top of page
  • Obrázek autoraPřevzatý článek

Velké množství významných nežádoucích účinků vakcín proti covidu-19, podložených důkazy

Některé z nich jsou všeobecně známé, například krevní sraženiny a myokarditida. O jiných se hovoří na veřejnosti již méně.

Významné nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


Od zavedení vakcíny proti covidu-19 hlásilo značné množství očkovaných osob různé nežádoucí reakce.

Některé nežádoucí účinky jsou všeobecně známé, například krevní sraženiny a myokarditida. Jiné jsou na veřejnosti méně diskutovány, ale stále se objevují ve vědecké literatuře.

Deník Epoch Times prozkoumal americký systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS), britský systém hlášení žlutých karet, jihoafrickou databázi VAERS a četné recenzované studie a vybraly nejčastěji hlášené nežádoucí účinky s literární podporou. Jejich závažnost určuje následující pořadí událostí.

Je třeba poznamenat, že VAERS je pasivní systém hlášení, který se spoléhá na to, že lidé budou zasílat hlášení o svých zkušenostech. Nemůže určovat příčinnou souvislost, ale „je užitečný zejména pro odhalení neobvyklých nebo neočekávaných vzorců“, které by mohly naznačovat možný varovný signál vakcíny, jak se uvádí na oficiálních webových stránkách.

O některých nežádoucích příhodách již deník Epoch Times dříve informoval. Jsou opatřeny odkazy na minulé články s dalšími podrobnějšími informacemi.


Co je příčinou nežádoucích účinků vakcíny proti covidu-19?

Lékaři zabývající se léčbou přetrvávajících nežádoucích účinků vakcín se domnívají, že hlavní příčinou těchto poškození je spike protein covidu-19.

Spike proteiny se nacházejí na povrchu viru SARS-CoV-2, který napadá buňky a způsobuje onemocnění. MRNA vakcíny proti covidu-19 rovněž vyvolávají v těle tvorbu spike proteinů. Buňky, které jsou vystaveny působení mRNA, produkují spike proteiny a následně tyto proteiny zobrazují na svém povrchu. Imunitní systém pak tyto spike proteiny napadá, čímž si proti nim vytváří imunitu. Buňky mohou být také zničeny.

Podobné taktiky využívají i další typy vakcín proti covidu-19.

MRNA vakcíny proti covidu-19 podněcují tělo k tvorbě spike proteinů, které následně stimulují imunitní systém k vytvoření imunity. (Ilustrace: The Epoch Times)


Spike protein je však vysoce zánětlivý a toxický a lékaři pozorovali, že ačkoli si lidé po očkování vytvářejí protilátky, někteří začnou trpět nejrůznějšími nevysvětlitelnými příznaky.


Kliničtí lékaři představili šest cest, kterými může spike protein způsobovat poškození:

1.  Porucha regulace imunitního systému

2.  Srážení krve a poškození cév

3.  Mitochondriální dysfunkce

4.  Syndrom aktivace žírných buněk

5.  Autoimunitní reakce

6.  Poškození tkání v důsledku spike perzistence


Lipidové nanočástice ve mRNA vakcínách mohou také přispívat k hlášeným nežádoucím účinkům. Studie ukazují, že lipidové nanočástice aktivují zánětlivé chemické látky a ovlivňují imunitní aktivitu.


Obecné nežádoucí účinky vakcíny proti covidu-19

Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny proti covidu-19 jsou ty, které ovlivňují organismus obecně.

Obecné nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


  • Bolest na hrudi může být příznakem myokarditidy, ale může být také způsobena zánětem žeberních kloubů, zánětem plic nebo neuropatií na hrudi – všechny tyto příznaky budou vysvětleny dále v článku.

  • Únava po očkování je většinou přechodná. Někteří lidé však mohou pociťovat úpornou a vysilující únavu, kdy je i sprchování nebo základní domácí práce vyčerpají na zbytek dne. Únavu jako nežádoucí účinek uvádí přibližně 8 až 80 % očkovaných osob, přičemž většina případů je mírná. U některých lidí se však může zdát, že se únava nikdy nezlepší. Studie, která sledovala 498 očkovaných lékařů a zubařů, ukázala, že přibližně 6 procent z nich hlásilo dlouhodobou únavu po očkování. Jedním z možných důvodů únavy je mitochondriální dysfunkce. Mitochondrie jsou tělesnou buněčnou elektrárnou, která se nachází ve většině buněk a je zodpovědná za výrobu energie pro tělo.

  • Horečka a zimnice se mohou projevit v důsledku boje imunitního systému těla proti vakcíně a jsou obvykle přechodné.

  • Otok a bolest v místě vpichu jsou obvykle přechodné. Bolest se může vyskytnout i v celém těle.

  • Bolest v podpaží může znamenat, že imunita těla bojuje s infekcí. V oblasti podpaží se nachází shluk lymfatických uzlin, které obsahují imunitní buňky. Tyto lymfatické uzliny mohou po infekci a očkování zduřet, což vede k bolesti v podpaží.


Poruchy nervového systému

Poruchy nervového systému patří k nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům. Ve studiích společnosti Pfizer byly tyto poruchy třetí nejčastější po celkových a svalových nežádoucích účincích, zatímco ve studiích společnosti Moderna byly druhé nejčastější.

Studie na zvířatech a modelové studie ukázaly, že spike proteiny mohou procházet hematoencefalickou bariérou. V předběžné studii z roku 2023 byly v mozkových tkáních zemřelých pacientů s covidem-19 nalezeny spike proteiny. Histologická vyšetření mozku provedená nedávno zesnulým německým patologem Dr. Arne Burkhardtem ukázala, že spike proteiny poškozují krevní cévy v mozku.

Spike proteiny mají strukturální podobnost s proteiny přítomnými v lidském nervovém systému, a když naše tělo napadne spike protein, může dojít i ke kolaterálnímu poškození nervů. mRNA vakcíny také obsahují prionovou oblast a bylo prokázáno, že urychlují tvorbu chybně složených proteinů, které jsou potenciálně spojeny s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.

Neurologické nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


Guillainův-Barrého syndrom

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uznává Guillainův-Barrého syndrom (GBS) jako varovný signál vakcíny Johnson & Johnson (J&J). Studie publikovaná v časopise Scientific Reports zjistila, že u příjemců vakcíny proti covidu-19 je o 42 % vyšší výskyt GBS.

GBS je autoimunitní onemocnění. Spike proteiny covidu-19 sdílejí podobnosti s více než 28 lidskými proteiny, včetně gliových tkání a mozkových růstových faktorů. Pokud tedy organismus napadne spike protein, některé z vytvořených protilátek mohou napadnout také mozek a nervový systém, což může vést k neurologickým poruchám.


Demence

Očkování proti covidu-19 sice nebylo přímo spojeno s demencí, ale bylo spojeno s kognitivními poruchami, ztrátou paměti a deliriem, což jsou všechno příznaky demence.

Studie financovaná Národním institutem pro stárnutí zaznamenala delirium den po očkování u starších osob v domově důchodců, které však do dvou týdnů odeznělo.


Záchvaty

V říjnu 2022 zjistili výzkumníci amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) záchvaty jako varovný signál u dětí ve věku do 5 let, které dostaly mRNA vakcíny. Japonská studie, která sledovala 332 osob s epilepsií, zaznamenala zhoršení záchvatů po očkování u 5,7 % osob, které dostaly první a druhou dávku vakcíny proti covidu-19.

Údaje z Global Vaccine Data Network (GVDN) ukázaly, že první a druhá dávka vakcíny Moderna byly spojeny se zvýšeným rizikem febrilních záchvatů, křečí u dětí způsobených horečkou. První dávka vakcíny Moderna a čtvrtá dávka vakcíny Pfizer byly spojeny se zvýšeným rizikem generalizovaných záchvatů.

První dávka vakcíny Moderna byla navíc spojena také s akutní diseminovanou encefalomyelitidou, typem autoimunitního onemocnění, které se může projevovat záchvaty křečí.


Poruchy chůze

Jeden přehled spojuje čtyři případy poruch chůze s vakcínou proti covidu-19. Jiný článek publikovaný v časopise Cureus uvádí čtyři neurologické případy, přičemž u jednoho pacienta došlo k poruše chůze v důsledku Guillainova-Barrého syndromu a u jednoho v důsledku meningitidy-retenčního syndromu.

Výzkumníci z Floridské univerzity sledovali několik pacientů s Parkinsonovou chorobou, u nichž došlo po očkování ke zhoršení parkinsonských příznaků, přičemž nejčastějším problémem byla porucha chůze.


Bellova obrna

Bellova obrna se projevuje slabostí nebo ochrnutím obličejových svalů a vědci z FDA ji uznali jako varovný signál vakcíny proti covidu-19. Předběžný nález FDA zjistil, že u starších osob, které dostaly posilovací dávku vakcíny Pfizer, se častěji objevila Bellova obrna.

Údaje z GVDN obdobně zjistily, že první dávky vakcín Moderna a Pfizer byly spojeny se zvýšeným rizikem Bellovy obrny.


Třes

Třes může být známkou poškození mozku a nervů, které způsobuje poruchy motoriky.

V případové studii publikované lékaři z Clevelandské kliniky byl popsán případ muže, u kterého se 12 dní po podání druhé dávky vakcíny proti covidu-19 společnosti Pfizer objevil třes všech čtyř končetin. Italská studie NEURO-COVAX navíc zjistila, že 1,5 % očkovaných osob hlásilo třes a stejné množství svalové křeče.


Smyslové změny

Smyslové změny, jako je bolest a pocit píchání, nesnášenlivost vůči teplotě, bolest a nedostatek citlivosti, jsou indikátory neuropatie. Deník Epoch Times informoval o neuropatii, která se objevuje po očkování.

Neuropatie vzniká při poškození smyslových neuronů na periferii. Pokud je neuron určen k detekci tepla, může poškození způsobit pocit pálení nebo sníženou schopnost detekce teploty. Poškození neuronů určených k detekci doteku může způsobit pocit píchání, snížený cit nebo dokonce pocit elektrického šoku.


Bolesti hlavy a závratě

Ačkoli mnoho lidí po očkování trpí dočasnými bolestmi hlavy nebo závratěmi, někteří mohou mít také trvalé a bolestivé migrény, které ovlivňují každodenní život. Tyto bolesti hlavy mohou být důsledkem neurozánětu vyvolaného spike proteinem.

V důsledku sníženého průtoku krve mozkem může dojít k mdlobám nebo dočasné ztrátě vědomí.


Srdeční poruchy

Jak prokázal výzkum provedený na Mayo Clinic, spike proteiny poškozují endotelovou výstelku srdce, způsobují zánět a slučují buňky srdečního svalu. Oba procesy mohou poškodit funkci srdečního svalu a vést k různým onemocněním.

Německá studie publikovaná v časopise British Journal of Pharmacology ukázala, že srdeční buňky vystavené vakcínám Moderna a Pfizer produkují spike protein a vykazují různé abnormality.

Kardiovaskulární nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


Srdeční zástava

Existuje pouze několik studií, které spojují srdeční zástavu s očkováním proti covidu-19. Analýza databáze nežádoucích účinků Světové zdravotnické organizace (WHO) ukázala, že vakcíny proti covidu-19 byly spojeny se zvýšeným rizikem srdeční zástavy u osob starších 75 let.

Pouze jedna recenzovaná studie spojuje zástavu srdce s mRNA vakcínou proti covidu-19. Jednalo se o 59letého muže bez významné anamnézy, který dostal třetí dávku mRNA vakcíny a během sedmi hodin u něj došlo k zástavě srdce.


Kardiomyopatie

Kardiomyopatie je onemocnění postihující srdeční sval. Může dojít ke zvětšení srdečních dutin, zesílení nebo ztuhnutí svalů, což způsobuje oslabení srdce a může vést až k srdečnímu selhání nebo zástavě srdce.

Celosvětový přehled případů stresové kardiomyopatie hlášených po očkování z roku 2022 zjistil, že v průměru se většina příznaků objevila přibližně tři dny po očkování. Autoři dospěli k závěru, že tento problém je vzácný, ale může být život ohrožující. Lékařské časopisy zdokumentovaly několik případů kardiomyopatie, včetně jedné zdravé 63leté ženy bez kardiovaskulárních rizikových faktorů, která byla přijata na pohotovost jeden den po první dávce vakcíny Moderna.


Srdeční infarkt

Spike protein poškozuje cévy a může také přispívat k tvorbě krevních sraženin, které mohou zablokovat koronární tepny a vést k infarktu. Databáze nežádoucích účinků WHO ukázala, že vakcíny proti covidu-19 jsou spojeny se zvýšeným rizikem infarktu u osob starších 75 let.

V několika případových studiích byly zaznamenány srdeční záchvaty do 24 hodin po očkování, včetně jedné japonské případové studie a jedné studie Harvardovy univerzity.


Myokarditida a perikarditida

Zprávy o myokarditidě jako varovném signálu byly hojně uváděny v prémiových reportech Epoch Times. Výzkumníci FDA nedávno zjistili myokarditidu jako varovný signál také u nejnovějších monovalentních vakcín proti covidu-19.

Může k ní dojít v důsledku poškození srdečního svalu spike proteinem. V článku publikovaném v časopise Journal of the American College of Cardiology bylo zjištěno, že vakcína Moderna byla u mladých mužů spojena s vyšším výskytem myokarditidy než vakcína Pfizer.

Stejně jako myokarditida je i perikarditida typem zánětu srdce, ale postižena je spíše vnější srdeční výstelka než srdeční sval. Perikarditida může vést k perikardiálnímu výpotku, ke kterému dochází, když se kolem srdce nahromadí tekutina. Epoch Times přinesl zprávu o profesionálním horském cyklistovi, kterému byla po očkování diagnostikována perikarditida a byl hospitalizován.


Syndrom posturální ortostatické tachykardie (POTS)

V souvislosti s pandemií covidu-19 se zvýšil počet případů POTS. POTS je stav, který způsobuje zrychlenou srdeční frekvenci, když člověk změní polohu z lehu do stoje, což ukazuje na dysfunkci mezi nervovým a kardiovaskulárním systémem.

Dr. Tae Chung, ředitel programu Johns Hopkins POTS, zaznamenal některé neobvyklé případy mezi studenty medicíny nebo lékaři, kteří byli očkováni, ale nebyli nakaženi covidem-19. Později byla v rozsáhlé kohortové studii zjištěna možná souvislost mezi vakcínou proti covidu-19 a tímto onemocněním.

V červenci 2023 hovořil deník Epoch Times se dvěma dvacetiletými ženami, u nichž byl po očkování vakcínou proti covidu-19 diagnostikován POTS.


Arytmie

K arytmii dochází při poruše elektrické funkce srdce, kdy je srdeční tep příliš rychlý, pomalý nebo nepravidelný.

Studie publikovaná v časopise Vaccine: X zjistila zvýšené riziko arytmií bez myokarditidy do 14 dnů po druhé dávce mRNA vakcíny u dospělých. Vakcína Moderna představovala větší riziko než vakcína Pfizer. Systematický přehled dospěl k závěru, že „míra výskytu … srdeční arytmie po očkování vakcínou proti covidu-19 je vzácná a pohybuje se mezi 1 a 76 případy na 10 000 osob“. Další přehled z roku 2023 uvádí, že tento problém „není neobvyklý“.

V literatuře byla rovněž zaznamenána fibrilace síní, nejčastější typ arytmie.


Hypertenze

S pokračující očkovací kampaní se hromadí důkazy o možné změně krevního tlaku. Mechanismus není znám; může souviset se snížením počtu receptorů angiotenzin konvertujícího enzymu-2 (ACE-2) v těle, protože spike proteiny se vážou na receptory ACE-2 a vstupují do buněk.

Metaanalytická studie publikovaná v časopise Journal of Cardiovascular Development and Disease, která zkoumala údaje o 357 387 očkovaných osobách, zjistila, že přibližně 3,2 % z nich hlásilo zvýšení krevního tlaku ve zprávách po očkování podaných 15 minut až několik dní po očkování.


Bušení srdce

Bušení srdce je příznakem základního onemocnění srdce, i když je obvykle přechodné a nezávažné.


Poruchy krve

Hlavním nežádoucím účinkem hlášeným po očkování jsou krevní sraženiny. Ke srážení jsou náchylné zejména spike proteiny. Zatímco většina krevních sraženin vyžaduje přítomnost trombinu a krevních destiček, spike proteiny mohou tvořit sraženiny i bez přítomnosti těchto proteinů.

Na počátku zavádění vakcíny se ukázalo, že nyní již nepoužívaná vakcína společnosti J&J způsobuje srážení krve i přes nízký obsah krevních destiček v krvi. Podobné problémy mají i mRNA vakcíny.

Spike proteiny také mění strukturu proteinů uvnitř sraženiny, což vede ke vzniku krevních sraženin podobných amyloidu, které jsou mnohem větší a hůře se rozkládají. Četné studie prokázaly, že spike proteiny se přímo vážou na srážecí faktory v krvi a podporují tvorbu velkých i mikro sraženin.

V závislosti na tom, kde se krevní sraženiny tvoří, se u pacientů mohou vyvinout různé patologické stavy související se srážlivostí.

Nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 související s krví. (Ilustrace: The Epoch Times)


Mrtvice

Na začátku roku 2023 vydaly FDA a CDC společné prohlášení, ve kterém prohlásily, že u starších osob, které užívaly bivalentní posilovací dávky společnosti Pfizer, je novým varovným signálem mrtvice. O několik měsíců později však toto prohlášení zrušily.

Samostatně kontrolovaná série případů, která sledovala 32 milionů Britů, zjistila, že očkování vakcínou proti covidu-19 bylo spojeno s 38% zvýšením rizika hemoragické mrtvice neboli krvácením do mozku.

Studie publikovaná v časopise Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease sledovala osmdesátiletou ženu, která měla první mozkovou příhodu tři dny poté, co si vzala první dávku mRNA vakcíny proti covidu-19. Tři dny po druhé dávce pak prodělala druhou mrtvici.

Celostátní studie, která sledovala 5 milionů lidí žijících v Georgii, zjistila, že nejvyšší riziko mrtvice hrozí těm, kteří se nakazili covidem-19 do 21 dnů po očkování.

Mezi příznaky mrtvice patří neschopnost porozumět řeči (afázie) a potíže s mluvením (dysartrie), přičemž oba tyto příznaky byly zaznamenány po očkování vakcínou proti covidu-19.


Plicní embolie

K plicní embolii dochází, když se v plicích vytvoří krevní sraženiny. To může narušit výměnu kyslíku a vylučování oxidu uhličitého v plicích a může být smrtelná.

Údaje z GVDN ukázaly, že u příjemců prvních dávek mRNA vakcín nebo vakcín společnosti AstraZeneca bylo riziko plicní embolie zvýšeno o 20 až 33 %.

Případová studie publikovaná lékaři z Wake Forest Baptist Medical Center pojednávala o dvou případech plicní embolie po podání vakcíny společnosti Pfizer, přičemž oba případy postihly osoby, které jinak nebyly vystaveny vyššímu riziku vzniku krevních sraženin.

Korejská studie publikovaná v časopise Vaccines informovala o případu plicní embolie, ke kterému došlo sedm dní poté, co pacient dostal první injekci vakcíny mRNA.


Hluboká žilní trombóza

Krevní sraženina v žilách končetin je také potenciálně smrtelná, pokud sraženina brání průtoku krve zpět do plic. Přestože rozsáhlé studie nezjistily zvýšené riziko hluboké žilní trombózy při očkování vakcínou proti covidu-19, několik případových studií spojilo hlubokou žilní trombózu pacientů s očkováním. Například u 75letého muže se 10 dní po druhé dávce vakcíny společnosti Pfizer objevil otok levé nohy.


Vaskulitida

Vaskulitida je poškození a zánět krevních cév, který může dále podporovat srážení krve.

Častější onemocnění vaskulitidou postihují menší cévy, což způsobuje červené skvrny a boule na kůži a možné poškození orgánů.

Článek publikovaný v časopise Journal of Rheumatology spojuje vakcínu proti covidu-19 s nárůstem výskytu IgA vaskulitidy, což je typ vaskulitidy.

Další minipřehled publikovaný v časopise Frontiers in Medicine rovněž uvádí, že případy kožní vaskulitidy „byly hlášeny častěji“ po očkování vakcínou proti covidu-19 než po infekci.


Raynaudův fenomén

Raynaudův fenomén je stav, kdy jsou některé oblasti, obvykle prsty, necitlivé a chladné v důsledku omezeného prokrvení těchto oblastí.

Studie pozorovala 19 pacientů, u kterých se Raynaudův fenomén objevil po očkování vakcínou proti covidu-19. Přibližně 80 % účastníků nemělo Raynaudův fenomén již dříve. Autoři dospěli k závěru, že jejich studie sice nevyvozuje příčinnou souvislost mezi očkováním a výskytem Raynaudova fenoménu, ale časovou souvislost považují za „znepokojivou“.

V důsledku Raynaudova fenoménu se může objevit také cyanóza, což je stav, kdy člověku v důsledku špatného prokrvení zmodrají prsty a rty.


Kožní problémy

Po očkování vakcínou proti covidu-19 bylo hlášeno množství kožních příznaků.

Kožní reakce se mohou projevit jako příznaky alergické nebo imunitní reakce na vakcínu. Ačkoli jsou reakce obvykle přechodné, někteří lidé mohou trpět tímto stavem dlouhodobě.

Rozsáhlá studie publikovaná v časopise Journal of the American Academy of Dermatology identifikovala několik běžných nežádoucích reakcí: vyrážky, svědění, zarudnutí kůže a kopřivku.

„Některé vyrážky se mohou objevit den nebo dva po očkování a některé mají opožděný nástup, a to až 7-14 dní po očkování. Většina těchto vyrážek časem sama odezní,“ uvedla v tiskové zprávě hlavní autorka studie Dr. Esther Freemanová, ředitelka dermatologického oddělení Global Health v Massachusetts General Hospital.

Nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 související s kůží. (Ilustrace: The Epoch Times)


Vitiligo

Vitiligo je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě pigmentu v některých částech kůže a vzniku bělavých skvrn. Systematický přehled případů vitiliga spojených s vakcínami proti covidu-19 zveřejněný v září 2023 identifikoval 15 nových nebo zhoršených případů.


Livedo reticularis

Předpokládá se, že toto kožní onemocnění je způsobeno zánětem cév a často se projevuje skvrnitými, červenomodrými až fialovými síťovými vzory na kůži.

Případová studie publikovaná v časopise Journal of Rheumatology sledovala 80letou ženu, u které se den po třetí dávce očkování objevilo onemocnění livedo reticularis na levém rameni a v jeho okolí. Další případová studie identifikovala případ vyskytující se v oblasti kolenního kloubu, rovněž po třetím očkování proti covidu-19. Skvrny však po zahřátí kůže ustupují.


Vypadávání vlasů

Vypadávání vlasů může být způsobeno hormonálními změnami, stresem a autoimunitními stavy.

Studie publikovaná v časopise Skin Appendage Disorders uvádí pět případů vypadávání vlasů poté, co lidé dostali první dávku vakcíny proti covidu-19. Zatímco stav většinou ustoupil, u jednoho pacienta se alopecie s každou další vakcinací postupně zhoršovala.

Studie publikovaná v časopise Vaccines pojednávala o několika případech, které se týkaly pacientky, která neměla žádnou anamnézu vakcíny proti covidu-19. Tři dny po prvním očkování vakcínou AstraZeneca se dostavila na kliniku a stěžovala si na nadměrné vypadávání vlasů.


Alergie na slunce

Sluneční alergie popisuje stav, kdy člověka několik hodin po vystavení se slunci svědí kůže a tvoří se vyrážka. Často je způsobena nadměrným uvolňováním histaminu a obvykle souvisí se syndromem aktivace žírných buněk, který bude představen v části „Poruchy imunity a autoimunity“.


Psoriáza

U pacientů s lupénkou se kožní buňky v důsledku poruchy imunitní regulace příliš rychle množí, což způsobuje šupinatění a záněty na kůži.

Přehledová studie provedená taiwanskými vědci zjistila 314 případů nově vzniklé lupénky nebo jejích vzplanutí. „První, druhá a třetí dávka vakcín byla spojena s výskytem lupénky, přičemž druhá dávka byla nejčastěji spojena se vzplanutím lupénky,“ napsali autoři.


Ekzém

Ekzém je stav způsobený zánětem, který vede k suché a svědivé kůži.

Práce publikovaná v časopise British Journal of Dermatology sledovala více než 1 900 lidí s ekzémem nebo lupénkou. U devadesáti procent z nich došlo po očkování alespoň k jednomu vzplanutí. Jiná studie spojila případy 22 pacientů ve Spojených státech, kteří hlásili buď svědění kůže, nebo ekzém, s předchozím očkováním vakcínou proti covidu-19.


Nadměrné pocení

Dětský fond OSN označil nadměrné pocení za nežádoucí účinek.


Erythema multiforme

Multiformní erytém je kožní onemocnění charakterizované lézemi ve tvaru býčího oka, které je často považováno za příčinu alergické reakce.

Přehled zkoumal 31 studií a identifikoval 90 pacientů s erythema multiforme „jako vedlejší účinek očkování vakcínou proti covidu-19“.


Pityriasis rosea

Pityriasis rosea je vyrážka, která často začíná jako oválná skvrna na obličeji, hrudi, břiše nebo zádech. V přehledu publikovaném v časopise Immunity, Inflammation and Disease bylo identifikováno 111 osob, u kterých se po očkování proti covidu-19 objevila pityriasis rosea. Většina z nich měla příznaky v oblasti trupu a průměrná doba nástupu byla devět dní. Zotavení trvalo v průměru měsíc a půl.


Psychiatrické poruchy

V prémiových reportech Epoch Times se obšírně diskutuje o různých psychiatrických poruchách uváděných v literatuře a klinickými lékaři.

Problém může být tak mírný jako nespavost, nebo tak závažný jako psychóza.

Studie zjistily i opačné výsledky, když uvedly, že očkování proti covidu-19 zlepšilo duševní stavy.

Psychiatrické nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


Halucinace

Tento jev se objevil u některých očkovaných osob a v literatuře je často uváděn jako psychóza.

Indický přehled zdokumentoval 11 případů psychiatrických nežádoucích účinků očkování vakcínou proti covidu-19, z nichž se u pěti pacientů objevily také halucinace. Jeden takový případ se projevil ve stejný den jako očkování. Další případová studie popisuje 45letou ženu bez anamnézy či rodinné anamnézy duševních poruch, u které se měsíc po očkování vakcínou proti covidu-19 rozvinula psychóza. Žena náhle opustila své 18 let trvající zaměstnání a kvůli bludům se oblékala pouze potmě.

Autoři napsali, že „vzácné výskyty psychózy“ po vakcíně proti covidu-19 od společnosti Moderna jsou možné.


Úzkost a deprese

V předchozím prémiovém reportu sdělila psychiatrička Dr. Amanda McDonaldová deníku Epoch Times, že pozorovala, že úzkost a deprese pacientů se po očkování nebo infekci covidem-19 náhle staly odolnými vůči psychiatrické medikaci.

Studie představila dva pacienty, jejichž bipolární porucha byla předtím léta stabilní na stejných lécích. U obou došlo po očkování ke zhoršení deprese a mánie.

Zpráva CDC z roku 2021 zjistila, že čtyři z pěti míst, kde byla vakcína podávána, musela dočasně přerušit očkování kvůli příznakům spojeným s úzkostí, jako byly mdloby krátce po podání dávky vakcíny J&J pacientům.


Panické ataky

Několik případových studií dokumentuje náhlý nástup záchvatů paniky po očkování.

Jeden případ se týkal 26leté ženy, u které se poprvé objevily sebevražedné myšlenky v důsledku záchvatů paniky po očkování vakcínou proti covidu-19. Poté, co se zotavila, si vzala druhou dávku mRNA vakcíny společnosti Pfizer a během čtyř hodin začala opět pociťovat příznaky panických záchvatů. U 48letého muže se po podání druhé dávky vakcíny Pfizer objevil strach ze smrti a pocit blížící se zkázy.


Nespavost

Ačkoli jen málo studií uvádí nespavost jako nežádoucí následek po očkování, poruchy spánku jsou často hlášeny v souvislosti s jinými stavy. Turecká studie, která sledovala 787 očkovaných zdravotnických pracovníků, zjistila, že přibližně 11 % z nich uvedlo alespoň jednu poruchu spánku. Italská studie NEURO-COVAX, která hodnotila více než 19 000 osob, zjistila, že nespavost hlásilo 1,6 % osob, přičemž s nespavostí jako nežádoucím účinkem byla nejvíce spojována vakcína Moderna.

Jiná studie, která sledovala změny spánku, kardiovaskulárního a respiračního systému u více než 69 000 osob prostřednictvím biometrického zařízení, zjistila, že prvních několik dní po očkování strávili více času spánkem lehkým než regeneračním.


Infekce

Očkování proti covidu-19 má zlepšit imunitu proti viru. Rostoucí počet studií však zjistil, že opakované očkování proti covidu-19 potenciálně oslabuje imunitní systém a vystavuje tělo riziku infekce covidem-19 a řadou dalších virů.

Nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 související s infekcemi. (Ilustrace: The Epoch Times)


Zápal plic

Několik případových studií zaznamenalo pneumonii nebo plicní infekci spojenou s vakcínami proti covidu-19, ačkoli neexistují žádné rozsáhlé přehledy. Případová studie publikovaná v časopise Bronchoneumolgie popisuje případ pacienta, u kterého se během osmi až deseti hodin po podání druhé dávky vakcíny objevila mírná horečka, dušnost, tísnivá bolest na hrudi a další příznaky.

Jiná studie publikovaná v časopise International Journal of Infectious Diseases hlásila výskyt příznaků zápalu plic u 83letého muže během jednoho dne po podání vakcíny proti covidu-19. U tohoto muže se objevily příznaky zápalu plic.


Covid-19

Samotné onemocnění covidem-19 patří mezi 10 nejčastějších nežádoucích účinků hlášených do systému VAERS. Studie Clevelandské kliniky ukázaly, že opakované očkování vakcínou proti covidu-19 je spojeno se zvýšeným rizikem infekcí covid-19.

Výzkum vedený profesorem Vladimirem Uverskym z Floridské univerzity předpokládal, že opakované očkování neživou vakcínou proti covidu-19 může způsobit, že tělo se stane tolerantnějším k potenciálním nákazám covidem-19, místo aby posílilo svou vlastní obranu.


Reaktivace virů a infekce

Běžně jsou hlášeny herpes zosters, plané neštovice a viry Epstein-Barrové. V důsledku období imunodeficitu se mohou projevit také oportunní bakteriální a plísňové infekce.


Problémy s očima, ušima, nosem a ústy

Imunitní reakce po očkování vakcínou proti covidu-19 může vést k dočasným lézím a zánětům postihujícím oči, uši, nos a ústa.

Oči, uši, nos a ústa - nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


Tinnitus a ztráta sluchu

Tinnitus je pravidelně hlášen jak v systému VAERS, tak v systému hlášení žlutých karet. Přesný mechanismus vzniku tinnitu není znám, i když některé studie naznačují neurologické poškození.

Pravděpodobně nejznámější případ tinitu nahlásil Dr. Gregory Poland, ředitel výzkumné skupiny pro vakcíny na Mayo Clinic, u kterého se po podání druhé dávky vakcíny Moderna v roce 2021 objevil silný tinnitus.

Ačkoli CDC uvedlo, že nenašlo důkazy o souvislosti mezi očkováním vakcínou proti covidu-19 a tinnitem, interní dokumenty organizace uvádějí tinnitus jako varovný signál v systému VAERS. Na tuto souvislost poukázala i řada studií.

Náhlá senzorineurální ztráta sluchu, tedy ztráta sluchu o 30 decibelů a více, je po očkování hlášena zřídka, ale přesto. U 68leté ženy se objevilo zvonění v uších čtyři dny po třetí dávce vakcíny společnosti Pfizer. Při následné návštěvě specialisty se ukázalo, že má výraznou ztrátu sluchu.

Studie publikovaná v časopise International Journal of Infectious Diseases uvádí tři případy náhlé ztráty sluchu přibližně tři dny po očkování. Přímou souvislost s vakcínou však výzkumníci nezjistili.


Poruchy zraku a oční vady

Nejčastěji hlášenými očními poruchami jsou konjunktivitida a uveitida, které jsou způsobeny zánětem očních tkání.

Oční klinika na Novém Zélandu sledovala více než 3 000 pacientů s očními potížemi před očkováním proti covidu-19 a po něm. Autoři dospěli k závěru, že očkování zvýšilo u jejich pacientů riziko uveitidy.

Byly zaznamenány i další oční poruchy ovlivňující zrakovou ostrost a nekoordinovanost očních pohybů. Tyto poruchy mohou být způsobeny poškozením optických a okohybných nervů. Studie zaznamenala 63 případů okohybných poruch po prvním, druhém nebo třetím očkování proti covidu-19. Většina těchto stavů byla způsobena obrnou kraniálního nervu. Kraniální nervy inervují všechny oční nervy.


Vertigo

Závrať je často spojována s ušima, které nám pomáhají udržovat rovnováhu.

Výzkum provedený na britských zdravotnických pracovnících ukázal, že závratě byly zaznamenány přibližně u 2,5 % pracovníků.

Analýza korejského ekvivalentu VAERS ukázala, že v období od února 2021 do července 2022 byla závrať třetím nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným po očkování vakcínou proti covidu-19 v Koreji. Autoři vypočítali výskyt 54,3 na 100 000 očkování.


Poruchy čichu a chuti

Ztráta čichu a chuti jsou časté a přetrvávající potíže po covidu-19 a očkování proti němu. Belgická studie publikovaná v časopise Ear, Nose & Throat Journal sledovala šest osob, u kterých se po očkování objevily poruchy čichu a chuti, aniž by byl test na covid-19 pozitivní.


Záněty a vředy v ústech

V důsledku zánětu, který vakcína vyvolává, se mohou objevit bolesti a vředy v ústech, na jazyku a dásních. Vředy v ústech se mohou objevit také v důsledku reaktivace virů a plísní. Většina případů je přechodná a dobře reaguje na léčbu.


Sucho v ústech

Sucho v ústech je častou reakcí při virových infekcích a po užívání některých léků a souvisí se špatným dechem a zvýšeným rizikem vzniku zubního kazu.

Studie z prosince 2023 srovnávala očkované děti s neočkovanými a zjistila, že očkované děti vylučují méně slin. Databáze farmakovigilance orgánů Evropské unie regulujících léčiva (EudraVigilance), do které bylo nahlédnuto v srpnu 2022, zjistila, že sucho v ústech je poměrně časté – na každých 100 hlášení připadá 0,215 případu.


Poruchy dýchacího systému

Dušnost, zrychlené dýchání a kašel jsou příznaky, které se objevují nebo zhoršují po očkování.

Respirační nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


Dušnost

Dušnost (dyspnoe) je všeobecně uznávaným nežádoucím účinkem vakcíny, který je obvykle přechodný. Australské oddělení Covid-19 Critical Intelligence Unit v roce 2022 uvedlo, že dušnost patří mezi nejčastěji hlášené příznaky po zánětu myokardu a osrdečníku spojeného s vakcínou proti covidu-19.

Dušnost může být příznakem intersticiálního plicního onemocnění, přičemž některé případy jsou spojovány s vakcínou proti covidu-19.

Jeden případ publikovaný v časopise Chest identifikoval zdravého 24letého muže, u kterého se – pět dní po podání vakcíny společnosti Pfizer – objevila dušnost a prudká bolest na hrudi. Rovněž vykašlával krev v důsledku krevních sraženin v plicích.


Astma

Bylo hlášeno zhoršení a exacerbace astmatu. Jedna studie publikovaná v časopise International Journal of Infectious Diseases zkoumala rezidenta medicíny, který měl v anamnéze astma. Žena, která byla příležitostnou kuřačkou, hlásila respirační příznaky 10 hodin po podání druhé vakcíny společnosti Pfizer. Jiná 55letá pacientka začala mít dušnost den poté, co si vzala vakcínu. CT vyšetření prokázalo sípání v obou plicích.


Poruchy svalů a kloubů

Studie, která sledovala 803 očkovaných zdravotnických pracovníků z hlediska hlášených nežádoucích účinků, zjistila, že přibližně 60 % z nich hlásilo celkovou slabost nebo únavu, 45 % bolesti svalů a zhruba 10 % křeče a ztuhlost.

Bolesti kloubů byly hlášeny u více než 16 procent pracovníků. Jiná studie hodnotící běžné nežádoucí účinky uvádí, že bolest kloubů bývá častým nežádoucím účinkem očkování.

Nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 související se svaly a klouby. (Ilustrace: The Epoch Times)


Svalová slabost a křeče

Svalová slabost, křeče a ztráta citlivosti mohou často znamenat neurologické poškození. V přehledu publikovaném v časopise Acta Neurologica Belgica bylo uvedeno osm případů svalové slabosti, bolesti nebo ztráty citlivosti a u všech těchto pacientů byl diagnostikován Guillainův-Barrého syndrom nebo některý typ neuropatie.

Bolest svalů může být také způsobena myozitidou, zánětem svalů. Případová studie z Indie popisuje případ muže, který měl dva dny po očkování vakcínou proti covidu-19 společnosti AstraZeneca silné bolesti svalů. Lékaři zjistili, že bolest byla způsobena přímým poškozením svalů na rukou.


Artritida

Belgická studie publikovaná v časopise Rheumatology sledovala 17 osob, u kterých se brzy po podání vakcíny proti covidu-19 objevila artritida. Jiné studie zaznamenaly novézhoršené případy artritidy u lidí několik dní až týdnů po podání mRNA a DNA vakcín.


Kostochondritida

Jedná se o stav, kdy dochází k zánětu kloubů v hrudním koši, což vede k bolesti na hrudi. Bolestivá žebra jsou méně častým jevem, vyskytují se jen v několika málo případech.


Gastrointestinální poruchy

Trávicí příznaky, včetně nevolnosti a průjmu, mohou být po očkování vakcínou proti covidu-19 od mírných až po závažné.

Gastrointestinální nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


Zánět slepého střeva

Studie u pacientů s dlouhodobým onemocněním covid ukázaly, že spike protein a jeho RNA mohou přetrvávat ve slepém střevě, což se může týkat i nežádoucích účinků vakcíny.

Švédští vědci po prozkoumání databáze VigiBase WHO identifikovali apendicitidu jako možný varovný signál. Jedna případová studie identifikovala vakcínu společnosti Pfizer jako možný „spouštěč“ zánětu slepého střeva u 69leté ženy.


Pankreatitida

Jedním z možných vysvětlení vzniku pankreatitidy po očkování je, že poškození je vyvoláno receptory ACE-2 v orgánu, na které se mohou vázat spike proteiny a způsobit zánět.

V několika pracích byla popsána akutní pankreatitida brzy po očkování vakcínou proti covidu-19. Jeden takový případ identifikoval 82letého muže, který měl náhlé bolesti břicha po třetí dávce vakcíny společnosti Pfizer. Vyšetření ukázalo abnormální úbytek tuku ve slinivce břišní, což naznačovalo akutní pankreatitidu.

Klinické studie společností Pfizer a Moderna rovněž prokázaly, že u očkovaných osob se pankreatitida vyskytuje častěji než u neočkovaných.


Poškození jater

Systematický přehled publikovaný v časopise BMC Gastroenterology identifikoval 275 případů poškození jater po očkování, z nichž většina byla způsobena autoimunitním působením.

Dopis redaktorovi publikovaný v časopise Journal of Hepatology popisuje 16 pacientů ve věku 25 až 74 let, u nichž došlo k poškození jater pět až 46 dní po mRNA očkování. Většina případů se projevila po druhé dávce vakcíny. Někteří z nich měli již existující onemocnění jater.


Zánětlivé onemocnění střev (IBD)

IBD je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k chronickému zánětu a zduření střev. Pod IBD spadá ulcerózní kolitida a Crohnova choroba.

Bylo prokázáno, že očkování vakcínou proti covidu-19 vyvolává IBD. Studie, která sledovala 411 pacientů s IBD po očkování, zjistila, že po první dávce došlo ke vzplanutí u přibližně 2 % pacientů. Většina případů se objevila do týdne po očkování; dva případy si vyžádaly hospitalizaci, přičemž jeden musel být operován.


Syndrom dráždivého tračníku (IBS)

IBS je chronické onemocnění bez známé příčiny. Studie naznačují, že infekce covidem-19 mohou vyvolat IBS, ale zatím neexistují studie, které by naznačovaly souvislost s očkováním.

Vyhodnocení závažných nežádoucích účinků hlášených během klinických studií společností Pfizer a Moderna ukázalo, že obě vakcíny jsou spojeny se zvýšeným rizikem kolitidy, která se může vyskytnout jak u IBS, tak u IBD.


Imunitní a autoimunitní poruchy

Vakcíny proti covidu-19 aktivují imunitní systém a v důsledku imunitních reakcí vyvolaných vakcínou se mohou projevit nežádoucí účinky související s imunitou, jako jsou zánětlivé, autoimunitní a alergické stavy.

Nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 související s imunitou. (Ilustrace: The Epoch Times)


Multisystémový zánětlivý syndrom (MIS)

MIS je nejčastěji spojen s těžkým covidem-19 a poruchou imunitní regulace u dětí (MIS-C). Ve výzkumné literatuře a v systému hlášení jsou však multisystémové zánětlivé syndromy po vakcínách hlášeny jak u dětí, tak u dospělých (MIS-A).

Studie publikovaná v časopise CDC Emerging Infectious Disease pojednávala o dvou dospívajících, u nichž se rozvinul multisystémový zánětlivý syndrom během jednoho týdne po podání první dávky vakcíny Pfizer. Jiná studie CDC informovala o případech šesti dospělých Kaliforňanů, z nichž tři onemocněli po podání vakcíny.


Lymfopenie

Jedná se o příznak poruchy imunity, ke které dochází, když je v těle nízký počet lymfocytů, což je třída imunitních buněk. Epoch Times o tomto jevu informoval v jednom z minulých článků.

Ve studii publikované v časopise Future Medicine autoři rozpoznali, že při infekcích vyvolaných covidem-19 se na receptory ACE-2 vážou spike proteiny, což může způsobit úbytek T lymfocytů. K témuž může dojít i v důsledku působení spike proteinů ve vakcínách, dodávají autoři.

Dřívější studie Nature týkající se vakcín společnosti Pfizer ukázala snížení počtu lymfocytů po první dávce.


Rakovina

Rakovina může být známkou imunodeficience a potlačení imunity a může se projevit, když se imunitní systém člověka stane nefunkčním. Některé studie však naznačují, že spike protein může být promotorem rakoviny.

Studie v časopise Translational Oncology předpokládá, že struktura spike proteinu mu umožňuje interagovat a případně vypínat nádorové supresorové geny. Spike proteiny jsou také vysoce zánětlivé, přičemž se ukázalo, že očkování snižuje vlastní imunitní obranu organismu. To vše může souviset se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. Autoři jedné případové studie týkající se lymfomu diskutovali o tom, že před daným případem se krátce po očkování vakcínou proti covidu-19 objevilo osm případů non-Hodgkinova lymfomu.

V jedné rumunské studii se hovořilo o dvou diagnózách rakoviny, k nimž došlo během jednoho týdne po očkování. Podle přehledu publikovaného v časopise European Journal of Cancer může užívání vakcíny proti covidu-19 vystavit pacientky s rakovinou prsu riziku vzniku zvětšených lymfatických uzlin. V italské studii byl popsán případ zvětšení metastatických lymfatických uzlin u pacientek do dvou dnů po podání druhé dávky vakcíny.


Syndrom aktivace žírných buněk (MCAS)

K MCAS dochází, když se žírné buňky, známé jako „strážci“ imunitního systému, stanou příliš citlivými. V důsledku toho může jakýkoli podnět vyvolat zánětlivé reakce podobné alergii s řadou příznaků.

Přestože v současné době žádná studie nespojuje MCAS s nežádoucími účinky vakcín, byl tento syndrom hlášen v systému VAERS a v systému žlutých karet ve Velké Británii.

Několik prací odborníka na aktivaci žírných buněk, profesora Theoharise C. Theoharidese z Nova Southeastern University, uznalo, že spike proteiny mohou aktivovat žírné buňky v těle, což vede k uvolňování zánětlivých molekul.


Přecitlivělost nebo alergické reakce

Lékaři z Baylor College of Medicine publikovali v časopise JAMA Pediatrics komentář o alergických reakcích. Autoři uvedli, že někteří lidé mohou být alergičtí na polyetylenglykol (PEG), který je obsažen v mRNA vakcínách J&J, i když je to vzácné. Mezi další potenciální alergeny patří latex a polysorbát 80, které jsou přítomny ve vakcíně společnosti AstraZeneca.

Některé studie ukázaly, že alergické reakce může způsobovat také spike protein. Jedna práce uvádí, že spike protein obsahuje oblasti, které mohou působit jako alergeny. Kromě toho jedna studie zkoumala 51 pacientů s vakcínou proti covidu, kterým byl aplikován spike protein, a u více než 84 % z nich se objevily prodloužené alergické reakce.

CDC připustilo možnou anafylaxi způsobenou vakcínami proti covidu-19.


Poruchy reprodukce

Očkování proti covidu-19 bylo spojeno s reprodukčními problémy u mužů i žen.

Nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 související s reprodukcí. (Ilustrace: The Epoch Times)


Samovolné potraty

Výzkumníci, kteří analyzovali databázi VAERS, zjistili, že vakcíny proti covidu-19 byly v porovnání s vakcínami proti chřipce spojeny se zvýšeným počtem všech hlášení potratů, úmrtí plodu a abnormalit plodu.


Plodnost mužů

Očkování proti covidu-19 je spojeno se zhoršením kvality spermatu, jak ukázala izraelská studie, která zaznamenala snížení koncentrace spermatu o 15,4 % a snížení celkového počtu pohyblivých buněk.


Bolest a vředy

Jedna studie publikovaná v červnu 2023 identifikovala osm případů vulvárních vředů u dospívajících dívek ve věku 12 až 17 let po očkování.

U 14leté dívky se během pěti dnů po druhé dávce vakcíny společnosti Pfizer objevila pálivá bolest pochvy, výrazné léze, zarudnutí a bolest. U 22leté ženy, která měla v minulosti vulvární vředy, se během dvou dnů po očkování vakcínou Pfizer objevily vulvární vředy, ale po několika týdnech od podání protizánětlivých léků došlo k postupnému uzdravení.


Menstruační poruchy

Studie, která zkoumala ženy bez menstruace, včetně žen užívajících antikoncepci, žen blížících se menopauze a žen v menopauze, zjistila, že abnormální a neočekávané vaginální krvácení může přetrvávat osm až devět měsíců. Až 14 % žen blížících se menopauze mělo menstruaci, zatímco 3,3 % žen v menopauze mělo vaginální krvácení.

V systematickém přehledu očkovaných menstruujících žen měla více než polovina ze 78 138 zkoumaných žen nějaký typ menstruačních problémů.


Endokrinní poruchy

Jako nežádoucí účinky vakcíny byly hlášeny endokrinní stavy, včetně hyperglykémie, počínaje prvními studiemi vakcíny proti covidu-19.

Endokrinní nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Ilustrace: The Epoch Times)


Hyperglykémie a diabetes

Hyperglykémie, známá také jako vysoká hladina cukru v krvi, může být způsobena poškozením slinivky břišní, orgánu zodpovědného za regulaci hladiny cukru v krvi. Interakce spike proteinu s receptory ACE-2 může také podporovat zánětlivý stav, který má tendenci korelovat s vyšší hladinou cukru v krvi.

Výzkum vedený lékařem urgentní medicíny Dr. Josephem Fraimanem ukázal, že zatímco ve skupině s placebem byl výskyt hyperglykémie nulový na 10 000 osob, ve skupině s přípravkem Moderna byl výskyt hyperglykémie 0,7 na 10 000 událostí.

Systematický přehled publikovaný v říjnu 2023 o diabetu 1. a 2. typu po očkování vakcínou proti covidu-19 identifikoval několik případů nově vzniklého diabetu a zvýšené závažnosti po očkování.

Několik studií, včetně prací publikovaných v časopise Frontiers EndocrinologyWorld Journal of Diabetes, rovněž zaznamenalo špatně kontrolovaný diabetes u osob s diabetem 1. a 2. typu po očkování.


Poruchy štítné žlázy

Poruchy funkce štítné žlázy a zánět štítné žlázy byly spojeny se spike proteiny covidu-19. Vzhledem k tomu, že spike proteiny sdílejí podobnosti s proteiny štítné žlázy, může tělo při napadení spike proteinů napadnout i štítnou žlázu.

Přehled publikovaný v časopise Journal of Endocrinological Investigation v roce 2022 identifikoval více než 80 případů poruch štítné žlázy, konkrétně tyreoiditidy a hypotyreózy, po očkování vakcínou proti covidu-19.


Poruchy močových cest a ledvin

Studie prokázaly, že spike protein může způsobit přímé poškození ledvin. U pacientů s covidem-19 byla zjištěna přítomnost spike proteinu v moči, což svědčí o komplikacích na ledvinách.

Nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 související s močovými cestami a ledvinami.

(Ilustrace: The Epoch Times)


Akutní poranění ledvin

Ledviny jsou obzvláště zranitelné, protože spike proteiny se vážou na receptory ACE-2, které jsou v ledvinách hojně zastoupeny.

V článku publikovaném v časopise QJM: An International Journal of Medicine bylo identifikováno 97 osob, u kterých se po očkování objevilo akutní poškození ledvin.

Taiwanská studie sledovala 27 pacientů, u nichž se po očkování rozvinulo akutní onemocnění ledvin, přičemž u šesti z nich došlo k progresi do konečného stadia onemocnění ledvin. Autoři poznamenali, že se to týká spíše rizikových pacientů, kteří obdrželi více dávek vakcíny.


Nefrotický syndrom

Nefrotický syndrom je typ poruchy ledvin, ke které dochází, když ledviny vylučují do moči příliš mnoho bílkovin.

Systematický přehled z roku 2022 provedený vědci z Mount Sinai zkoumal 78 případů nefrotického syndromu, které se vyskytly po infekci nebo očkování proti covidu-19. U 26 z nich se nefrotický syndrom vyvinul po podání vakcíny. Autoři dospěli k závěru, že „nefrotický syndrom je možnou komplikací jak infekce covidem-19, tak vakcíny proti covidu-19 (sic) a měl by být zvažován u pacientů, u nichž se objeví náhle vzniklé edémy nebo zhoršení funkce ledvin“.

Jiná studie publikovaná v časopise Journal of Nephrology zkoumala 74 pacientů, u nichž se po očkování objevil nefrotický syndrom, přičemž vědci jej přičítali aktivaci receptorů ACE-2.


Močové komplikace

Příjemci vakcíny hlásili také močové nežádoucí účinky.

Studie, která sledovala 889 pacientů s již existujícími symptomy dolních močových cest, ukázala, že až u 13 % z nich došlo po očkování ke zhoršení symptomů ukládání moči. Přibližně 8 % hlásilo časté močení v noci, asi 6 % hlásilo urgenci močení, asi 2 % hlásila inkontinenci a více než 5 % vyhledalo lékařskou pomoc.

Autoři dodali, že s těmito příznaky by mohl potenciálně souviset zánět močového měchýře, stejně jako v případě infekce močových cest.

Britská případová studie popisuje případ 74leté ženy. Po první dávce vakcíny se u ní projevila nesouladná koordinace močových orgánů a slabý proud moči. Lékař měl podezření, že má zánět močového měchýře. Týden poté, co dostala druhou dávku, se opět nechala hospitalizovat kvůli častému močení.


Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.


137 zobrazení

Comments


Hledání podle štítků
bottom of page