• Milan Bláha

Setkání poradců, 28.-29.11.2015, Brno

28.a 29.11. proběhl v Brně v hotelu Prométheus dvoudenní seminář pro pokročilé terapeuty, jak já tomu říkám, ,,vyšší dívčí." Probírali jsme postupy u jednotlivých diagnóz, práci s programem a s nosodami, sestavování detoxikačních kúr, proběhlo několik demonstračních měření. Zkušení terapeuti přispěli svými poznatky do společné databáze znalostí. Musím říci, že i já jsem si odnesla několik zásadních novinek. Užila jsem si to a moc mně to bavilo, protože jsem se nemusela zabývat základy měření a věděla jsem, že mluvím k lidem, kteří už o detoxikaci a mikrobiologii něco vědí.


Hanka Bláhová

4 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN