jiného, než že některý z úředníků razítkem označí za pitnou takovou vodu, která vysoce překračuje povolené limity. V roce 2019 bylo takových výjimek uděleno hned 105 a znečištěnou vodu tak oficiálně pilo 220 tisíc lidí. O čtyři roky dříve přitom stačilo jen 103 výjimek. Problém se tak rychle prohlubuje.

Důvodem je podle expertů především stále méně šetrné zemědělství, které je orientováno na výkon, nikoliv úctu k přírodě. Příliš nepřispívá ani rostoucí chemický průmysl. Do vod se tak ve velkém vypouštějí chemické látky, které v nich nemají co dělat. Problémem je i rostoucí množství kosmetiky a léčiv. Navzdory zažitým představám je nedokáží čističky zcela zlikvidovat.

1 604 zobrazení

Comments


Hledání podle štítků
bottom of page