• Milan Bláha

Cryptosporidium a Giardia ve vodě

Seminář "Problematika prvoků rodu Cryptosporidium a Giardia ve vodě"


Dne 26.11.2004 se ve Státním zdravotním ústavu v Praze konal seminář zaměřený na problematiku paprazitických prvoků rodu Cryptosporidum a Giardia ve vodách.


Seminář byl pořádán jako součást plnění závěrečné etapy čtyřletého výzkumného grantu NAZV MZe ČR č. QC0255 „Optimalizace procesů úpravy pitné vody umožňující separaci oocyst prvoků Cryptosporidium spp.“ a Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR S6022006 „Riziko výskytu oocyst Cryptosporidium spp. v pitné vodě“. Na jeho pořádání se podílel Státní zdravotní ústav (Praha), W&ET Team (České Budějovice) a Parazitologický ústav AV ČR (České Budějovice)


Převzato: www.szu.cz

55 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN