top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Díky, díky, díky, díky !

Také bych se chtěla přidat k těm, kteří svými příspěvky vysoce oceňují práci lidí, podílejících se na alternativním řešení zdravotních potíží klientů.


Scénář „získávání postupných informací“ byl obdobný jako u většiny uvedených příspěvků: několikaměsíční zdravotní potíže člena rodiny, se kterými si naše zdravotnictví nevědělo rady a nakonec zcela zdevastovaný stav pacienta byl diagnostikován jako psychosomatické problémy s doporučením návštěvy psychiatra a samozřejmě s předepsáním antidepresiv. To, že jsou lékaři „úplně vedle“ jsem pochopila ihned, když jejich prvotní diagnóza byla „ mentální anorexie“!


Do této doby jsem netušila, jaká velká černá díra se za posledních let vytvořila v našem zdravotnictví….


Vystudovala jsem vysokou školu veterinární, všeobecný směr a považuji proto za základ léčení „odstranění příčiny onemocnění“. Mezi velmi časté příčiny onemocnění zvířat patří parazité, kteří jsou nedílnou součástí všech odborných materiálů vč. studijních skript. U mnoha parazitárních původců onemocnění je člověk hostitelem příp. mezihostitelem dospělých parazitů nebo jejich vývojových stádií a tyto mohou způsobovat velmi rozmanité zdravotní potíže lidí vč. závažného ohrožování jejich zdravotního stavu.


S parazitárními původci onemocnění se v minulosti naše zdravotnictví systematicky zabývalo ale pouze do roku 2003, kdy vznikly Zdravotní ústavy ( viz článek: Proč zmizelo preventivní vyšetřování na přítomnost parazitů). Depistáže přítomnosti parazitů v kolektivech dětí, v rodinách, u osob ze zahraničí ani u osob se zdravotními potížemi, které signalizují možnost parazitárního onemocnění se už nerealizují a pokud se vzorek stolice zcela ojediněle odebere k laboratornímu vyšetření, sváží se do centralizovaných laboratoří (i několik desítek km vzdálených), samozřejmě v návaznosti na stanovený čas svozu a tak v mnoha případech ani nelze dodržet pravidla správné parazitologické depistáže, která by měla být realizována ihned po odběru biologického materiálu, vyšetřovat by se měla nejlépe stolice „ještě teplá“ ( např. u améb). Můj konkrétní příklad: z vlastní iniciativy na vlastní náklady jsem předala stolici odebranou v ranních hodinách v PÁ na svozové místo laboratoří (svoz ráno), tato stolice nebyla ještě v PO v odpoledních hodinách vyšetřena. Celkem mě nepřekvapilo, že byl tento i následné vzorky negativní a NIC se nezjistilo. Velmi mě zaskočil názor vedoucí oddělení parazitologie : parazité tady nejsou a i kdyby byli, neškodili by nám.


Žádný z oslovených lékařů vůbec nepřipustil možnost parazitární příčiny, reakce lékařů na zmínku o možnosti parazitárního onemocnění mi připomínala údiv „nad přistáním UFO“, doprovázená rezolutním zamítnutím. Pokud není příčina zdravotních potíží zjištěna běžným, v našem zdravotnictví v praxi zavedeným postupem vyšetření pacienta, nehledá se problém na straně „diagnostiky“, která se přestala zabývat přítomností parazitů, ale dle lékařů je příčina na straně psychiky pacienta, nejčastěji způsobená stresem. Navíc se v mnoha případech lékaři spokojí s označením diagnózy např. „ulcerózní kolitida“, ale nehledají příčinu, která tento vředový zánět střeva způsobuje (u zvířat by se na 1.místě hledali parazité).


S překvapením jsem zjišťovala další návaznosti a skládala mozaiku „černé díry“, ve které se ztrácí všechny nediagnostikované parazitární nemoci …


Mnoho osob v mém okolí trpí zdravotními potížemi, které lékaři nejsou schopni určit ani vyléčit a tak se univerzální příčinou stal STRES! Pokud se někdo několik měsíců nebo let potýká s parazity ve zcela nerovném boji, je ten stres určitě následkem tohoto stavu ale rozhodně ne jeho příčinou. Nejenom, že antidepresiva parazitární příčinu nevyřeší, ale navíc uměle vyrábí psychiatrické pacienty odkázané na antidepresiva, u kterých může být navíc narušeno jejich společenské, pracovní i rodinné uplatnění.


Další otázkou je, z jakých důvodů se vyskytuje stále větší množství například „hyperaktivních dětí“, u kterých nikdo nevyvrátil, že je hyperaktivita způsobena roupy. Již naši předkové používali u nezvladatelných dětí slogan „máš roupy“, neboť věděli, jak může tento původce ovlivnit chování dětí.


Dalším kamínkem do mozaiky bylo zjištění, že odebíráme vodu z povrchového zdroje (přehradní nádrž), do kterého tečou odpady z čistírny odpadních vod a odpady z okolních vesnic, které nemají kanalizaci. Kolem přehrady je zakázáno stanování, rozdělávání ohně, kempování, mytí aut… Vše se zde v létě ve velkém realizuje a zatím nezakročil žádný kontrolní orgán vč. policie. A „třešinkou na dortu“ pro parazita je zjištění, že se pitná voda nevyšetřuje na přítomnost parazitů a ani to legislativa povinně nestanovuje. Takže sdělení „voda je pitná“ je nutno doplnit v jakém rozsahu, neboť vyhovující hodnocení se může týkat pouze analyzovaných hodnot a organismů.


Předpokladem pro rozšíření laboratorního vyšetření vody o nákladné a náročné vyšetření na parazity (viz. články: Prvoci v pitné vodě) by bylo diagnostikované parazitární onemocnění lidí, ale toto se neprovádí, neboť „parazité tady nejsou“ a pokud se najde lékař, který by chtěl prokázat parazitární původce v biologickém materiálu, laboratoř žádné parazity nezjistí ( Viz článek: Proč se nenajdou). A protože v humánní medicíně (na rozdíl od veterinární medicíny) nestačí klinické příznaky, je nutno dokladovat příčinu laboratorním vyšetřením a to je bohužel negativní.


A tak mám pocit, že jsme v začarovaném kruhu ……


Přitom je nutno vzít v úvahu, jak se v posledních letech změnily podmínky „ve prospěch přítomnosti parazitů“: dovoz potravin vč. ovoce a zeleniny z různých částí světa, extrémní rozvoj letecké dopravy a cestování do exotických destinací vč. přítomnosti vysokého počtu cizinců v evropských státech, globální oteplování, které vytváří vhodné podmínky pro parazity i v oblastech, ve kterých se dříve nevyskytovali a nyní navíc imigrační přesuny z exotických zemí…….


Asi nemůžeme očekávat, že se naše zdravotnictví vzpamatuje z „parazitární letargie“. Předpokladem by bylo zejména včlenit již do studijních materiálů několikasemestrový obor parazitologie, (jak je tomu u veterinární medicíny), neboť bez odborných znalostí nelze odborně správně diagnostikovat a léčit. Musely by se „oprášit“ metody diagnostiky, které se běžně v minulosti používaly v laboratořích hygienických stanic, které vykazovaly pozitivními výsledky na přítomnost parazitů a modernizovat jejich další postupy. Zásadním problémem je také přístup pracovníků laboratoří, kteří vydají negativní výsledek vyšetření i přes skutečnost, že nebyla dodržena rozhodující podmínka pro zachycení parazitů. Tím rozhodujícím předpokladem je doba od odebrání vzorku do zahájení jeho vyšetření, tato doba je specifická u jednotlivých druhů parazitů a v ojedinělých případech je stanovena „do 30 min“. Laboratoř je si vědoma, že při současném způsobu svozu materiálů do vzdálených laboratoří (nejčastěji se jedná o krajská města), nelze tuto dobu žádným způsobem dodržet, ale i přes to vydá negativní laboratorní výsledek, který je pro lékaře rozhodující. Můžeme ale očekávat změnu „postoje“ pracovníků laboratoří, kteří jsou závislí na platbách pojišťoven???


Dokud bude naše zdravotnictví místo řešení parazitárních onemocnění vést „hon na čarodějnice“ s cílem zastavit alternativní metody, budou v černé díře přibývat další „psychiatričtí pacienti“ bez nároků na vyléčení.


Ale jak můžeme chtít kvalitní, odborně kvalifikovanou zdravotnickou péči, když se naše zdravotnictví potýká se zcela základním problémem: nejsou lékaři, sestry, zdravotnický personál, pan ministr chce situaci řešit zaměstnáním odborníků z Ruska, k tomu není co dodat…..


Chtěla bych tímto článkem nejenom „nastínit, v čem vidím zásadní problémy“, ale zejména moc poděkovat těm, kteří se snaží, aby v té „černé díře“ končilo co nejméně pacientů a na velmi tenkém ledě řeší zdravotní problémy, které by měly být jednoznačně doménou našeho zdravotnictví, ale bohužel nejsou a zatím není žádná naděje, že by mohly být…..


Díky paní Martině Třískové, která vyřešila zdravotní problémy člena rodiny, zabránila vzniku dalšího pacienta odkázaného na antidepresiva, stala se „uzdravovatelkou“ celé mé rodiny a velmi úspěšně nás zbavuje i dlouhodobých zdravotních potíží. Vysoce oceňuji nejenom vysokou odbornost, příkladnou ochotu a důslednost v přímo detektivním pátrání po příčinách zdravotních potíží, ale také úžasnou empatii, která je v porovnání s arogancí většiny lékařů „pohlazením na duši i těle“…


Díky paní ing. Bláhové, která i na dálku diagnostikovala původce onemocnění mého člena rodiny (pouze na základě klinických příznaků!) a nasměrovala mě na p. Martinu Třískovou. Díky za to, že se stala zakladatelkou tohoto alternativního směru a rozšiřuje po celé republice možnost vyléčení i pro naše zdravotnictví neléčitelných pacientů (viz většina uvedených článků!)…


Díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na této činnosti, která identifikuje příčiny a řeší možnosti jejich eliminace, vč. těch, kteří šíří tolik potřebnou osvětu!


A také díky za vytvoření těchto elektronických stránek, které všem normálně myslícím a uvažujícím lidem musí nejenom „otevřít oči“ ale také jsou návodem, souhrnem odborných informací, vč. aktualizovaných novinek. Je to taková „parazitární bible“, která pomáhá najít „tu správnou cestu k uzdravení“!


8.3.2016, JŠ

2 734 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page