• Milan Bláha

Kurz "Nosody", 24.-25.9.2016, Brno

24. a 25. 9. proběhlo v Brně v hotelu Sport v Králově Poli školení na téma ,,NOSODY".

Byly to náročné dva dny, kdy jsme se prokousávali latinskými názvy nejrůznějších nemocí a syndromů.


Učili jsme se, jak nosody využívat ke zlepšení naší práce, ověření diagnózy a potvrzení správnosti sestavené kúry.


Domnívám se, že většina poradců teprve v budoucnu ocení, jak se jim nabyté vědomosti hodí. Není v lidských silách si zapamatovat za dva dny vše, co jsme probrali, posluchači si však odnesli pracovní skripta, do kterých se budou moci kdykoliv podívat. Stihli jsme i dvě demonstrační měření a stačili jsme také probrat pár novinek a změn v terapeutických postupech.22 zobrazení
Hledání podle štítků
parazitární detoxikace

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2020 |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN