top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Cryptosporidium a Giardia ve vodě

Seminář "Problematika prvoků rodu Cryptosporidium a Giardia ve vodě"


Dne 26.11.2004 se ve Státním zdravotním ústavu v Praze konal seminář zaměřený na problematiku paprazitických prvoků rodu Cryptosporidum a Giardia ve vodách.


Seminář byl pořádán jako součást plnění závěrečné etapy čtyřletého výzkumného grantu NAZV MZe ČR č. QC0255 „Optimalizace procesů úpravy pitné vody umožňující separaci oocyst prvoků Cryptosporidium spp.“ a Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR S6022006 „Riziko výskytu oocyst Cryptosporidium spp. v pitné vodě“. Na jeho pořádání se podílel Státní zdravotní ústav (Praha), W&ET Team (České Budějovice) a Parazitologický ústav AV ČR (České Budějovice)


Převzato: www.szu.cz

220 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page